Strona została zaktualizowana
w dniu 31 grudnia 2012 rokudokurno genealogia kresy oszmiański

Herb "Dołęga" - herb oszmiańskiego rodu Dokurno.INFORMACJA O RODZINIE
DOKURNO


Przedmowa


Zebrane dane pozwalają na stwierdzenie, że wszystkie linie oszmiańskich Dokurnów mają wspólny korzeń.
Po raz pierwszy Wojciech Dokurnowicz wymieniony jest w oszmiańskiej chorągwi wojska WKL 1528

Źródło: /Popis wojska WKL 1528 roku, Mińsk, „Białoruska nauka”, 2003, str. 58/

Wywód szlachecki Dokurnów jest podpisany przez marszałka litewskiego Ludwika Tyszkiewicza, deputowanego Jana Buchowickiego, sędziów Tomasza Umiastowskiego i Franciszka Nagórskiego.Niektóre dane w przedstawionym poniżej rodowodzie zostały opuszczone. Pełniejsza wersja zostanie opublikowana w wersji książkowej. Roboczy tytuł przygotowywanej do druku książki brzmi: «Oszmiański powiat. Genealogia szlachty». W książce planuje się przedstawienie – w podobny sposób, jak podany niżej przykład rodowodu Dokurnów – wszystkich rodów ujętych w spisie szlachty oszmiańskiej.Oszmiański ród Dokurno

(Uwaga: w przypadku występowania przy dniu urodzenia liczby w nawiasie oznacza ona datę chrztu)Ród oszmiańskich Dokurnów spokrewniony z rodami Abramowicz, Adamowicz, Andruszkiewicz, Andrzejewski, Baliński, Baniuszewicz, Belski, Bohuszko, Bortkiewicz, Brzozowski, Bujko, Budźko, Chiliński, Chociński, Chomski, Czartoryski, Dobrowolski, Dowgiało, Duszewski, Dziczkaniec, Ejsmont, Gintowt, Godlewski, Golgin, Grużewski, Herman, Hrygorowicz, Iwaszkiewicz, Janikowski, Jankowski, Jarmakowicz, Jasiewicz, Juraha, Jurewicz, Skirmont-Jursza, Juszkiewicz, Kierbiedź, Kochanowski, Kodź, Kołyszko, Popławski, Koczan, Kondratowicz, Kopczyński, Korsak, Kosowski, Kowzan, Kozłowicz, Krasowski, Kukiewicz, Lenkowski, Ligowski, Lisiecki, Lisowski, Łastowski, Łodź, Łokucijewski, Łopato, Markowski, Masłowski, Matowski, Medeksza, Menżyński, Mejnartowicz, Michałowski, Mikosza, Moksiewicz, Narkiewicz, Olszewski, Osmólski, Paszkiewicz, Pinczukowski, Pobiedziński, Pożarzycki, Raczkiewicz, Raczko, Rajkowski, Rodziewicz, Romanowski, Rozwadowski, Ruszczyc, Rutkowski, Rzeczycki, Sadowski, Sciawid, Soroka, Snieszko, Stacewicz, Staniewicz, Sucharzewski, Suroż, Świrski, Szczepanowicz, Szymanowski, Tarczewski, Tomkowicz, Wernikowski, Wesztort, Wialbut, Wojniusz, Wojtkiewicz, Wolski, Wróblewski, Wyrzykowski, Zabłocki, Zacharzewski, Zahoranko, Zdziarski, Znosko, Żdanowicz, Żebrowski, Żelwietr, Żurawski.Generacja 1

-- 1/х   szlachta Jerzy Dokurno 1 (ur. ok. 1654, wsp. 1674-90 r, zm. do 1723; w 1679 kupił od Tomasza Łastowskiego pierwszy folwark w Wielbutowie, drugi kupił w tym samym miejscu w 1682 od Kazimierza i Jana Tomkiewiczów, żona - Dorotа Bohuszkówna, jej testament od 28.04., aktykowany przez oszmiański sąd grodzki (OGS) 4.06.1723. W roku 1723 drugi mąż Doroty – podczaszy księstwa żmudzkiego Stanisław Demontowicz. Wsp. bratanek Doroty Andrzej Bohuszko)

1 pojawia się taka informacja, że Dokurnowie posiadali f. Budziany w parafii Soły, od nazwiska których otrzymał on nową nazwę Dokurniszki. W 1682 Jerzy i Konstancja ? Dokurnowie sprzedali folwark Dokurniszki j/pp Kowzanom.

Generacja 2

2/1   Maciej=Ludwik 1, syn Jerzego (ur. ok. 1688, oszmiański rejent ziemski, w 1742-44 budowniczy oszmiański, wsp. 1750, żona – Anna Łastowska, wsp. 1750)

1 w 1719 OGS aktykował testament oszmiańskiego rejenta Dokurno

W 1732 OGS aktykował «rejestr szkód», spowodowanych przez panów Dominika i Stanisława Koziełłów panu Maciejowi Dokurno

W 1749 OGS aktykował akt zawierający zestawienie różnych zajęć (spraw) przypadających panu Maciejowi Dokurno w folwarku Monwidów

3/1   Tomasz (ur. ok. 1691, wsp. 1725, testament od 25.06.1737)

4/1   Florian (ur. ok. 1693, wsp. 1746-50г, żona – Marianna Wialbut lub ?Hałko?, zm. w 1758)

5/1   Łukasz 1 (ur. ok. 1695, wsp. 1746-50г, żona – Rozalia Łodziacianka, wsp. 1743)

1 w 1743 Łukasz i Rozalia Dokurno, Jerzy (ojciec), Kazimierz, Franciszek, Marianna, Anna, Katarzyna (synowie i córka) Jagiełło wnieśli do OGS pozew przeciwko «zakonnikom zakonu Św. Hipolita», Tomaszowi, Antoniemu Jundziłł - Ryłłów i żonie (Antoniego) Katarzynie z Łodziacianków, wsp. oszmiańskie folwarki Sawiczów ? i Brodziszcza. W 1746 j/p Jerzy Aleksandrowicz wniósł do OGS pozew przeciwko braciom j/p Łukaszowi i Florianowi Dokurnom, Samuelowi (ojciec), Marcinowi, Tomaszowi i Józefowi (synom) Jurahom.

6/1   Magdalena (wsp. 1723, mąż – NN Czartoryski)

/1   Helena (wsp. 1723, mąż – NN Wróblewski)

/1   Rajna czyli Regina (wsp. 1723, mąż – NN Juraha)

7/1   Anastazja (wsp. 1723, mąż – NN Pinczukowski)

Generacja 3

8/2   Jan, syn Macieja=Ludwika (ur. ok. 1720, wsp. 1750)

/2   Felicja (wsp. 1750, mąż – Franciszek Chociński)

/2   Marianna (wsp. 1750, mąż – Jan Stacewicz)

9/3   Adam, syn Tomasza (ur. ok. 1722, wsp. 1737-86г, Brecz, Porzecz, Wielbutowo, Jurszany)

10/4   Maciej 1, syn Floriana (ur. ok. 1722, komorniczy 2 oszm., wsp. 1772, Wielbutowo, zm. do 1784, żona – panna Felicja Juraha; w 1784 wsp. jako żona Wincentego Wnukowicza)

1 W metryce 1771 wykazany Felicjan ! Dokurno i jego żona Felicja Jurażanka

2 Uwaga: Andrzej Rachuba w swojej monografii „Urzędnicy WKL. Spisy” tego nie potwierdza.

W 1772 Ludwik i Katarzyna z d. Mikosz Nowokuńscy wnieśli w OGS pozew przeciwko Maciejowi Dokurnoi w sprawie folwarku Wielbutowo. W 1749 oszm. rejent ziemski Maciej Dokurno, Michał i Jan Łyntuńscy ? wnieśli do OGS pozew przeciwko Michałowi i Annie z d. Kierbedź Szerenosom ?

11/4   Szymon (ur. ok. 1724, testament od 30.01.1767, aktykowany w OGS 16.02.1767, Wielbutowo, podpisany Jerzy Matowski i Michał Juraha; opiekunami dzieci wyznaczył Józefa Żukowskiego, Antoniego Jurahę i Macieja Dokurno; żona – Katarzyna Duszewska, wsp. 1767-87 w związku z Adamem Dokurno i inną szlachtą)

12/4   GD1 Stanisław 2 (ur. ok. 1726, wsp. 1763-87, testament od 11.05.1792, żona – j/p Ludwika Mikoszanka, ur. 1731/45, wsp. 1767-97, Wielbutów, Baranowicze, zm. 12.11.1801, Krzyżelewszczyzna, k. Graużyszki)

1 skrót od łacińskiego “Generosus Dominus” czyli oznaczenia szlachetnie urodzonego (uwaga ta dotyczy całego rodowodu – wszędzie gdzie przy imieniu pojawiają się litery GD)

2 W 1783 Stanisław Dokurno wniósł do OGS pozew przeciwko Kazimierzowi Sawickiemu i Piotrowi Muraszko. 16.08.1787 OGS rozpoczął proces Stanisławа, Ludwiki i ich synа Janа Dokurno przeciw j/p Katarzynie (matce), Józefowi i Mikole (synom) Tumanowiczom, Wincentemu i Onufremu Wojtkiewiczom

13/5   Benedykt , syn Łukasza (ur. 1730, w 1795 wniósł pozew do OGS przeciwko Tadeuszowi i Justynie Wilkańcom, wsp. 1797, żona – NN, zm. do 1795, Wielbutowo)

14/5   Antoni (ur. ok. 1727, wsp. 1763, Wielbutowo)

15/5   Stefan (ur. 1745, wsp. 1763-97, pierwsza żona – Marianna Rzeczycka 1, wsp. 1768-76г, druga żona – Johanna Kozłowicz, wsp. 1787, Adamоwszczyzna, zm. do 1795)

1 w metryce 1776 Rzecycka

16/?   Marcianna, wnuczka Jerzego (wsp. 1723)

Generacja 4

17/8   Jakub, syn Janа (ur. ok. 1760, mierniczy trocki, wsp. 1811, komorniczy trocki)

18/8   Roman (ur. ok. 1762, wsp. 1811, komorniczy trocki)

19/9   Wawrzyniec inaczej Laurenty, syn Adamа (ur. 1755, wsp. 1811, он ? 70 lat , zm. 11.10.1813, Wielbutowo, k. Graużyszki, pierwsza żona – Marianna 1 Suroż 2, ślub do 1787, wsp. 1788-97, Wielbuty, rodzice Marianny – Józef S. i Teresa lub Józefa Wojniusz; druga żona – Antonella Adamowicz, ślub 9.08.1804, Wielbutowo, k. Graużyszki)

1 niejaka j/p Marianna Dokurnowa 48 lat , zm. 30.08.1801, Wielbutowo, k. Graużyszki. W dniu 15.10.1801 tamże zmarł j/p Ignacy Dokurno, wieku którego nie wskazano.

2 w księgach metrykalnych z lat 1782, 1785 Marianna Juraha !

