Strona została zaktualizowana
w dniu 31 grudnia 2012 rokuŚnieżko genealogia kresy oszmiański

Herb "Nieczuja" - herb oszmiańskiego rodu Snieszko.INFORMACJA O RODZINIE
SNIESZKO


Przedmowa


Snieszko czyli Śnieszko czyli Sznieszko czyli Snieżko czyli Śnieżko. Nazwisko po raz pierwszy spotyka się w dokumentach OGS (Oszmiański Sąd Grodzki) w 1749 roku.

Wywód rodu w OGS w 1822.Niektóre dane w przedstawionym poniżej rodowodzie zostały opuszczone. Pełniejsza wersja zostanie opublikowana w wersji książkowej. Roboczy tytuł przygotowywanej do druku książki brzmi: «Oszmiański powiat. Genealogia szlachty». W książce planuje się przedstawienie – w podobny sposób, jak podany niżej przykład rodowodu Snieszków – wszystkich rodów ujętych w spisie szlachty oszmiańskiej.Oszmiański ród Snieszko

(Uwaga: w przypadku występowania przy dniu urodzenia liczby w nawiasie oznacza ona datę chrztu, a w przypadku występowania przy dacie zgonu liczby w nawiasie oznacza ona datę pogrzebu)Ród oszmiańskich Snieszków spokrewniony z rodami: Augustynowicz, Belawski, Belski, Bieńkuński, Bohuszewicz, Bokszczanin, Borszczewski, Bortkiewicz, Brzeziński, Bujwid, Czajewski, Czarnocki, Gabryjałowicz, Godlewski, Grodź, Haraszkiewicz, Hromyka, Iwaszkiewicz, Jabłoński, Jankowski, Janowicz, Jasiewicz, Juniewicz, Koczan, Kodź, Kołyszko, Kownacki, Kowzan, Krepsztul, Łabuć, Łastowski, Łokucijewski, Łopato, Małaszkiewicz, Markowski, Masłowski, Michałowski, Mickiewicz, Mnichowicz, Muraszko, Okuszko, Olechnowicz, Orlicki, Pakulniewicz, Palczewski, Pawłowski, Pekarski, Perkowski, Pietkiewicz, Pobiedziński, Pożarski, Raczkiewicz, Radziwanowski, Rodziewicz, Rudziński, Rynkiewicz, Stankowski, Stefanowicz, Szabliński, Taraszkiewicz, Tumanowicz, Walentynowicz, Wasilewski, Wojtkiewicz, Wolski, Wołk, Wołkowski, Wołotkiewicz, Wołożyński, Wysocki, Borejsza-Wysocki, Wyszomirski, Zawadzki.Niektóre zdarzenia z dawnych akt:

-- 1/х W 1743 i 1744 j/p Magdalena z d. Jaicka ? Bartłomiejowa Snieszkowa razem z synem Józefem, Karolem Łabudziem i jego żoną Marianną z Gejbowiczów, panną Krystyną Huszcza wystąpili do OGS przeciwko Michałowi Okuszce i jego żonie Eleonorze z Hajków, Wojciechowi i Andrzejowi Sygnatowskim

-- szlachta Józef Snieszko (wsp. w rejestrach OGS w 1756 razem z Józefem Jodką)

-- w 1761 Karol Górski wystąpił przed OGS przeciwko skarbnikowi połockiemu Trojanowi i Franciszce z Korsaków Korsakom , skarbnikowi wołkowyskiemu Antoniemu Grabskiemu, Antoniemu i Ludwice Sawickim, Mikołajowi Kodziowi ?, Józefowi Snieszce, Jerzemu Glińskiemu, Józefowi Łastowskiemu, Antoniemu z żoną i ich synowi Michałowi Jurewiczom, marszałkowi upickiemu Marcinowi Korsakowi