20/9   Ignacy (ur. 1756/57, wsp. 1816, zm. 30.05.1826, Wielbutowo, k. Graużyszki, żona – Dorota Jurewiczówna, ur. 1773, wsp. 1790, zm. 2.06.1813, Wielbutowo, k. Graużyszki, rodzice żony – Józef J. i NN)

21/9   Tadeusz (ur. 1761/63, w 1795 kawaler, wsp. 1811, Wielbutowo, zm. 26.06.1813, Wielbutowo, k. Graużyszki)

22/10   Felicjan1, syn Macieja (ur. 1758, wsp. 1784-95, wsp. jako komorniczy oszmiański, bezdzietny)

/10   Antonella=Petronella (chrzest 18.05.1771, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Franciszek Radziwiłłowicz i Ludwika Dokurnowa, byli obecni Andrzej (Andreas) Worostkiewicz ! i Marcianna Dokurnianka; wsp. 1784)

W 1784 Felicjan i jego siostra Antonella Dokurnowie wnieśli pozew do OGS przeciwko «niewdzięcznemu» ojczymowi Wincentemu Wnukowiczowi, twierdząc, ze w czasie, kiedy oni byli małoletni, Wincenty Wnukowicz, występując jako ich opiekun, ze swoim ojcem Melchiorem Wnukowiczem prowadził gospodarował w Widejszach - Graużyszkach na swoją korzyść, ileś set złotych oddał podkomorzemu trockiemu panu Romerowi, ok. 1500 złotych spożytkował dla siebie, pieniądze z tytułu zastawu na folwarku Dorże otrzymane od pana Korsaka przywłaszczył sobie, dziedzicznego folwarku Dokurnów nie doglądał, «а w nim i dach się zapadł i ściany pogniły, płot się przewrócił, а ogród i warzywnik stoją nieogrodzone…»

23/11   Ignacy 1, syn Szymonа (ur. 1762, wsp. 1811, Wielbutowo)

1 niejaki szlachcic Dokurno Ignacy 50 lat, zm. 15.07.1808, Wielbutowo, k. Graużyszki, drugi Ignacy Dokurno 60 lat, zm. 15.04.1821, Wielbutowo, k. Graużyszki

24/11   Dominik 1 (ur. 1763, wsp. 1825, zm. do 1833, żona – wdowa Helena Wiesztortowa, ur. ok. 1777, ślub 19.06.1811, Wielbutowo, k. Oszmiana, świadkowie – Maciej Rafanowicz i Michał Herman, zm. 27(29).07.1833, ok. Wielbutowo, k. Graużyszki, rodzice żony – NN Żebrowski i NN)

1 niejaki j/p Dominik Dokurno w 1803 ekonom murowano-oszmiańkowski u j/p Wincentego Żurawskiego; w 1826 OGS aktywował sporządzony w 1811 zapis f. Wielbutów na wieczność za 2000 złotych od Dominikа dla żony Heleny

25/12   Jan=Florian inaczej Joann, syn Stanisławа (chrzest 5.05.1767, Krzyżelewszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Michał Juraha i Franciszka Konopielska, świadkowie – Andrzej Duszewski i Marianna Dokurnowa; zm. z powodu guza 29.01.1835, Wielbutowo, Krzyżelewszczyzna, k. Oszmiana, żona – Antonella Hermanówna, ur. 1771, ślub 10.02.1794, Adamоwszyzna, k. Graużyszki, świadkowie – Piotr Wnukowicz i Stanisław Szczepanowicz; zm. 14.04.1811, Adamоwszczyzna, k. Graużyszki)

26/12   Franciszek 1 (chrzest 26.01.1772, Sieńkowszczyzna ?, k. Graużyszki, chrzestni – Andreas Worostkiewicz i panna Róża Dzidziul; wsp. 1787-1811, Wielbutowo, Krzyżelewszczyzna, żona – Marianna Wiernikowska, ślub po 1795, wsp. 1806)

1 w 1801 wielmożny Franciszek Dokurno skierował do OGS pozew przeciwko rotmistrzowi oszm. wielmożnemu Michałowi Snadskiemu

27/12   Antoni (chrzest 6.01.1774, Krzyżelewszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Adamus Grabski i Katarzyna Dokurnianka, świadkowie – j/pp Andreas Gierżod i panna NN Wilkaniec, j/pp Joannes Gierżod i Marianna Bujkowa; wsp. 1795, Baranowicze)

/12   Tomasz (chrzest 22.12.1776, Krzyżelewszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Józefus Żukowski i Helena Jurahowa, świadkowie – j/pp Laurentus Dokurno i Johanna Kozłowiczówna)

28/12   Kunegunda (chrzest 28.02.1780, Sieńkowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp GD Stanisław Janоwski i Bogumiła Radziwanowska, świadkowie – j/pp GD Joannes Drozdowski i Suzanna Brzozowska), wsp. 1795, f. Baranowicze pod Surwiliszkami, mąż – Mateusz Wiesztort, wsp. 1802, rodzice mężа – Jan W. i Ludwika NN)

29/12   Salomea (chrzest 12.03.1786, Sieńkowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Georgius Bielawski i Kunegunda Szczepanowiczówna, świadkowie – Józef Herman i Józefаta Bielawska, Tadeusz Dokurno i Franciszka Dokurnianka; wsp. 1795, Baranowicze)

30/15   Damazy 1, syn Stefanа (ur. 1757/63, zmarł 4.11.1837, pierwsza żona – szlachcianka Marcianna Skirmont-Jursza, ur. 1769, Mieczyszki, Jurszany inaczej Szłapakowszczyzna, ślub 11.02.1790, Jurszany, k. Cudzieniszki, świadkowie – oszm. «Metator Diktus» Felicjan Dokurno, Józef Jursza, Adam Wojniusz; zm.1813, rodzice Marcianny – Józef S.-J. i Anna Krepsztul; druga żona – Wiktoria Ściawid, wsp. 1811, zm. 15.08.1846, Jurszany, k. Murowana Oszmianka)

1 w sierpniu 1790 Wincenty i Ludwika z d. Golgin Matowscy procesowali się w OGS z Damazym i Marcianną Dokurnami.

/15   Teresa (chrzest 4.03.1768, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Matias Stankowski i Marianna Jurażanka)

31/15   Ksawery 1 (ur. 1762/77, w 1825 wsp. w związku z uroczyskiem Łaby, Pogolsze, zm. 11.05.1857, pierwsza żona – j/p Justyna 2 Olszewska wsp. 1798-1811, druga żona – Marianna Kossowska, ur. 1784, ślub 10.10.1811, Wielbutowo, k. Graużyszki, świadkowie – Mikołaj Dokurno i Jan Radziwanowski, zm. 3.08.1814, Wielbutowo, k. Graużyszki, trzecia żona – Franciszka Wojniusz, ur. 1795, wsp. 1815-22, zm. 2.03.1865, Kamionka, k. Holszany)

1 w 1799 Wincenty i Petronella z d. Piasecka Ganowie złożyli pozew w OGS przeciwko Ksaweremu i Justynie z Olszewskich Dokurnom

2 w metryce 1799 dokładnie wpisana nie Justyna, а Krystyna Olszewska. 21.07.1811 zmarła niejaka Rozalia Dokurnowa - 33 lata, Wielbutowo, k. Graużyszki

/15   Izabella (chrzest 25.03.1772, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Matias Duszewski i panna Magdalena Juraha)

32/15   Benedykt 1 (chrzest 6.02.1774, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Matias Duszewski i Magdalena Jurahowa , świadkowie – j/pp Laurentius Dokurno i Katarzyna Wołkówna, j/pp Stefan Wolski i Magdalena Gizelewska; wsp. 1811, żona – Anastazja Żdanowicz, wsp. 1790)

1 w 1808 sprzedał za 250 złotych prawo wieczne na okolicę Wielbuty Seweryny Dokurno.

/15   Józef (chrzest 7.07.1776, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Stefan Wolski i Róża Wnukowiczowa, świadkowie – Kazimierz Mickiewicz i Magdalena Giżelewska)

33/15   Mikołaj 1 inaczej Nikolaus (ur. 1770/73, wsp. 1811, f-k Wielbutów, zm. «70 lat» 9.04.1828, Wielbutowo, k. Graużyszki; testament 7.03.1828, aktykowany w OGS 8.11.1828, żona – Rozalia Michałоwska, wsp. 1792-1838, Adamоwszczyzna, rodzice żony – Karol М. i Antonina Herman)

1 z testamentu Mikołaja Dokurno : «… Ja, Mikołaj Dokurno, będacy obłożony ciężką chorobą, ale mający jasne myślenia i zdrowe zmysły, pragnąc, aby nie było kłótni i sporów, proszę kochane dzieci swoje: synа Józefа, córkę Bogumiłę i córkę Felicjannę z Dokurnów Kukiewiczową pochować moje ciało przy kościele Graużyskim, na mszę mam 3 ruble zachowane… Dzieciom zapisuję folwark mój Wielbutów w okolicy Wielbutowo, który otrzymałem tak od ojca w spadku, tak i poprzez nabycie od Ksawerego i Felicjana, braci moich urodzonych Dokurnów… Grunty nawożone i nieużytki, łąki mroźne i błotne, gumieniszcze i ogrody z zabudowami, mieszkaniami, świrnami i chlewami zapisuję trojgu dzieciom. Dzieci powinny spłacić dolę Felicjannie Dokurno – 200 złotych syn Józef i 200 złotych córki Bogumiła i Felicjanna razem, na co i daję im swoje ojcowskie błogosławieństwo». Ostatnią wolę Mikołaja poświadczyli Mateusz Sucharczewski , Wincenty Giryn, Wincenty Kościelewski.

34/15   dworianin Ignacy=Felicjan 1 (chrzest 11.07.1779, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – wielbutowski ekonom j/p GD Feliks Zawadzki i Katarzyna Dziekońska, Ignacy Dokurno i Klara Dokurnianka; zm. 30.10.1849, k. Holszany, żona – Rozalia Kowzanówna, ur. ok. 1773, ślub 14.07.1802, Kamionka, k. Holszany, świadkowie – Michał Herman i Ignacy Dokurno; zm. 5(7).08.1833, Kamionka, k. Holszany)

1 20.04.1816 Ksawery z żoną Franciszką z d. Wojniusz Dokurnowie i Felicjan ż żoną Rozalią z d. Kowzan Dokurnowie odstąpili prawo wieczyste sprzedaży f. Wielbutów w okolicy Wielbutowo (kupione w 1797 przez ich ojca Stefana od brata Benedyktа) za 60 rubli asygnatami Mikole (ojcu) i Józefowi (synowi) Dokurnom. Ksawery i Franciszka Dokurno kupili 20.04.1816 od Antoniego Kowzana za 400 złotych f. Kamionka. Felicjan i Rozalia Dokurno kupili prawem wiecznym za 300 rubli asygnatami f. Kamionka od Adamа i Katarzyny z d. Zacharzewskiej Glińskich.

W 1820 Felicjan Dokurno wniósł do OGS manifest przeciwko Adamowi Krepsztulowi, Stanisławowi Odyńcowi, Kajetanowi Brzozowskiemu i Józefowi Offanowi.

35/15   Franciszka (mąż – Michał Herman, ur. 1767, oboje wsp. 1795, Adamowszczyzna)

36/15   Franciszek (ur. 1778, wsp. 1838)

W 1791 OZS rozpoczął proces Janа i Petronelli z d. Duszewskiej Girynów przeciwko Janowi i Bogumile z Duszewskich Piaseckim, małoletnim Justynowi i Petronelli Wielamowiczom w obecności (asystencji) opiekunów Wawrzyńca: Ignacego i Tadeuszа (synów Adamа), Benedyktа, Stefanа (ojciec) i Damazego, Mikołaja, Benedyktа, Ksawerego i Felicjanа (synowie); Ignacemu i Dominikowi (synom Szymonа) Dokurnom

37/   ? Antonella (ur. 1768, pierwszy mąż – Stanisław Szczepanowicz; rodzice Stanisławа – Maksymilian Sz. i NN; drugi mąż – Piotr Szczepanowicz, wsp. 1795-97г, f. Wielbuty-Szczepanowicze)

Generacja 5

38/19   Marianna, córka Wawrzyńca (chrzest 23.06.1782, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp GD oszm. rejent Ignatius Juraha i Felicianna Wnukowiczowa, świadkowie – Johannes Markiewicz i Franciszka Dokurnowa, wsp. 1795, Wielbutowo, mąż – Karol Ejsmont, wsp. 1820)

/19   Julian=Franciszek (chrzest 4.04.1785, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Joannes Giryn i Felicianna Wnukowiczowa)

39/19   Józef (ur. 1786, zm. 8.01.1861, f. Wielbutów, żona – j/p Marianna 1 Ejsmontówna, ur. 1788, ślub 8.11.1808, Wielbutowo, k. Graużyszki, świadkowie – Ksawery Dokurno i Maciej Rafanowicz, zm. 23.02.1858, Wielbutowo, k. Graużyszki)

1 w metryce 1825 Magdalena

40/19   Justyna (ur. ok. 1788, wsp. 1795, Wielbutowo)

/19   Franciszka (chrzest 7.04.1788, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp GD Joannes Suroż i Nastazja Dokurnina, świadkowie – Damazy Dokurno i Franciszka Klimaszewska, Tadeusz Dokurno i Antonella Dokurnianka)

41/19   Rafał (chrzest 24.10.1790, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp GD Wincenty Wnukowicz i Petronella Girynowa, świadkowie – j/pp Ignacy Dokurno i Felicianna Wnukowiczowa, Dominik Dokurno i Barbara Sawicka; wsp. 1811)

44/19   bliźniak Justyn=Grzegorz (chrzest 1.06.1805, Wielbutów, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Mateusz Rafanowicz i Rozalia Dokurnowa; Wiciule, wsp. 1854, Pawiłojcie, zm. do 1892, pierwsza żona – Dorota Kondratowicz, ur. 1818, Dąbrowa, ślub 18.07.1838, k. Graużyszki, świadkowie – Franciszek Dokurno i inni; rodzice Doroty – Jerzy K. i Justyna Brzozowska; druga żona – Wiktoria Michałоwska, ur. 1802, Dubrowo-Łojcie, k. Graużyszki, zm. bezpotomnie 16.06.1892, Wiciule, k. Graużyszki)

/19   bliźniak Zygmunt (chrzest 1.06.1805, Wielbutów, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Wincenty Gan i Bogumiła Rafanowiczowa; wsp. 1816, Wielbutowo)

/19   Barbara=Marianna (chrzest 30.01.1810, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Tadeusz Dokurno i Justyna Dokurnowa, zm. 10.12.1813, Wielbutowo 1, k. Graużyszki)

1 tamże w wyniku epidemii ? w 1813 zmarli Dokurno: Jan 2 lata - 8.11, Justyn 3 lata - 3.12, Ewa 2 lata - 25.12.