-- w 1774 skarbnik lidzki Florian Okuszko i jego żona Elżbieta z Paszkiewiczów pozwali przed OGS Antoniego Grudzińskiego, Ludwika Kodłubaja, Tadeusza i żonę Bobrowiczów, Jana i żonę Sławińskich, Bartłomieja Boufała ? (ojciec), Franciszka (syn) i Tadeusza Sneszko (lub Snieszków ?), obwiniając ich o to, że szlachta, zebrawszy gromadę, z kołkami i bronią napadła na Okuszków w okolicy Horyharki ?, а pan Bobrowicz uderzył toporem w głowę

-- w 1778 wj/p Florian i Elżbieta z Paszkiewiczów Okuszko wnieśli do OGS pozew przeciwko wj/p Antoniemu Grozińskiemu…, Janowi Sławińskiemu, Bartłomiejowi (ojciec), Franciszkowi (syn) Snieszkom, Bocyfałowi i Tadeuszowi Snieszkom

-- w 1780 Jerzy i Mateusz Błażewicze, Władysław Bohuszko, Józef Snieszko wnieśli pozew do OGS przeciwko Józefаtowi Byszyńskiemu

-- w 1782 Jerzy ? (ojciec), Józef i Antoni Wiercińscy wnieśli do OGS pozew przeciwko Antoniemu Snieszce

-- w 1782 j/p Karol Górski wniósł przed OGS pozew przeciwko oszm. komornikowi Adamowi Jankowskiemu, rejentowi grodzkiemu ? Stanisławowi Grabskiemu, cześnikowi … Adamowi Mohuczemu, Józefowi i Andrzejowi Snieszkom

-- w 1784 małżonkowie Andrzej i Elżbieta Snieszki wnieśli do OGS pozew przeciwko Elżbiecie Pyżowej «jako faktorki z udziałem opiekunów», obwiniając pana Kazimierza Ostrowskiego o to, że ten 13.09.1884 «bez żadnego na to powodu, a czysto ze złośliwości postrzelił przy studni wieprza»

-- w 1785 Karol (ojciec), Wojciech (syn) z żoną Marcianną Haleccy wnieśli do OGS pozew przeciwko Antoniemu i Onufremu Snieszkom, Andrzejowi, Stanisławowi, Ludwikowi, Ignacemu i Wiktorowi Okuszkom, którzy «7 stycznia 1785 napadli na skarżących, zbili powodując siniaki na twarzach, ramionach i piersiach, zerwali chustkę, zabrali czapkę, pobili parobków na drodze i spowodowali zagrożenie dla życia»

-- 8.10.1785 Antoni i Mikołaj (jako opiekunowie), Teresa ze Strzałkowskich (matka) i małoletni Teofila, Józefata i Wincenty Glińscy wnieśli do OGS pozew przeciwko «kryminalistom Szymonowi Dembrowskiemu i jego pomocnikom Kazimierzowi Ostrowskiemu, Onufremu Snieszce, Szymonowi Kownackiemu, Józefowi Żebrowskiemu ». Stwierdza się, że 29 września 1785 w Oszmianie na targu Szymon Dembrowski z pomocnikami bez żadnej przyczyny, a tylko ze złości napadli na Jana Glińskiego, zadali mu niemiłosierne rany pałaszem w głowę, po czym Jana słabnącego i na wpół martwego, przywieźli do domu w okolicy Ganewo, gdzie on wkrótce zmarł

-- 10.10.1785   j/p Marianna z Raczkiewiczów Dembrowska z małoletnimi dziećmi pierwszego męża Mikołajem i Ludwiką Jankowskimi i drugim mężem Szymonem Dembrowskim wnieśli do OGS pozew przeciwko panom Antoniemu i Mikole Glińskim, Stanisławowi Hermanowi, Piotrowi Muraszko, Tomaszowi i Karolowi Bujkom i innym. Stwierdza się, że pan Jan Gliński «i wcześniej w wielu miejscach czynił szkody, a w dzień Świętego Michała na oszmiańskim targu obmyślił czyn kryminalny i w karczmie zaatakował z pomocnikami Szymona Dembrowskiego – bili niemiłosiernie, ktoś pałkami, ktoś bizunami i zmierzali do zabójstwa, a kiedy ludzie namiestnika zamku oszmiańskiego pana Adamowicza ruszyli na ratunek, pokrwawili i pana Adamowicza. Szymon Dembrowski sam bronił się przed tą gromadą i gdyby nie mieszczanie, to byłby zabity (pogrzebany). Następnej nocy j/p Herman i inni pomocnicy przyszli do domu Dembrowskich w Bohuszkach, rzekomo aby zapytać o drogę i, wywabiając w ten sposób z chaty, zawlekli go na gumno, związali, zabrali jego własnego konia, uczynili wiele innych szkód, uprowadzili Szymona do swoich domów i tam przetrzymywali, twierdząc, że Szymon jest winny śmierci Jana Glińskiego, tego paralityka z licznymi defektami». Dokument podpisał Gabriel Dembowski

-- 2.06.1785 Marianna Kodziowa, Stanisław Dokurno wnieśli do OGS pozew przeciwko Ludwikowi i jego żonie Mariannie Kodziom, Wawrzyńcowi Kodź i Antoniemu Snieszce obwiniając ich o to, że jeszcze w grudniu 1784 obwinieni «nie zważając na pierwszy manifest, powtórnie napadli na skarżących na drodze przy karczmie Kamienny Łog, zbili i niemało rzeczy zabrali», a 29 maja 1785 Wawrzyniec Kodź i Antoni Snieszko, zastawszy Stanisławа Dokurnę w karczmie, «niemiłosiernie katowali, za włosy targali i śmiertelnie bili…»

-- w 1785 podkomorzy żmudzki Jakub Nagórski wniósł do OGS pozew przeciwko Janowi i Leonowi Aleksandrowiczom, Mikołajowi i jego synowi Michałowi Snieszkom, Szymonowi Okuszce, obwiniając ich o najazdy na jego ziemię od Ukropiszek do Wołojci. W dokumencie stwierdza się, że jeszcze w 1784 obwinieni napadli na poddanego Jana Juszkiewicza i odebrali niemało ruchomości i bydła: «Jan Aleksandrowicz – dwa woły, krowę, kubeł z burakami, dwie beczki grzybów, półtora beczki owsa; Sneszki – świnię i inne; Okuszko – dwie krowy z cielętami, dwa woły, świnię z prosiętami, kubeł od buraków; Leon Aleksandrowicz – woła, beczkę grzybów, trzy ośminy (осьминa = starodawna miara = ca 105 litrów) grochu i inne. W 1787 tenże Jakub Nagórski wnosi do OGS pozew przeciwko rotmistrzowi oszmiańskiemu wj/p Tadeuszowi Gasowskiemu, Józefowi i żonie Byszewskim, Szymonowi i zonie Okuszkom, Janowi i NN ze Snieszków Aleksandrowiczom, Mikole i NN z Kruszewskich ? (rodzice) i Michałowi (syn) Snieszkom

-- w 1787 Mikołaj, Magdalena z Krasowskich (lub Kruszewskich ?) i ich syn Michał Snieszki wnieśli do OGS pozew przeciwko Samuelowi Szczerbie, ... Bajrasewskiemu, Mustafie i Helenie Bajrasewskim

-- w 1789 Kazimierz i Andrzej Raczkiewicze (właściciele), oszmiański pisarz grodzki Andrzej Sawicz–Zabłocki (zastawnik f. Skirdzimy) wnieśli do OGS pozew przeciwko Andrzejowi i żonie Snieszkom

-- 7.04.1791 Michał i Andrzej Snieszki wnieśli do OGS pozew przeciwko rotmistrzowi oszmiańskiemu Tadeuszowi i Petronelli z Bemów Gasowskim, twierdząc, że ci nasłali ludzi na ich własny dom w Irży…, z którego kilka wozów rozgrabili, wobec żony (żon ?) i innych domowników urządzili awanturę…

-- w 1796 szlachta Józef Snieszka i jego żona Antonina z d. Kowzan wnieśli do OGS pozew przeciwko Antoniemu i Róży z Ejdziatowiczów Mackiewiczom

Ród Snieszków zapuścił swoje korzenie w oszmiańskiej, żupańskiej, solskiej, cudzieniskiej, gudohajskiej, słobodzkiej, holszańskiej, graużyskiej, smorgońskiej i krewskiej parafiach. Posiadane w obecnym momencie informacje nie są wystarczające, żeby zbudować jedno, wspólne drzewo genealogiczne i dlatego ograniczymy się do przedstawienia podstawowych linii. Część zebranej informacji podlegających przepisom o ochronie danych osobowych lub będących w trakcie wyjaśniania i uzupełniania została opuszczona.