/20   Wiktoria, córka Ignacego (chrzest 5.08.1790, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Benedykt Dokurno i Barbara Jurażyna, świadkowie – j/pp Kazimierz Juraha i Katarzyna Dziekońska, Grzegorz Jurewicz i Katarzyna Dokurnianka)

/20   Michał 1 (chrzest 29.09.1793, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Benedykt Dokurno i Katarzyna Dziekońska, świadkowie – Wincenty Wnukowicz i Helena Kodź; wsp. 1822)

1 niejaki Michał D. 35 lat, zm. 1.11.1831, Wielbutowo, k. Graużyszki

45/20   Józefаt 1 (ur. około 1792, wsp. 1795, Wielbutowo)

1 niejaki j/p Józef D. 36 lat, zm. 12.10.1828, Wielbutowo, k. Graużyszki

46/20   Felicjan 1 (ur. 1800, zm. na suchoty 13.12.1860, Wielbutowo, k. Graużyszki, żona – Marianna Dokurno, ur. 1814, ślub 27.02.1834, Wielbutowo, k. Graużyszki, świadkowie – Justyn Połoński i Józef Cybowicz, zm. 11.09.1887, k. Graużyszki, rodzice żony – Dominik D. i Helena Żebrowska)

1 z metryki 1864 jego imie spisano jako Wincenty. Możliwe, że drugie imię to Felicjan.

/20   Rozalia=Suzanna (chrzest 27.10.1801, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Tadeusz Dokurno i Monika Łastowska)

/20   Justyn=Józef (chrzest 25.03.1805, ok. Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Ignacy Dylam ? i j/p Monika Łastowska)

48/  ? Antoni (ur. 1799, zm. 8.05.1877, żona – szlachta wylegitymowana Marcianna Kopczyńska, ur. 1802, ślub 12.02.1826, Samorodniki, k. Holszany, świadkowie – szlachetni Feliks Dokurno i Wincenty Gintowt, zm. 29.02.1872, Dorże, k. Holszany)

/23   Antoni=Jan, syn Ignacego

/23   Józef (chrzest 22.03.1824, wsp. w wywodzie 1834)

/23   Walenty=Aleksander (chrzest 19.02.1833)

/24   Jerzy, syn Dominikа (ur. 26(29).04.1812, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Rafanowicz i Róża Dokurnowa)

49/24   Marianna (ur. 25(26).07.1814, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Wiktor Michałоwski i Teodora Ganówna, zm. 11.09.1887, mąż – Felicjan Dokurno, ur. 1800, ślub 27.02.1834, Wielbutowo, k. Graużyszki, zm. 13.12.1860, rodzice męża – Ignacy D. i Dorota Jurewicz)

50/24   Franciszka (ur. 22(26).01.1819, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Ignacy Dokurno i Petronella Girynowa; mąż – Franciszek Wojniusz, ur. 1809, ślub 5.02.1839, k. Graużyszki, świadkowie – Felicjan Dokurno, Konstanty Iwaszkiewicz; rodzice mężа – Adam W. i Katarzyna Michałоwska)

51/25   Felicjan, syn Janа (ur. około 1788 ?, wsp. 1811, zm. do 1835)

/25   Marianna (chrzest 26.06.1796, Gabriałowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Antoni Wierciński i Marianna Degawina)

52/25   Ignacy=Andrzej (chrzest 4.02.1798, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Mateusz Wiesztort i Rozalia Dokurnowa, zm. z powodu czyraków 22.05.1861, ok. Jurszany, k. Murowana-Oszmianka, pierwsza żona – wdowa Katarzyna Moksiewiczowa , ur. 1795, ślub 21.01.1824, Chodorki, k. Oszmiana, świadkowie – j/pp Kazimierz Herman i Kazimierz Szczepanowicz; rodzice żony – NN Szczepanowicz i NN; wsp. 1838, Chodorki, druga żona – Katarzyna Lisiecka, ur. 1798, ślub 7.01.1851, k. Krewo, zm. 3.04.1873, k. Murowana-Oszmianka, rodzice Katarzyny – Jan L. i Katarzyna Dobrowolska)

/25   Justyna (chrzest 19.02.1800, Sieńkowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Wawrzyniec Adamоwicz i Katarzyna Glińska, zm. 25.02.1800, Sieńkowszczyzna, k. Graużyszki)

/25   Teofilia (ur. 10(10).09.1804, Adamоwszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Michał Dokurno i Marianna Wojtkiewiczowa)

/25   inna Marianna (ur. 25(28).07.1807, Szczepanowicze, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Michał Szczepanowicz i Rozalia Szerenosowa)

/26   Justyn, syn Franciszka (chrzest 22.04.1798, Suśliszki, k. Graużyszki, chrzestni – szlachetni Franciszek Szczepanowicz i Justyna Lipińska; wsp. w wywodach 1827 i 1834)

/26   Wiktoria=Elżbieta (chrzest 10.06.1800, Suśliszki, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Kazimierz Wasilkowski i Justyna Lipińska)

/26   Brygida (ur. 25(26).01.1803, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Hieronim Degawi i Kunegunda Wiesztortowa)

/26   Stanisław (ur. 18(20).10.1807, Naruszowce, k. Holszany, chrzestni – Kazimierz Rutkowski i Teodora Czarnowicka)

56/30   Petronella=Gertruda, córka Damazego Dokurno i Marcianny Jursza (ur. 1793, zm. do 1837, Jurszany)

/30   Małgorzata (ur. 1794, zm. 21.06.1798, Jurszany, k. Cudzieniszki)

/30   Józefаta=Helena (ur. 20.03.1796, k. Cudzieniszki, chrzestni – Adam Łyszczyński i Marianna Hermanowa, świadkowie – Maciej Jursza i Eleonora Dziedziulówna, Józefаt Abramowicz i Wiktoria Jurszówna, zm. 6.06.1801, Jurszany, k. Cudzieniszki)

57/30   Fabian=Cyprian (ur. 18.01.1799, Szłapakowszczyzna, k. Cudzieniszki, chrzestni – szlachetni Michał Sciawid i Franciszka Merłowa, świadkowie – Stanisław Merło i Judyta Sciawidowa, Hieronim Herman i Wiktoria Jurszówna, k. Cudzieniszki, wsp. 1840, Jurszany inaczej Szłapakowszczyzna, Skirmonciszki, zm. z powodu konwulsji 1845, k. Murowana-Oszmianka)

55/30   Justyn=Felicjan 1 (chrzest 2.06.1802, Cudzieniszki, k. Cudzieniszki, chrzestni – Józef Janоwicz i Justyna Aleksandrowiczówna, Józef Jursza i Teofilia Janоwiczowa; wsp. 1857, żona – j/p Marianna 1 Golginówna, ur. 1801, ślub 16.02.1819, Jurszany, k. Murowana-Oszmianka, świadkowie – j/pp Adam Krepsztul i Maciej Jursza, zm. z gorączki 7.01.1857, Jurszany-Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka)

1 w jednej z metryk Marcianna. W 1830 Felicjan i Marianna z d. Golgin Dokurnowie i Fabian Dokurno oddali w zastaw na trzy lata 7 niw gruntów f. Jurszany-Szłapakowszczyzna Szymonowi i Mariannie Borkowskim

/30   Ludwika=Felicja (ur. 4(5).05.1814, Jurszany, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Józef Offan i Katarzyna Herman(owa); w 1846 nie wsp. !, mąż – wolny Marcin Rutkowski, ur. 1818, ślub 6.06.1844, Cudzieniszki, k. Cudzieniszki, świadkowie – Wincenty Rutkowski, Jan Marcinowski, Andrzej Szoć, Piotr Dokurno, Kazimierz Baranowski; rodzice mężа – Mikołaj R. i Róża Masalska)

/30   Franciszek (ur. 22.09(1.10).1816, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Maciej Jursza i Justyna Matowska)

/30   Marianna, córka Damazego ? (zm. w wieku 2 lat, 10.10.1819, Szłapakowszczyzna, k. Murowana Oszmianka)

58/30   Piotr=Jacek, syn Wiktorii (ur. 14(17).08.1819, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Tomasz Offan i Marianna Offan(owa); w 1846 nie wsp. !, zm. 14.02.1891, Siemiuny, k. Graużyszki, pierwsza żona – j/p Justyna Markowska, ur. 1812, ślub 22.02.1842, Szłapakowszczyzna-Równopole, k. Cudzieniszki, świadkowie – Józef Rozwadowski, Jan Wiesztort, Michał Iwaszkiewicz; rodzice Justyny – Andrzej М. i Marianna Muraszko, zm. z powodu opuchlizny (guza) 31.09.1847, Jurszany-Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, druga żona – dworianka Aniela Tarczewska, ur. 1826, f. Lubciszki, ślub 13.02.1851, świadkowie – dworianie Adam Gryszkiewicz i Franciszek Ciechanowicz, jednodworcy Józef ? Narkiewicz i Antoni Niedruszlański; zm. z powodu duszności 6.10.1885, k. Graużyszki, rodzice Anieli – Andrzej T. i Wiktoria Ciechanowicz)

60/30   Izabella (ur. 8(12).10.1824, ok. Jurszany, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Justyn Łazowski i Antonina Osipowiczówna) Szłapakowszczyzna, mąż – dworianin Antoni Dobrowolski, ur. 1831, Kasteczyzna, ślub 10.02.1852, k. Murowana-Oszmianka, zm. bezpotomnie „z powodu zadyszki” 17.12.1876, Żuki, k. Murowana-Oszmianka, świadkowie – Ludwik Okuszko, Justyn Dobrowolski, Jakub Okołow, Justyn Tumanowicz; rodzice mężа – Wincenty D. i Rozalia Okuszko)

/31   Justyn=Jerzy, syn Ksawerego (chrzest 1.04.1798, Adamоwszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Józef Abramowicz i Bogumiła Hermanówna)

61/31   Ignacy=Antoni (chrzest 8.06.1799, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Michał Lepniewicz ? i Marianna Szablińska, zm. do 1865, Kamionka)

/31   drugi Ignacy (chrzest 6.10.1801, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Wawrzyniec Dokurno i Franciszka Michałоwska)

/31   Ignacy=Jerzy ? (ur. 13(13).10.1802, ok. Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Piotr Wańkowicz ? i Domicella ? Dokurnowa, zm. 19.08.1807, Wielbutowo, k. Graużyszki)

/31   Tomasz (chrzest 7.12.1805, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Maciej Stankowski i Rozalia Dokurnowa, zm. 18.08.1807, Wielbutowo, k. Graużyszki)

/31   Józefата=Bogumiła (chrzest 21.02.1809, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Mateusz Stankowski i Rozalia Dokurnowa, zm. 9.02.1811, Wielbutowo, k. Graużyszki)

/31   Marianna (ur. 13(15).05.1811, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Rafanowicz i Józefа Żelwietrówna)

62/31   Jan=Ignacy (chrzest 2(4).07.1812, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Rafanowicz i Helena Dokurnowa, zm. 9.09.1837, Kamionka, k. Holszany, kawaler)

/31   Aleksander (ur. 27(29).08.1815, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Rafanowicz i Barbara Wojniuszowa, zm. 6.11.1815, Wielbutowo, k. Graużyszki)

/31   Alojza (ur. 12(14).06.1817, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Jan Znosko i Barbara Wojniuszowa)

/31   Julia (ur. 1819, Kamionka, mąż – Wincenty Gintowt, ur. 1803, Samorodniki, ślub 11.07.1837, k. Holszany, rodzice męża – Stanisław G. i Katarzyna Hrymacka)

63/31   Alfons=Kazimierz (ur. 2(7).03.1820, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Jerzy Gintowt i Katarzyna Rutkowska, zm. na suchoty 25.08.1876, żona – Petronella Andruszkiewicz 1, ur. 1824, zm. 20.03.1904, Kamionka, k. Holszany)

1 jej drugi mąż Paweł Dokurno, wsp. 1904

65/31   Hilary=Izydor (ur. 15(19).11.1822, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Hilary Balcewicz i Bogumiła Dokurnianka, zm. z powodu opuchlizny (guza) 27.07.1878, k. Holszany, żona – Franciszka Lisowska, ur. 1832, ślub 5.02.1852, Kamionka, zm. 26.12.1905, k. Holszany, rodzice żony – Franciszek L. i Tekla Miastowska)

66/31   Wiktoria (ur. 1820/23, zm. 26.06.1870, Kamionka, pierwszy mąż – dworianin Ignacy Ligowski, ur. 1832, Jachimiszki, ślub 3.02.1853, k. Holszany, rodzice Ignacego – Jan L. i Franciszka Kodź; drugi ? mąż – Stanisław Raczko, ur. 1808, zm.1864, k. Holszany)

/31   Urszula (ur. 25(28).01.1826, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Wincenty Gan i Rozalia Dokurnowa)

/31   Onufry (ur. 10(22).07.1828, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Ignacy Szabliński i Róża Dokurnowa; utonął w rzece 2.06.1850, k. Holszany)

67/31   Dominikа=Rozalia (ur. 21(24).06.1832, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – j/pp Hilary Balcewicz i Felicianna, żona Hilarego Kukiewicza; świadkowie – Franciszek Bujwid i Justyna Dokurnówna; wsp. 1865, Kamionka)

68/33   Józef, syn Mikołaja (chrzest 12.04.1792, Adamоwszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp GD Marcin Sucharzewski i Franciszka Hermanowa; w 1818 kawaler, wsp. 1838 ?, zm. do 12.07.1831, żona – j/p Zofia Jurewiczówna 1, ślub 4.07.1820, Wielbutowo, k. Graużyszki, świadkowie – Wincenty Baniewicz i Alojzy Abramowicz; wsp. 1829, Wielbutowo)

1 w metrykach 1820, 1821 i 1825 Jurewicz=Jurgiewicz; 12.07.1831 wyszła za mąż za Tadeuszа Sadowskiego

/33   Antonella (chrzest 21.09.1794, Adamоwszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Benedykt Dokurno i Franciszka Michałоwska)

/33   Franciszka (chrzest 11.08.1799, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Benedykt Dokurno i Petronella Sucharzewska)

69/33   Bogumiła (wsp. 1828, f. Wielbutów)

70/33   Felicjanna (ur. 18(23).02.1802, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Felicjan Dokurno i Franciszka Michałowska; wsp. 1828, mąż – Hilary Kukiewicz, wsp. 1828, f. Wielbutowo)

/33   Franciszek=Antoni (ur. 17(25).01.1806, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Andrzej Michałowski i Marianna Leńczewska, zm. do 1828)

/34   Marianna, córka Felicjanа (ur. 4(6).08.1803, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Ignacy Dokurno i Justyna Dokurnowa, zm. do 1849)

72/34   Wincenty=Antoni (chrzest 21(21).08.1804, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/p Adam Gliński i Rozalia Dokurnowa; Kamionka, zm. 19.04.1867, żona – Karolina Bohuszko 1, ur. 1817/20, Kamionka, ślub 9.02.1838г, k. Holszany, świadkowie – Dawid Dokurno i inni , zm.1897, Kamionka, k. Holszany, rodzice żony – Karol B. i Antonina Łohinowicz)

1 w metryce 1859 Bohuszewicz

/34   Kajetan=Tadeusz (chrzest 7(11).04.1807, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Adam Gliński i Petronella Kowszewiczowa; wsp. 1838, zm. do 1849)

71/34   Dawid=Karol (ur. 29.12(1.01).1809, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Adam Gliński i Karolina Szyszkowska, zm. 14.07.1889, k. Holszany, żona – dworianka wdowa Aniela Pobiedzińska, ur. 1826/29, Mieszkuciszki, ślub 2.6.1859, k. Holszany, świadkowie – jednodworcy Ignacy i Michał Grynaszkiewicze, dworianin Rajmund Wyrzykowski, Rajmund Szymanowski, zm. 22.10.1876, Kamionka, k. Holszany, rodzice żony – Tadeusz Szymanowski i Katarzyna Minkiewicz)

/34   Justyna (ur. 18(21).08.1810, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Jan Czarniawski i Rozalia Dokurnowa; wsp. w Rewizyjnych Skazkach 1838, zm. do 1849)

73/34   Antoni=Józef (ur. 13(15).09.1813, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Antoni Kowzan i Katarzyna Glińska, zm. na suchoty 5.08.1844, Kamionka, k. Holszany)

/34   Aleksandrа (ur. 1819, Kamionka, wsp. 1849, mąż – Józef Bohuszko, ur. 1819, Kamionka, ślub 29.09.1842, k. Holszany, świadkowie – Józef i Justyn Dokurno , Walenty Wiesztort, Rajmund Wyrzykowski; rodzice męża – Karol B. i Antonina Łohinowicz)

80/  ? Franciszka (ur. do 1819, wsp. 1839, bez męża, Rałowszczyzna)

81/  ? Jan (ur. do 1797, żona – Marianna Znosko, ur. do 1797, oboje wsp. 1817, k. Holszany)

Generacja 6

/39   Suzanna=Karolina, córka Józefа (ur. 8(9).01.1810, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Jerzy Gintowt i Wiktoria Dokurnianka; niezamęża, zm. z powodu gorączki w 1855, k. Graużyszki)

/39   Józefа (ur. 3(5).03.1811, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Franciszek Ejsmont i Józefата Żelwietrówna)

83/39   Józef=Franciszek (ur. 5(15).03.1814, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Ignacy Dokurno i Katarzyna Ejsmont, zm. 12.03.1889, k. Graużyszki, żona – Felicjanna Popławska, ur. 1821, Franusino, ślub 9.07.1839, k. Oszmiana, zm. 29.04.1889, k. Graużyszki, rodzice żony – Józef P. i Marianna Gintowt)

/39   Tekla (ur. 14(25).01.1816, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Rafanowicz i Franciszka Dokurnowa; prawdopodobnie, zm. 1819, Wielbutowo, k. Graużyszki)

/39   Wiktoria (ur. 2(3).04.1818, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Michał Dokurno i Zofia Jurewiczówna; wsp. 1861)

84/39   Wincenty=Stefan (ur. 21.08(7.09).1820, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Jan Giryn i Rozalia Sucharzewska, zm. 19.12.1896, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, żona – Aspazja inaczej Anastazja, inaczej Amelia Sucharzewska, ur. 1823, ślub 21.09.1847, Adamowszczyzna, zm. 28.10.1889, k. Graużyszki, rodzice żony – Mateusz S. i Rozalia Sawicka)

86/39   Tekla (ur. 13(13).07.1825, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Bartłomiej Januszkiewicz i Marianna Ejsmont(owa), zm. z powodu anginy 13.12.1874, Wielbutowo, mąż – Adam Dokurno, ur. 1824, ślub 13.02.1846, k. Graużyszki, świadkowie – Wincenty Raczko, Hipolit Cybowicz, Franciszek Dokurno, zm. z powodu „czyria" (от «чиря») 25.02.1858, Wielbutowo, k. Graużyszki, rodzice męża – Józef D. i Zofia Jurewicz)

87/39   Urszula (ur. 1(4).12.1827, ok. Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Michał Dokurno i Aniela Rozwadowska; wsp. 1858, mąż – Hieronim Kołyszko, ur. 1827, ślub 1850, Wielbutowo-Wilczany, k. Graużyszki, świadkowie – Adam Dokurno, Tomasz Kołyszko, Wincenty Michałоwski, zm. 24.03.1878, Wilczany, k. Graużyszki, rodzice męża – Ignacy K. i Karolina Bobrowska)

/39 Jan   (ur. 22(24).05.1830, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Michał Dokurno i Wiktoria Rodziewiczowa, zm. do 1858)

88/44   Rozalia, córka Justyna (ur. 20(25).10.1839, chrzestni – Antoni Gizulewski i Wiktoria Dokurnianka)

89/44   Benedyktа (ur. 1(03).03.1842)

90/44   Józef (ur. 10(15).10.1844, zm. z powodu wrzodów 1846)

91/44   Wincenty (ur. 1847, Wiciule)

92/44   Adam (ur. 2(06).10.1848, Dubowka, k. Graużyszki, chrzestni – dworianie Adam Sucharzewski i Bogumiła Bohdziewiczówna)

93/44   Karolina (ur. 1849, zm. z powodu dyzenterii 21.07.1854, Łojcie, k. Graużyszki)

94/44   Franciszek (ur. 10(21).10.1851, w. Dubrow, k. Graużyszki, zm. z powodu zapalenia płuc 4.02.1861, Wojsznaryszki, k. Holszany)

95/44   Jan (ur. 13(18).07.1854, chrzestni – Damazy Michałоwski i Apolonja Dokurnianka, Łojcie, k. Graużyszki, zm. z powodu przepukliny 26.05.1884, Kozłowszczyzna, k. Holszany, żona – Zofia Bujko, ur. 1(6).02.1852, Sokocienięta, k. Holszany, ślub 16.02.1875, k. Graużyszki, rodzice żony – Wojciech B. i Marianna Wyszomirska)

96/46   Helena, córka Felicjanа (ur. 1835, wsp. 1860, zm. do 1887, mąż – dworianin Ignacy Wojniusz, ur. 1817, ślub 29.10.1857, k. Graużyszki, rodzice męża – Adam W. i Katarzyna Michałоwska)

97/46   Aleksander=Wincenty (ur. 13(15).02.1838, w 1872 gubernialny sekretarz, zginął «оd uderzenia drzewem» 30.07.1872, Wielbutowo, k. Graużyszki, żona – Konstancja Iwaszkiewiczówna, ur. 1844, ślub 3.11.1864, k. Słobódka, wsp. 1872, rodzice żony – Konstanty I. i Marcianna Paszkiewicz ?)

98/46   Honorata (ur. 9(15).04.1840, chrzestni – Franciszek Dokurno i Marianna Wiesztort; wsp. 1860, Wielbutowo, zm. do 1887)

99/46   Ignacy (ur. 2(08).02.1843, k. Graużyszki, chrzestni – Franciszek Wojniusz i Benedyktа Jurahowa, zm. 2.01.1897, Wielbutowo, k. Graużyszki, żona – Marianna Kierbedź, wsp. 1897)

100/46   Johanna (ur. 20(27).01.1847, wsp. 1887, Wielbutowo)

/48   Kajetan, syn Antoniego (ur. 4(6).09.1827, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Jan Mężyński i Ewa Gołownina, Kazimierz Pleskaczewski ? i Marianna Sadowska, zm. 1.03.1828, Kamionka, k. Holszany)

/48   Karolina (ur. 6(8).01.1829, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Adam Skarżyński i Franciszka Dokurnówna)

/48   Marianna (ur. 30.10(8.11).1831, Samorodniki, k. Holszany, chrzestni – Kazimierz Rodziewicz i Magdalena Urbanowiczowa)

101/48   Wincenty (ur. 18(30).07.1834, chrzestni – Felicjan Dokurno i Justyna Dokurnianka, Michał Łastowski i NN, zm. z powodu gorączki 22.03.1895, pierwsza żona – Karolina Narkiewicz, ur. 1849, Kudziekonie, ślub 22.02.1870, k. Soły, zm. z powodu gorączki 8.03.1884, Samorodniki, k. Holszany; rodzice Karoliny – Józef N. i Marianna Wojniusz; druga żona – Urszula Kodź, wsp. 1895)

102/48   Zofia (ur. 8(23).03.1837, wsp. 1872, mąż – dworianin Karol Zahorenko, ur. 1845, Samorodniki, ślub 25.11.1864, k. Holszany, świadkowie – Feliks Snitko, Ignacy Ejgird; rodzice męża – Ludwik Z. i Benedyktа Snitko)

103/48   Justyna (ur. 1838, zm. 1.11.1847)

104/48   Elżbieta (ur. 6(16).07.1839, chrzestni – Hilary Łastowski i Justyna Dokurnówna, zm. do 1872)

105/48   Marianna (ur. 1841, zm. 5.11.1843, k. Holszany)

/48   inna ? Marianna (ur. 1843, wsp. 1872, pierwszy mąż – Józef Paszkiewicz, ur. 1838, parafia Łosk; Dachny parafii Zabrzeź, ślub 11.02.1860, k. Holszany, rodzice Józefа – Jerzy P. i Wiktoria Oziwicz; drugi mąż – Józef Ruszczyc, ur. 1848, Samorodniki, ślub 1888, k. Holszany, rodzice Józefа – Aleksander R. i Katarzyna Granowska ?)

107/48   Hilary (ur. 6(21).06.1842, Samorodniki, k. Holszany, zm. z powodu zarazy 1843)

108/48   Justyn (ur. 1(9).11.1847, k. Holszany, zm. do 1872)

109/48   Józef (ur. 1848, wsp. 1881, żona – Ludwika Matowska, f. Ignacynowo, ślub 12.01.1875, k. Holszany, rodzice żony – Kazimierz М. i Józefа Kossowska)

110/48   Felicja (ur. 1853, Kajacienięta, drugi mąż – dworianin Wincenty Kochanowski, ur. 1851, ślub 13.02.1895, k. Holszany, rodzice męża – Kazimierz=Tomasz К. i Karolina Jurewicz)

111/52   Józef, syn Ignacego (ur. 14(23).03.1824, Chodorki, k. Oszmiana, chrzestni – Tomasz Sawicki i Kunegunda Winkszowa; wsp. 1861, Jurszany)

112/52   Antoni=Jan (ur. 13(17).06.1826, Chodorki, k. Oszmiana, chrzestni – j/pp Jan Kołyszko i Teofilia Zdanowiczowa; wsp. 1838, zm. do 1861)

114/52   Aleksander (zm. 26.12.1834, k. Oszmiana)

115/52   Karolina=Antonina (ur. 16(24).10.1828, Chodorki, k. Oszmiana, chrzestni – Franciszek Bielski i Brygida Wiesztortowa; wsp. 1838, zm. przy urodzeniu dziecka 27.03.1861, k. Oszmiana, mąż – Kazimierz Wiesztort, ur. 1825, zm.1875)

/52   Tomasz (ur. 1831, zm. na suchoty 26.06.1835)

116/52   Aleksander=Walenty (ur. 7(19).02.1833, zaścianek Chodorki, k. Oszmiana, chrzestni – Tomasz Biszewski i Helena Szczepanowiczówna; wsp. 1838, zm. do 1861)

/55   Szymon=Koronat , syn Felicjanа (ur. 26(27).10.1819, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Antoni Augustynowicz i Wiktoria Dobrowolska, zm. 17.05.1820 Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka)

/55   Wincenty=Stefan (chrzest 19.12.1820, Szłapakowszczyzna, k. Cudzieniszki, chrzestni – Michał Offan i Urszula Offanowa)

/55   Wiktoria (ur. 23(26).12.1822, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Fabian Dokurno i Marianna Golginówna; wsp. 1857)

/55   Marianna=Suzanna (ur. 2(2).11.1824, w. Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Franciszek Juraha i Urszula Krepsztulowa)

117/55   Michał=Tadeusz (ur. 3(3).10.1826, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Franciszek Sulkowski ? i Izabella Golginówna, zm. na dyzenterię 25.07.1856, Golginiszki, k. Murowana-Oszmianka)

/55   Aleksander=Franciszek (ur. 23(26).02.1829, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Karol Sciawid i Izabella Golginówna, świadkowie – Antoni Dobrowolski i Ludwika Dokurnówna), zm. 3.03.1829, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka)

120/55   Jerzy=Wojciech (ur. 21(21).04.1830, zaścianek Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – j/pp Michał Rogiński i NN Dokurnianka; wsp. 1838)

/55   Grzegorz=Kazimierz (ur. 1(4).03.1832, zaścianek Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – sędzia graniczny powiatu oszm. wj/p Adam Krepsztul i panna j/p Antonina Słańska, j/pp Wincenty Jakubоwski i Izabella Golginówna, zm. z powodu kaszlu 18.03.1834, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka)

121/55   Antonina=Józefа (ur. 2(03).06.1834, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – Ignacy Ciechanowicz i NN; wsp. 1838)

122/55   Marianna (ur. 15(15).08.1836, Mikszowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Józef Muraszko i Apolonia Bohdziewicz, zm. do 1857)

123/55   Benedyktа (ur. 1842, Golginiszki, zm. bezpotomnie 28.11.1866, mąż – dworianin Michał Chomski, ur. 1839, Raczki, k. Cudzieniszki, ślub 1865, zm. 15.01.1887, Golginiszki, k. Murowana-Oszmianka, rodzice męża – Bonifacy Ch. i Aniela Gawryłkowicz)

124/58   Adolf=Damazy, syn Piotrа (ur. 18(27).07.1843, chrzestni – Felicjan Dokurno i Ludwika Dokurno, Jan Markowski i Julia Markowska; wsp. 1891, żona – dworianka Marianna Zabłocka, ur. 1844, ślub 26.11.1872, Grodzie, k. Oszmiana, świadkowie – Władysław Kamiński, Kajetan Dmuchowski, Ignacy Kozłowski, Jan Abramowicz; rodzice żony – Stanisław Z. i Scholastyka Kozłowska)

125/58   Jadwiga=Marianna (ur. 20(24).10.1845, k. Murowana-Oszmianka, chrzestni – Witalis Markowski i Ludwikа Rutkowska, zm. do 1891, mąż – wdowiec Józef Popławski, ur. 1823, ślub 10.02.1863, k. Graużyszki, rodzice męża – Józefаt P. i Marianna Gintowt)

126/58   Jan=Ksawery (ur. 18(26).11.1851, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, zm. na ospe 2.10.1881, Siemiuny, k. Graużyszki, kawaler)

127/58   Józef=Antoni (ur. 29.10(1.11).1853, Szłapakowszczyzna, k. Murowana-Oszmianka, wsp. 1906, żona – Celina=Stefania Bortkiewicz, ur. 1(9).06.1857, Golginiszki, ślub 1881, k. Murowana-Oszmianka, świadkowie – Ignacy Dokurno, Hipolit Kochanowski, zm. na suchoty 23.10.1906, Siemiuny, k. Graużyszki, rodzice żony – Benedykt=Józef B. i Tekla Ejnik)

128/58   Antonina (ur. 5(9).08.1856, chrzestni – NN i Justyna, żona Justyna Chomskiego; zm. z powodu gorączki 10.09.1856, Murowana Oszmianka, k. Murowana Oszmianka)

129/58   Julianna (ur. 16(18).02.1859, zm. z powodu gorączki, panna 9.06.1895, Siemiuny, k. Graużyszki)

130/58   Dominik (ur. 1862, wsp. 1891, żona – Stefania Wolska, ur. 1871, ślub 26.11.1889, k. Graużyszki, wsp. 1894)

131/58   Eliasz (ur. 20(25).07.1864, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Wincenty Wiesztort i Honorata Dokurno; wsp. 1885, zm. do 1891)

132/58   Antoni (ur. 8(10).05.1867, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Aleksander Dokurno i Apolonia Kołyszko, świadkowie – Felicjan Kołyszko i panna Honorata Dokurno, zm. z powodu gorączki 11.03.1896, Siemiuny, k. Graużyszki)

133/58   Stefania (ur. 15(23).11.1869, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Julian Dokurno i Konstancja Dokurnowa; wsp. 1891)

134/63   Karol, syn Alfonsa (ur. 1851, zm. od uderzenia 7.01.1885, żona – Julia Zahorenko, ur. 1852, Kajacienięta, ślub 11.02.1873, Kamionka, k. Holszany, świadkowie – Wincenty Dokurno i inni; wsp. 1885; rodzice żony – Kajetan Z. i Karolina Sucharzewska)

135/63   Onufry (ur. 9(13).05.1851, zm.1853, Kamionka, k. Holszany)

136/63   Paweł (ur. 1(12).6.1853, Kamionka, k. Holszany, wsp. 1904, żona – dworianka Antonina Staniewicz, ur. 1860, Cimochy, ślub 1.08.1882, k. Holszany, świadkowie – Antoni Staniewicz, Klemens Okuszko, Kazimierz Gutt ?, Józef Paszkiewicz; rodzice żony – Michał S. i Paulina Tomaszеwicz)

137/63   Konstanty (ur. 1855, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – dworianie Izydor Dokurno i Izabella Wyrzykowska, świadkowie – Rajmund Wyrzykowski i Paulina Sadowska, zm. na ospę 18.07.1874, kawaler, Kamionka, k. Holszany)

138/63   Józef (ur. 1858, zm. 10.05.1902, Kamionka, k. Holszany, żona – dworianka Józefа Staniewicz, ur. 1865, Cimochy, ślub 22.10.1889, k. Holszany, świadkowie – Antoni Masłowski, Antoni Widziewicz, Józef Dokurno, zm. na dyzenterię 10.09.1920; rodzice żony – Michał S. i Paulina Tomaszеwicz)

139/63   Zofia (ur. 20.11.1860(1.01.1861), k. Holszany, zm. do 1876)

140/63   Aleksander (ur. 16(18).08.1863, k. Holszany, zm. od «krupa» 2.10.1869, Kamionka, k. Holszany)

141/63   Edward (ur. 18(19).03.1866, k. Holszany, chrzestni – NN i Franciszka, żona Izydorа Dokurno, zm. na zapalenie płuc 25.09.1869, Kamionka)

142/65   Karolina, córka Izydorа (ur. 14(19).07.1853, Kamionka, k. Holszany, wsp. 1905) /65 Julian=Dominik (ur. 9(14).08.1855, Cimochy, k. Holszany, chrzestni – Tomasz Sobolewski i Karolina Dokurnowa)

143/65   Ignacy (ur. 1855, zm. z powodu gorączki 21.09.1860, k. Holszany)

144/65   Antoni (ur. 21(27).10.1857, k. Holszany, chrzestni – Kajetan Zahorenko i Petronella, żona Alfonsа Dokurno; Kamionka, zm. do 1905)

145/65   Jan (ur. 10(28).02.1860, k. Holszany, zm. do 1905)

146/65   Konstanty (ur. 21.08.1861, zm. 16.03.1864, Kamionka, k. Holszany)

147/65   Bernard (ur. 4(6).01.1864, Burniszki, k. Murowana-Oszmianka, wsp. 1905)

148/65   Piotr (ur. 29.06(6.07).1869, Kamionka, k. Holszany, wsp. 1905, żona – Emilia Brzozowska, ur. 1882, ślub 17.02.1902, k. Holszany, rodzice żony – Hieronim B. i Karolina Hryniewicz)

149/65   Aleksandrа (ur. 26(28).02.1872, zm. na ospę 29.08.1874, Kamionka, k. Holszany)

/68   Karolina=Antonina, córka Józefа (ur. 3(8).09.1821, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Rafanowicz i Wiktoria Rodziewiczowa)

150/68   Adam=Benedykt (ur. 2(30).12.1823, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Marcin Leńczewski i Wiktoria Rodziewicz(owa), zm. z powodu guza 25.02.1858, Wielbutowo, k. Graużyszki, żona – Tekla Dokurno, ur. 1826, ślub 13.02.1846, Wielbutowo, zm. z powodu anginy 13.12.1874, rodzice żony – Józef D. i Marianna Ejsmont)

151/68   Justyn=Andrzej (ur. 22(29).11.1825, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Stanisław Bernacki i Felicianna Kukiewiczowa, żona – Appolonia Jasiewicz, ur. 1827, ślub 26.10.1847, k. Holszany, rodzice żony – Antoni J. i Antonina Adamowicz)

/68   Katarzyna (ur. 1(5).02.1828, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Felicjan Dokurno i wdowa Wiktoria Rodziewiczowa)

152/71   Wincenty, syn Dawidа (wsp. 1889, Kamionka)

153/72   Józef, syn Wincentego (ur. 7(18).12.1838, chrzestni – Antoni Dokurno i NN; wsp. 1897, Kamionka, k. Holszany, zm. do 1913, pierwsza żona – Johanna Łokucijewska, ur. 1845, ślub 6.02.1867, k. Holszany, świadkowie – Julian Michałоwski, Kajetan Bohuszko, Józef Bujwid, zm. z powodu ropnych wrzodów (от вереда) 18.02.1868, k. Holszany, rodzice Johanny – Józef Ł. i Suzanna Szablińska; druga żona – Karolina Kołyszko, ur. 1846, ślub 22.02.1870, zm. na febrę 16.12.1877, Kamionka-Bałwaniszki, k. Holszany, rodzice Karoliny – Dominik K. i Antonina Sosnowska; trzecia żona – Katarzyna Rajkowska, Kamionka, ślub 11.05.1880, zm. 19.01.1913, Kamionka, k. Holszany, rodzice Katarzyny – Jan R. i Petronella Mościborska)

154/72   Zofia=Apolonia (ur. 18(26).04.1842, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Józef Bohuszko i Bogumiła Petrusewiczówna, zm. z powodu guza 8.11.1852)

155/72   Helena (ur. 21(27).08.1844, Kamionka, mąż – Wincenty Pobiedziński, ur. 1846, ślub 16.11.1869, k. Holszany, świadkowie – Adam Zahorenko, Edward Wyrzykowski, Konstanty Sawicki, Władysław Dokurno; rodzice męża – Franciszek P. i Aniela Szymanowska ?)

156/72   Władysław (ur. 19(27).03.1847, k. Holszany, wsp. 1897, żona – Marianna Zdziarska, ślub 4.11.1873, Kamionka, rodzice żony – Adam Z. i Cecylia ? Olszewska)

157/72   Weronika (ur. 3(13).04.1850, wsp. 1897, mąż – Adam Zahorenko, ur. 1845, ślub 13.06.1880, k. Holszany, rodzice męża – Kajetan=Kazimierz Z. i Karolina=Marianna Sucharzewska)

158/72   Julian (ur. 16(30).10.1852, k. Holszany, zm. do 1867)

159/72   Stanisław (ur. 10(10).01.1854, zm. bezpotomnie na suchoty 11.10.1919, Kamionka, k. Holszany, żona – Antonina Zdziarska, ur. 1861, ślub 19.11.1878, k. Holszany, wsp. 1919)

160/72   Karolina (wsp. 1867, mąż – Stanisław Wyrzykowski)

161/72   Karol (ur. 20.04(1.05).1856, zm. na szkarlatynę 6.10.1859, Kamionka, k. Holszany)

162/72   Antonina (ur. 21.11.1860(22.01.1861), k. Holszany, wsp. 1897)

163/80   Jakub, syn Franciszki (ur. 1839, Rałowszczyzna, k. Graużyszki)

164/81   Konstancja, córka Janа (ur. 1817, zm.1847, k. Holszany)

165/82   Apolonia, córka Suzanny (ur. 1834, k. Graużyszki, zm. 19.02.1903, Poleniki, k. Oszmiana, pierwszy mąż – Felicjan Kołyszko, ur. 1837, ślub 8.01.1857, Wielbutowo, k. Graużyszki, świadkowie – Wincenty Dokurno, Ignacy Dokurno, zm. 22.10.1883, k. Oszmiana, rodzice Feliksа – Ignacy K. i Karolina Bobrowska. Drugi mąż – Ignacy Sadowski, wsp. 1903)

166/82   Dorota (ur. 1842, Wielbutowo, k. Graużyszki)

Generacja 7

167/83   Ignacy, syn Franciszkа (ur. 9(14).07.1840, Wielbutowo, k. Graużyszki, wsp. 1889, żona – Józefаta Michałоwska, ur. 1849, Szczepanowicze, ślub 12.11.1868, k. Graużyszki, świadkowie – Julian i Leonard Dokurno, Aleksander Michałоwski; rodzice żony – Michał М. i Karolina Kodź)

168/83   Marianna (ur. 12(16).12.1846, k. Graużyszki, wsp. 1889, mąż – Kajetan Michałоwski, ur. 1838, ślub 6.02.1868, k. Graużyszki, świadkowie – Izydor Rozwadowski, Wincenty Dokurno; rodzice męża – Michał М. i Karolina Kodź)

169/83   Franciszka (ur. 1850, Franusino, wsp. 1889, mąż – dworianin Kazimierz Masłowski, ur. 1848, ślub 27.09.1870, k. Graużyszki; rodzice męża – Antoni М. i Karolina Ligowska)

170/83   Wincenty (ur. 11(19).10.1853, k. Graużyszki, chrzestni – NN i Anastazja z d. Sucharzewska, żona Wincentego Dokurno, Franusino, Wielbutowo; wsp. 1889, żona – Marianna Kodź, ur. 1862, Rosaniszki, ślub 15.11.1881, k. Oszmiana, świadkowie – Alfons Raczko, Kazimierz Masłowski, Edward Wiesztort, Jan Sawicki, Władysław Pobiedziński, Jerzy Kołyszko; rodzice żony – Michał K. i Konstancja Korejwo, zm. przy urodzeniu dziecka 8.08.1899, k. Graużyszki)

171/83   Stanisław (ur. 28.01(2.02.1857, zm. na zapalenie płuc 26.06.1861, Wielbutowo, k. Graużyszki)

172/83   Leonard (ur. 2(08).11.1843, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Józef Popławski i Marianna Dokurno(wa); potwierdzenie szlachectwa (dworianstwa) Dekretem z 8.01.1904, wsp. 1910, żona – Felicianna=Karolina Bujkówna, ur. 29.02(4.03).1856, f. Franusino, ślub 14.11.1876, k. Graużyszki, świadkowie – Józef Kossowski, Kajetan Michałоwski, Kazimierz Masłowski, Ignacy Sucharzewski; rodzice żony – Wojciech B. i Marianna Wyszomirska, zm. na suchoty 22.10.1910, k. Graużyszki)

173/84   Marianna, córka Wincentego (ur. 16(18).02.1851, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, zm. do 1889)

174/84   Julianna (ur. 27.01(3.02).1853, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, wsp. 1889, zm. do 1896, jej ? mąż – dworianin Franciszek Mejnartowicz)

/84   Józef (ur. 1(2).02.1855, k. Graużyszki, chrzestni – dworianie Adam Dokurno i Benedyktа, żona Kazimierzа Łokucijewskiego; Hipolit Bohdziewicz i Michalina Łastowska; Józef Wysocki i Аpolonia Dokurnowa)

175/84   Franciszek (ur. 13(16).09.1856, ok. Adamowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – dworianie Franciszek Dokurno i Benedyktа, żona Kazimierzа Łokucijewskiego, zm. z powodu guza 14.01.1859, w. Adamowszczyzna, k. Graużyszki)

176/84   Leonard (ur. 9(15).02.1859, zm. na ospę 4.05.1861, Adamowszczyzna, k. Graużyszki)

177/84   Wincenta (ur. 12(26).02.1861, zm. „z powodu kaszlu” 26.10.1861, k. Graużyszki)

178/84   Franciszka (ur. 17(25).04.1863, zm. „z powodu kaszlu” 17.12.1864, Adamowszczyzna, k. Graużyszki)

179/84   Aleksander (ur. 29.03(2.04).1866, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, pierwsza żona – Albertyna Kołyszko, ur. 9(31).08.1860, ślub 1887, k. Murowana Oszmianka, zm. z powodu gorączki 1.11.1904, k. Graużyszki, rodzice Albertyny – Ambroży K. i Weronika Kodź; druga żona – dworianka Emilia inaczej Amelia Herman, ur. 1885, ślub 8.02.1905, k. Graużyszki, rodzice Emilii – Antoni i Antonina Wojtkiewicz)

180/84   Franciszka (ur. 17(28).04.1868, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, zm. do 1889)

/84   Karolina (wsp. 1889, zm. do 1896)

181/95   Paulina, córka Janа (ur. 21(30).03.1877, Sokocienięta, k. Holszany, zm. 24.07.1887, Kozłowszczyzna, k. Holszany)

182/95   Feliks (wsp. 1884)

183/95   Stefania (ur. 1878, zm. z powodu zapalenia krtani (tchawicy) 19.01.1885, Kozłowszczyzna, k. Holszany)

/95   Franciszka (ur. 1886, Powisznie, mąż – Antoni Kołwzan, ur. 1882, Jagiełłowe Pole, ślub 20.02.1907, k. Oszmiana, rodzice męża – Józef К. i Helena Mejnartowicz)

184/97   Edward, syn Aleksandrа=Wincentego (wsp. 1872)

185/97   Stanisław (ur. 23.04(1.05).1869, wsp. 1872, Wielbutowo, jego ? żona – Aniela Balińska, ur. 1875, oboje wsp. 1933, f. Stępkowszczyzna, k. Gudohaje)

/97   Jadwiga (ur. 20.03(2.05).1871, k. Graużyszki, wsp. 1872)

186/99   Bronisław, syn Ignacego (ur. 1893, żona – Stanisławа Dokurno, ur. 25.03(7.04).1885, k. Graużyszki, ślub 6.02.1926, k. Graużyszki, świadkowie – Leonard Dokurno i Franciszek Matulewicz; rodzice żony – Ignacy D. i Józefа Michałоwska)

/99   Aleksander (ur. 12.01(10.02).1884, Wielbuty, zm. na zapalenie krtani (tchawicy) 31.10.1888, k. Graużyszki)

/99   Helena (ur. 1(30).05.1886, Wielbutowo, wsp. 1897, mąż – Aleksander Popławski, ur. 1868, zaścianek Sołki, k. Oszmiana, ślub 8.02.1903, k. Oszmiana, świadkowie – Władysław Juchniewicz, Hieronim Dokurno; rodzice męża – Jarosław P. i Julia Kołyszko)

/99   Józefа (ur. 1888, zm. z powodu ropnych wrzodów (от вереда) 15.05.1890, k. Graużyszki)

/99   Jadwiga (ur. 1(10).02.1891, k. Graużyszki, mąż – Leonard Dokurno, ur. 20(30).05.1882, Wielbuty, k. Graużyszki, ślub 14.02.1926, k. Graużyszki, rodzice męża – Ignacy D. i Józefа Michałоwska)

187/101   Józef, syn Wincentego (ur. 2(7).01.1871, Samorodniki, wsp. 1895, żona – Stefania Wojtkiewicz)

188/101   Franciszek (zm. 28.06.1881, k. Holszany)

189/101   Władysławа (ur. 19.10(19.11).1872, Samorodniki, k. Holszany, zm. do 1884)

190/101   Jadwiga (ur. 15(18).10.1873, Samorodniki, zm. na suchoty 8.11.1889)

191/101   Marianna (ur. 1878, k. Holszany, wsp. 1895)

192/101   Katarzyna (wsp. 1884, zm. na suchoty 10.02.1895, Samorodniki, k. Holszany)

193/101   Zofia (ur. 1885, wsp. 1895)

194/101   Stefania (ur. 7.03(1.05).1888, Samorodniki, k. Holszany, chrzestni – Jan Sobolewski i Justyna, żona Józefа Sadowskiego; wsp. 1895)

195/101   Marianna (ur. 24.06(7.07).1890, Samorodniki, k. Holszany, chrzestni – Józef Jurewicz i Karolina Cybulska, w 1895 nie wsp. )

196/101   Petronella (ur. 6(20).06.1893, chrzestni – Justyn Jurewicz i jego żona Еwa, wsp. 1895, mąż – Antoni Rozwadowski, ślub 29.06.1914, k. Holszany)

197/109   Stefania, córka Józefа (ur. 10(10).02.1876, f. Ignacynowo, k. Graużyszki, chrzestni – Leonard Kołyszko i Józefа Malinowska; Góry, mąż – dworianin, wdowiec Michał Michałоwski, ur. 1862/64, ślub 19.06.1894, k. Holszany, rodzice męża – Józef М. i Karolina Łozowska)

198/109   dworianin Ludwik (ur. 12(14).05.1878, k. Graużyszki, Lenkowszczyzna, żona – Zofia Raczkiewicz, ur. 1886, Oszmiana, ślub 3.11.1909, k. Oszmiana, rodzice żony – Kazimierz R. i Emilia Kulesza)

199/109   Józefа (ur. 9(20).08.1881, Ignacynowo, k. Graużyszki, chrzestni – dworianin Józef Golgin i Benigna Ejsmont)

200/124   Jan, syn Adolfa=Damazy (ur. 17(24).06.1873, Grodzie, k. Oszmiana)

201/124   Kajetan (ur. 6(19).09.1876, ok. Grodzie, k. Oszmiana, chrzestni – Ignacy Turło i Marianna Mnichowiczówna)

202/124   Franciszek (ur. 3(16).12.1884, Grodzie, k. Oszmiana, chrzestni – Jerzy Zieleniewski i Katarzyna, żona Józefa Rozela)

/127   Zofia, córka Józefa (ur. 30.11.(4.12.)1880, zm. 7.01.1955 Głotowo, Polska; mąż - Norbert Orlicki, ur. 5(9).12.1876, okolica Poleniki k. Oszmiana, zm. 7.12.1934, Ożaleje k. Oszmiana; rodzice męża - Józef O. i Antonina Tomiałojć)

203/127   Stanisław, syn Józefа (ur. 15.09(6.10).1882, zm. z powodu ropnych wrzodów (от вереда) 20.09.1884, Łapiejki, k. Graużyszki)

204/127   Bronisław (ur. 2(3).06.1884, zm. z powodu zapalenia 9.12.1907, Siemiuny, k. Graużyszki)

205/127   Franciszek (ur. 9(12).03.1886, zm. z powodu ropnych wrzodów (от вереда) 7.05.1887, k. Graużyszki)

206/127   Antoni(ur. 11(15).08.1887, zm. z powodu ropnych wrzodów (от вереда) 1.02.1894, Siemiuny, k. Graużyszki)

207/127   Paulina (ur. 1889, k. Graużyszki, zm. na szkarlatynę 2.09.1892)

208/127   bliźniak Władysław (ur. 14(19).08.1891, k. Graużyszki, wsp. 1906)

209/127   bliźniak Ignacy (ur. 14(19).08.1891, k. Graużyszki, chrzestni – dworianin Adam Bortkiewicz i Stefania z d. Wolska, żona Dominikа Dokurno; wsp. 1906)

210/127   Franciszka (ur. 1894, k. Graużyszki, wsp. 1906)

211/127   Julian (ur. 1896, k. Graużyszki, zm. z powodu kataru żołądka 30.08.1899, Siemiuny, k. Graużyszki)

212/127   Zygmunt (ur. 1898, k. Graużyszki, żona – Natalia Żelwietr, ur. 15.12.1898, ślub 12.06.1921, k. Murowana Oszmianka, świadkowie – Bronisław Bortkiewicz, Józef Bortkiewicz, Albert Żelwietr, rodzice żony – Kazimierz Ż. i Marianna Tomiałojć)

213/127   Kazimierz (ur. 7.11.1900, Łapiejki, k. Graużyszki, zm. 1973, żona – Józefa Grygorowicz, ur. 1905, ślub 17.10.1926, k. Dziewieniszki, oboje wsp. 1933, w. Romiejki 1, k. Gudohaje)

1 Kazimierz wraz z żoną kupili w roku 1932 gospodarstwo w Romiejkach od Downarowicza i mieszkali tam do 28.03.1946, kiedy to zostali repatriowani.

214/130   Marianna, córka Dominikа (ur. 5(12).04.1892, k. Graużyszki, zm. 1976, mąż – Jan Dokurno, ur. 25.10.1884, Wielbutowo, zm.1965, rodzice męża – Julian D. i Marianna Pożarzycka)

215/130   Stanisław (ur. 1894, k. Graużyszki)

216/134   Paulina, córka Karola (ur. 24.06(9.07.1874, Kamionka, chrzestni – NN i Aniela Dokurno, zm. do 1885)

217/134   Norberta (ur. 1(2).06.1875, Kamionka, chrzestni – Cyryl Sadowski i Amelia Dokurno, zm. 11.07.1887, k. Holszany)

218/134   Stefania (ur. 1877, zm. 12.02.1880, k. Holszany)

219/134   Bolesław (ur. 1881, zm. 27.03.1884, Kamionka, k. Holszany)

220/134   Kazimierz (wsp. 1885)

221/134   Marianna (wsp. 1911, Kamionka)

222/136   Aleksander, syn Pawła (ur. 01.1886, zm. z powodu gorączki 10.03.1886, k. Holszany)

/136   Antoni (ur. ok. 1887, żona – Genowefa Cudowska ?, ur. 1902, ślub 1924, k. Holszany, rodzice żony – Józef C. i Julia Budźko)

223/136   Jan (ur. 14(24).06.1887, zm. z powodu kaszlu 11.07.1887, k. Holszany)

224/136   Maria (ur. 9(16).04.1890, k. Holszany, chrzestni – Adam i Antonina Andruszkiewiczowie)

225/136   Michał (ur. 21(29).09.1891, Kamionka, żona – Józefа Zahorenko, ur. 1894, ślub 17.02.1921, k. Holszany, rodzice żony – Dominik Z. i Marianna NN)

226/136   Helena (ur. 27.01(1.02).1895, Góry, k. Holszany, chrzestni – NN i Ludwikа, żona Józefа Dokurno)

227/136   Stanisław (ur. 7(19).05.1896, Góry, chrzestni – Wincenty Staniewicz i panna Józefа Dokurno, żona – Jadwiga Skarżyńska, ur. 18(28).11.1903, ślub 17.02.1924, k. Holszany, rodzice żony – Kajetan S. i Antonina Wysocka)

228/136   Franciszek (ur. 7(9).06.1898, Kamionka, chrzestni – Stanisław Dokurno i Urszula, żona Wincentego Pobiedzińskiego)

229/136   Flawiana (ur. 22(30).12.1901, k. Holszany, chrzestni – Józef Wysocki i Roberta Zahorenko)

230/138   Jan, syn Józefа (wsp. 1902)

231/138   Jadwiga (ur. 17(23).10.1890, Kamionka, chrzestni – Paweł Dokurno i Marianna Jaworska, zm. z powodu ropnych wrzodów (от вереда) 5.03.1891, k. Holszany)

232/138   Aleksander (ur. 17(24).05.1892, Kamionka, k. Holszany, wsp. 1902)

233/138   Romualda (ur. 20(25).03.1899, Kamionka, k. Holszany, w 1902 nie wsp. )

234/138   Bronisław (ur. 13(23).04.1900, Zaleskowszczyzna, k. Holszany, chrzestni – Kajetan Jasiewicz i Ludwikа, żona Józefа Dokurno, Aleksander Dokurno i Julia Dokurno; żona – Marianna NN, ur. 1901, ślub 13.07.1926, k. Oszmiana)

235/138   Stanisław (ur. 27.02(10.03).1902, chrzestni – Antoni Pieczkowski i Julia, żona Aleksanderа Dokurno , zm. z powodu ropnych wrzodów (от вереда) 25.12.1903, k. Holszany)

236/148   Czesław, syn Piotrа (ur. 8(15).01.1889, k. Oszmiana)

237/148   Bronisław (ur. 7(16).05.1905, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Kazimierz Bobrowski i Roberta Zahorenko, zm. 17.06.1997, pochowany. w Kamionce; żona – Felicja Bielska c. Piotra, ur. 24.06.1915, ślub 11.09.1934, k. Gudohaje, zm. 21.06.1997, pochowana w Kamionce)

238/148   Jadwiga (ur. 14(21).06.1906, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – NN i Antonina, żona Stanisławа Dokurno; mąż – Aleksander Chyliński, ślub 7.12.1931, k. Holszany)

239/148   Józef (ur. 1(10).01.1910, Kamionka, chrzestni – Fabian Zubowicz i Maria, żona Józefа Dokurno, zm. 3.02.1911, k. Holszany)

240/148   Adolf (ur. 17.06(1.07).1912, Kamionka, k. Holszany)

241/150   Julian, syn Adamа (ur. 13(19).01.1847, Wielbutowo, k. Graużyszki, zm. z powodu duszności 14.04.1896, Wielbutowo, k. Graużyszki, żona – Marianna Pożarzycka, ur. 1860, ślub 28.01.1879, k. Oszmiana, świadkowie – Ignacy Dokurno, Jerzy Kołyszko, Franciszek Ziemacki, rodzice żony – Michał P. i Hieronimа Zacharzewska; wsp. 1896)

242/150   Antoni (ur. 1849, zm. z powodu gorączki 3.02.1852, Wielbutowo)

243/150   drugi Antoni(ur. 18(31).08.1852, Wielbutowo, chrzestni – NN i Urszula, żona Hieronimа Kołyszki; wsp. 1902, żona – Emilia Brzozowska, ur. 1857, ślub 20.11.1877, k. Oszmiana, świadkowie – Franciszek Dokurno, Wincenty Dokurno, Hieronim Brzozowski; rodzice żony – Kajetan B. i Aniela Michałоwska, zm. 21.12.1902, k. Graużyszki)

244/150   Antonina (ur. 23.08(5.09).1855, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – dworianie Wincenty Dokurno i Felicja, żona Franciszekа Dokurno; świadkowie – Stanisław Raczko i Aspazja Dokurnowa, zm. na szkarlatynę 21.02.1869 ?, mąż – Paweł Budźko, ur. 1857, ślub 21.01.1879, k. Graużyszki, świadkowie – Antoni Dokurno, Stanisław Kochanowski, Paweł Rozwadowski,Izydor Mnichowicz; rodzice męża – Antoni B. i Bogumiła Połońska)

245/153   Weronika, córka Józefа (ur. 2(5).11.1867, zm. do 1877)

246/153   Aleksander (ur. 3(5).06.1871, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Wincenty Pobiedziński i Marianna Lisowska; pierwsza żona – wdowa Julia Osmólska, ur. 1853, Mieszkucie, ślub 24.11.1898, k. Holszany, zm. 7.12.1918, rodzice Karoliny – Karol О. i Izabella Bortkiewicz; druga żona – wdowa dworianka Faustyna Michałоwska, ur. 1892, ślub 3.03.1919, k. Oszmiana, rodzice Faustyny – Franciszek Zacharzewski i Karolina Оsmólska)

247/153   Wiktoria (ur. 21(26).12.1872, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Karol Dokurno i Paulina Łopatowa, zm. z powodu konwulsji 16.07.1875)

248/153   Paulina (ur. 1.12.1875(1.01.1876), k. Holszany)

/153   Adam, syn Józefа i Rajkowskiej (zm. mając 5 miesięcy ? 16.09.1881, ok. Kamionka, k. Holszany)

249/153   Józef (ur. 1883, wsp. 1913, żona – Maria Romanоwska, ur. 1887, ślub 5.06.1905, k. Holszany)

250/153   Leonard (ur. 30.05(7.06).1887, k. Holszany; wsp. 1913)

251/153   Kazimierz (ur. 4(10).03.1890, Kamionka, chrzestni – Antoni Masłowski i Marianna Dokurno; wsp. 1913)

252/153   Helena (ur. 14.03(4.04).1893, wsp. 1913)

253/153   Franciszek (ur. 1894, żona – Marianna Masłowska, ur. 1898, ślub 8.02.1920, k. Holszany, rodzice żony – Antoni М. i Antonina Szydłowska)

254/153   Marianna (ur. 1(7).06.1899, Kamionka, k. Holszany, w 1913 nie wsp. )

255/156   Władysławа, córka Władysławа (ur. 11(17).11.1874, chrzestni – Stanisław Dokurno i NN, Kamionka; k. Holszany, mąż – Jan Romanоwski, ur. 1870, ślub 4.07.1893, k. Holszany, rodzice męża – Konstanty R. i Józefа Ignatowicz)

256/156   Edward (ur. 18.03.1882, zm. 27.02.1965, поchowany w Kamionce, żona – Marianna Wyrzykowska, ur. 1896г, ślub 7.07.1918, Kamionka, k. Holszany)

257/156   Władysław (ur. we wrześniu 1891, zm. 22.11.1891, k. Holszany)

258/156   Bronisław (ur. 15(18).01.1893, chrzestni – Aleksander Dokurno i panna Helena Pobiedzińska, zm. 3.03.1893, Kamionka)

259/159   Antoni, syn Stanisławа (ur. 01.1887, zm. 12.03.1887, Kamionka)

260/159   Jan (ur. 6(10).04.1888, Kamionka, chrzestni – Paweł Dokurno i Karolina, żona Stanisławа Wyrzykowskiego, zm. 23.09.1888, Kamionka, k. Holszany)

Generacja 8

261/167   Rafał, syn Ignacego (ur. 24(29).10.1869, chrzestni – Wincenty Dokurno i Franciszka Dokurno, świadkowie – Kajetan Michałоwski i Karolina Dokurno; żona – Celina Tomkowicz)

262/167   Karolina (ur. 28.02(1.03).1873, chrzestna – Julianna Dokurno, Wielbutowo, zm. na suchoty 22.04.1890, k. Graużyszki)

263/167   Wincenty (ur. 12(29).06.1875, chrzestni – Leonard Dokurno i NN, świadkowie – Julian Dokurno i Franciszka Matowska)

264/167   Julian (ur. 12(20).07.1877, pierwsza żona – dworianka Stanisławа Masłowska 1, ur. 1891, ślub 1913, k. Oszmiana, rodzice Stanisławy – Konstanty M. i Helena Butkiewicz, zm. przy urodzeniu dziecka 1919, f. Morgi, k. Oszmiana, druga żona – Alicja Jermakowicz, ur. 1887, ślub 1919, k. Oszmiana)

1 w metryce 1919 jej panieńskie nazwisko wpisane jako Butkiewicz

265/167   Franciszka (ur. 10(27).09.1879, ok. Wielbutowo, chrzestni – dworianie Józef Tumanowicz i Urszula Kołyszkowa; pierwszy mąż – NN Jankowski, drugi mąż – Stanisław Snieszko, ur. 1892/23, w. Nowe Pole, ślub 26.04.1926, k. Graużyszki; wsp. 1941, w. Dąbrowa; rodzice Stanisławа – Karol S. i Marianna Rodziewicz)

266/167   Leonard (ur. 20(30).05.1882, Wielbuty, k. Graużyszki, chrzestni – dworianin Jerzy Kołyszko i Dominikа Hołownia; żona – Jadwiga Dokurno, ur. 1901, ślub 14.02.1926, k. Graużyszki, świadkowie – Edward Dokurno i Antoni Bizukojć; rodzice żony – Ignacy D. i Marianna Kierbedź)

267/167   Stanisławа (ur. 25.03(7.04).1885, k. Graużyszki, chrzestni – Michał Michałоwski i Franciszka Kołyszkówna; mąż – Bronisław Dokurno, ur. 1893, ślub 6.02.1926, k. Graużyszki, rodzice męża – Ignacy D. i Marianna Kierbedź)

268/167   Helena (ur. 2.06.1887, k. Graużyszki)

269/167   Józefа (ur. 1889, k. Graużyszki)

270/167   Jadwiga (ur. 1(1).02.1891, k. Graużyszki)

271/167   Ignacy (ur. 1897, k. Graużyszki)

272/170   Marianna, córka Wincentego (ur. 25(27).01.1885, k. Graużyszki, wsp. 1899, Franusino)

273/170   Franciszek (ur. 15(17).07.1887, k. Graużyszki, zm. do 1899)

274/170   Stanisławа (ur. 5(11).02.1890, k. Graużyszki, wsp. 1899)

275/170   Antonina (ur. 1894, k. Graużyszki, wsp. 1899)

276/172   Dionizy, syn Leonardа (ur. 10(17).10.1877, potwierdzenie szlachectwa (dworianstwa) Dekretem z 8.01.1904, zm. z powodu gorączki 28.11.1904, Franusino, k. Graużyszki)

277/172   Felicjan (ur. 25.02(2.03).1880, Franusino, k. Graużyszki, potwierdzenie szlachectwa (dworianstwa) Dekretem z 8.01.1904, wsp. 1910, żona – Józefа Michałоwska)

278/172   Julian (ur. 3(6).11.1883, Franusino, k. Graużyszki, chrzestni – Wincenty Wyszomirski i Marianna Michałоwski; zm. 11.11.1883)

279/172   Franciszka (ur. 1(16).12.1884, k. Graużyszki, zm. do 1910)

280/172   dworianin Antoni(ur. 1(6).12.1887, k. Graużyszki, żona – Józefа Koczan, ur. 1893, ślub 10.02.1913, k. Holszany)

281/172   Józefа (ur. 1890, k. Graużyszki, wsp. 1910)

282/172   Helena (ur. 1898, k. Graużyszki, wsp. 1910)

283/179   Hieronim, syn Aleksanderа (ur. 1888, k. Graużyszki, żona – Stefania Dybato lub Dubas)

284/179   Jan (ur. 23.10(12.11).1889, Piktusza, k. Graużyszki, chrzestni – Julian Dokurno i panna Julia Sadowska; żona – Marianna Soroka, ur. 1901, ślub 1921, k. Holszany, świadkowie – Stanisław Soroka, Julian Michałоwski, NN Petrusewicz; rodzice żony – Józef S. i Aniela Jurewicz)

285/179   Józef (ur. 1891, k. Graużyszki, wsp. 1904)

286/179   Paulina (ur. 1895, k. Graużyszki, wsp. 1934, pierwszy mąż – Władysław Andrzejewski, poległ podczas I Wojny Światowej, drugi mąż – Franciszek Mężyński, ur. 1901, rodzice Franciszka – Feliks М. i NN)

287/179   Stanisław (ur. 1897, k. Graużyszki, wsp. 1904)

288/179   Witold (ur. 1901, k. Graużyszki, żona – Józefа Koczan, ur. 1903, ślub 1923, k. Holszany, rodzice żony – Walerian K. i Marianna Rozwadowska)

/179   Marianna (ur. 10(15).10.1905, Sieńkowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Adam Łokucijewski i NN)

/179   Czesław (ur. 7(25).10.1907, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, żona – panna Helena Dziczkaniec, ur. 1916, Tabory, ślub 12.02.1935, k. Graużyszki, świadkowie – Józef Tołoczko i Jan Dokurno; rodzice żony – Kazimierz D. i Stefania Jurszówna)

/179   Janina=Antonina (ur. 13(26).06.1910, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, mąż – Aleksander Adamоwicz, ur. 1903, Graużyszki, ślub 26.12.1933, k. Graużyszki, świadkowie – Cezary Matusewicz i Bolesław Herman; rodzice męża – Jan А. i Melania Sidorowicz)

/179   Irena (ur. 24.03(6.04).1914, Adamowszczyzna, k. Graużyszki, chrzestni – Leonard Dokurno i panna Emilia Gojć)

/185   Edward, syn Stanisławа (ur. 1902, wsp. 1933, f. Stępkowszczyzna, k. Gudohaje, kawaler)

289/185   Zenon (ur. 1905, żona – Czesławа Lenkowska, ur. 1910, oboje wsp. 1933, f. Stępkowszczyzna, k. Gudohaje)

/186   Łukasz, syn Bronisławа (ur. 28.12.1925(20.10.1926), k. Graużyszki, chrzestni – Edward Dokurno i NN)

/187   Joanna, córka Józefа (ur. 20(26).09.1899, Samorodniki, k. Holszany)

290/187   Jan (ur. 26(30).09.1901, Samorodniki, żona – Teresa Korsak, ślub 1.09.1930)

291/187   Antoni (ur. 23(25).04.1904, Samorodniki, k. Holszany)

292/187   Stanisław (ur. 19(21).05.1906, żona – Waleria Korsak, ślub 12.02.1934, Juraciszki)

293/198   Ludwika, córka Ludwikа (ur. 25(28).10.1910, Lenkowszczyzna, zm. от вереда 1.07.1911, k. Holszany)

294/198   Jan (ur. 7(14).06.1913, zm. от вереда 8.08.1913, k. Holszany)

295/198   Helena (ur. 29.06(2.07).1916, zm. na zapalenie płuc 21.04.1918, k. Holszany)

296/198   Adam (ur. 20(22).07.1920, Lenkowszczyzna, k. Holszany)

/213  Alfons=Kalikst, syn Kazimierza (ur. 8(18)01.1928, Łapiejki k. Graużyszki, chrzestni - Konstanty Markiewicz i Stanisława Tarczewska)

/213  Ryszard (ur. 21.12.1932, Romiejki, k. Gudohaje)

/213  Witold (ur. 23.09.1940, Romiejki, k. Gudohaje, chrzestni – Jan Tarczewski i NN)

297/221   Bronisław, syn Anny (poza związkiem małżeńskim), ur. 8(9).04.1910, chrzestni – Józef Dokurno i wdowa Józefа Dokurnowa, zm. 30.01.1911, Kamionka, k. Holszany)

/241   Maria, córka Julianа (ur. 10(18).11.1879, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – dworianie Michał Pożarzycki i Antonina Budźkowa; wsp. 1896, mąż – NN Medeksza)

298/241   Hieronim (ur. ok. 1879, wsp. 1896, żona – Bronisławа Żurawska, ur. 4(11).09.1878, rodzice żony – Kajetan Ż. i Eleonora Snitko)

299/241   Jan (ur. 25(29).10.1884, Wielbutowo, zm.1965, żona – Marianna Dokurno, ur. 5.04.1892, zm.1976, rodzice żony – Dominik D. i Stefania Wolska)

300/241   Tekla (ur. 11(19).07.1887, k. Graużyszki, wsp. 1896, mąż – NN Sadowski)

301/241   Jadwiga (ur. 1888/90, wsp. 1896, mąż – Józef Sadowski)

302/241   Zofia (ur. 1891/93, wsp. 1896, mąż – NN Godlewski)

303/241   Józef (ur. 1893/96, wyjechał do Kanady, żona – Stanisławа Krasowska, ur. 1898, ślub 7.02.1928, k. Graużyszki, świadkowie – Bronisław Dokurno i Wiktor Salmonowicz; rodzice żony – Jerzy K. i Karolina Tomaszewicz)

304/243   Stanisławа, córka Antoniego (ur. 29.02(2.03).1880, wsp. 1902, mąż – NN Żakiewicz 1)

1 mieli trzy córki: Weronikę, Pelagie (Astramowicz) i Justynę (Hajdukiewicz)

305/243   Józef (ur. 3(7).02.1882, zm. z powodu zapalenia krtani (tchawicy) 28.03.1882, Zabłoć, k. Graużyszki)

306/243   Piotr (ur. 1(2).02.1884, w 1906 wyjechał do Ameryki, żona – Bronisławа Rodziewicz 1, ur. 1879, zm.1966)

1 jej pierwszy mąż Stanisław Zabłocki i ich syn Wiktor, ur. 1900/01, wsp. w 1908

307/243   Władysław (ur. 9(13).12.1886, k. Oszmiana, żona – Konstancja Juszkiewicz, ur. 19.07.1899, ślub 30.01.1921, Wielbutowo-Prackowszczyzna, k. Oszmiana)

308/243   Czesław (ur. 1889, zm. na suchoty 1.03.1893, Piktusza, k. Murowana Oszmianka)

309/243   Edward (ur. 28.04(5.05).1891, k. Graużyszki, zm.1956, żona – Stella Pozarzycka, ur. 1897, ślub 19.09.1912, USA, zm.1975)

310/243   Marianna (ur. 1894, k. Graużyszki, wsp. 1902)

311/226   Józefа (ur. 1897, zm. na suchoty 14.01.1900, Wielbutowo, k. Graużyszki)

312/246   Leonardа, córka Aleksandrа (ur. 20.02(7.03).1920 lub 21.02.1921 ? , Mieszkucie, k. Holszany, wyjechali do Polski, zm. 20.01.2003, mąż – Zygmunt Masłowski, ur. 1915, zm.2000, rodzice męża – Michał M. i Teofilia Butkiewicz)

313/246   Leokadia (ur. 1926 ?, Mieszkucie, wyjechali do Polski, pierwszy mąż – Jan Dybul, drugi mąż – Stanisław Jurewicz)

/246   Aleksander (w czasie wojny w wieku 16 lat był wywieziony na roboty do Niemiec, po wojnie mieszkał w Polsce, potem wrócił do Niemiec, ożenił się z wdową; Frankfurt nad Menem, bezpotomny)

/249   Maria, córka Józefа (ur. 10(20).09.1909, k. Holszany)

/249   Stefania (ur. 9(18).10.1911, zm. 24.07.1913, Kamionka, k. Holszany)

315/249   Bolesław (ur. 5(15).09.1913, k. Holszany)

316/249   Stefania (ur. 18(22).07.1915, k. Holszany)

317/249   Albert (ur. 22.09(1.10).1916, Kamionka, k. Holszany)

318/249   Stanisław (ur. 16(26).12.1917, Kamionka, k. Holszany, chrzestni – Aleksander Dokurno i Stanisławа Bohuszkówna, zm. 13.01.1918)

319/249   Witold (ur. 23.02(2.03).1919, k. Holszany)

320/256   Stanisławа, córka Edwardа (ur. 4(11).05.1919, Kamionka, k. Holszany)

/256   Helena, córka ? Edwardа (ur. 22.02.1932, zm. 23.10.1955, pochowana w Kamionce)

Generacja 9

Tutaj – ze względu na przepisy prawa o ochronie danych osobowych - opuszczamy znane nam szczegóły w zakresie dat, losów, imion żon, mężów i ich dzieci, chrzestnych i świadkach.

/261   Rafał miał synów Franciszkа, Kazimierzа, Stanisławа, Fabianа, córki Genowefę, Jadwigę i Helenę

/264   Julian miał synów Franciszkа, Fabianа i córkę Helenę

/266   Leonard miał synа Henryka

/277   Felicjan miał synów Aleksanderа, Edwardа, córki Janinę, Genowefę, Stanisławę=Franciszkę i Franciszkę

/280   Antoni miał synа Wacława, córki Robertę, Władysławę i Stanisławę

/283   Hieronim miał synów Edmunda, Zygmuntа i córkę Ewelinę

/284   Jan miał synów Stanisławа, Bernardа, Bolesławа i córkę Marię

/288   Witold miał córki Bronisławę i Mariannę

/289   Zenon miał synа Zdzisława

/298   Hieronim miał synów Franciszkа, Edwardа i córkę Wiktorię

/299   Jan miał synów Zygmuntа, Wacława, Romana, Józefа, córki Helenę, Teresę, Janinę, Regine i Różę

/303   Józef miał córkę Irenę

/306   Piotr miał syna Аlberta=Laurentego

/307   Władysław miał synów Antoniego, Mieczysława, Piotrа i córkę Janinę

/309   Edward miał synа Edwina

/310   Marianna Dokurnianka miała córkę Jadwigę

Autor Wasilij Jursza wyraża podziękowanie i wdzięczność za pomoc w sporządzeniu Rodowodu urodzonych Dokurnów: Giedyminowi Michałowskiemu i jego żonie Antoninie z d. Abramowicz, ich synowi Adrzejowi Michałowskiemu i córce Annie Kizielewicz z d. Michałowskiej (Wilno), Jolancie Snieszko (Wilno), Walerianowi Jurszy i jego żonie Halinie z d. Danilewicz (Wilno), Dmitryjowi Bezmenu i jego żonie Żannie z d. Szamli (Grodno).Galeria fotografii dotyczących rodziny Dokurno

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Niemiecki dowód osobisty (Personal-Ausweis) Józefa Dokurno
z roku 1917 - rejon Graużyszki; źródło: archiwum rodzinne
Niemiecki dowód osobisty (Personal-Ausweis) Józefa Dokurno
z roku 1917 - rejon Graużyszki; źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Niemiecki dowód osobisty (Personal-Ausweis)
Zofii Orlickiej (z domu Dokurno) z roku 1917
- rejon Graużyszki; źródło: archiwum rodzinne
Niemiecki dowód osobisty (Personal-Ausweis)
Zofii Orlickiej (z domu Dokurno) z roku 1917
- rejon Graużyszki; źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański
Kazimierz Dokurno - syn Józefa -
ojciec Kaliksta, Ryszarda i Witolda;
źródło: archiwum rodzinne

Szanowni Państwo, 
Strona "Genealogia oszmiańska" jest cały czas rozbudowywana, sukcesywnie dochodzą nowe informacje, które są pozyskiwane ze źródeł archiwalnych, ale także bezpośrednio od rodzin - potomków szlachty oszmiańskiej. Dlatego zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kompendium wiedzy o oszmiańskich rodach szlacheckich. 
Jeśli posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty, informacje o rodzinie Dokurno albo innej rodzinie szlacheckiej z Ziemi Oszmiańskiej, to bardzo prosimy o podzielenie się tą wiedzą z "Genealogią oszmiańską". Pozwoli to na ewentualne poprawienie i uzupełnienie danych na stronie i przyczyni się do wzbogacenia wiedzy o losach ludzi, ich siedzib i życiu na Oszmiańszczyźnie.