Żuprańskie linie rodu

-- 1/х   szlachta Józef Snieszko (ur. 1743, zm. 27.01.1813, Wołojcie, k. Żuprany, jego ? żona – Antonina NN , ur. 1753, zm. 27.01.1813, Wołojcie, k. Żuprany)

2/1  Stanisław, syn Józefа ? (ur. 1778, zm. 28.01.1813, Wołojcie, k. Żuprany)

***

-- 1/х  Tomasz Snieszko (pierwsza ? żona – Marianna NN , wsp. około 1782, druga ? żona – Konstancja NN , wsp. 1787)

2/1   Bernard (ur. około 1782, k. Żuprany)

3/1  Ignacy (ur. 1787, k. Żuprany)

4/1   Stanisław (ur. 1791, k. Żuprany)

***

-- 1/х   urodzony Tomasz lub Tadeusz ? Snieszko (żona – Marcella Grodź) )

2/1   Mikołaj (ur. 11(13).05.1800, Szumiliszki, k. Żuprany, chrzestni – Tadeusz Grejć i Helena Milkowska)

***

-- 1/х   dworianin Jan Snieszko (ur. około 1779, zm. 6.03.1854, Barańce, k. Żuprany, żona – Barbara Rodziewiczówna, ślub 22.07.1828, k. Żuprany, świadkowie – Jan Snieszko i Wincenty Bobrowski; wsp. 1854)

2/1   Rachela=Petronella, córka Janа (ur. 7.09(12.10).1829, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – Wincenty Snieszko i Felicjanna Snieszkowa; zm. do 1854)

3/1   Apolonia (ur. 4(8).04.1833, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – j/pp Wincenty Snieszko i Józefata Snieszkowa; zm. do 1854)

/1   Barbara (wsp. 1854),

/1   Jan (wsp. 1854)

***

Generacja 1

-- 1/х   szlachta Antoni Snieszko (ur. 1761, zm. 1.12.1811, Wołojcie, k. Żuprany, żona – Magdalena Kowzan, ur. 1763, zm. 3.03.1813, Wołojcie, k. Żuprany)

Generacja 2

2/1   Wincenty, syn Antoniego (ur. około 1783, k. Żuprany, zm. do 1871, żona – wdowa Teresa Kiewliczowa, ur. 1791, ślub 12.02.1822, Dokurniszki, k. Soły, świadkowie – j/pp Tadeusz Kołwzan i Józefаt Bogszczanin; zm. 1.01.1871, Dokurniszki, k. Soły, rodzice Teresy – NN Czajewski i NN )

/1   Antoni (wsp. 1822, Barańce)

/1   Maciej (ur. 1784/6, k. Żuprany)

/1   Kasylda, córka Antoniego ? (zm. do 1860, mąż – j/p Tadeusz Kowzan, р.1782, ślub 5.02.1811, w. Dokurniszki, k. Żuprany, zm. 1.12.1860, Dokurniszki, k. Dokszyszki)

/1   Adam 1 (ur. około 1796, k. Żuprany, wsp. 1822, Barańce)

1 w 1822 j/p Adam Snieszko skierował do OGS manifest przeciwko braciom j/pp Antoniemu i Michałowi Snieszkom w manifeście stwierdza się, że po śmierci rodziców Antoni Snieszko zatrzymał w swoich rękach całe gospodarstwo, ignorując swoich niepełnoletnich młodszych braci. Tamże wspomniani są j/pp Tadeusz Muraszko z synem, Jerzy Bobrowski z synem Wincentym i Andrzej Kulesza. W tym samym roku Jan Snieszko skierował do OGS pozew przeciwko opiekunowi, byłemu oszmiańskiemu sędziemu granicznemu Adamowi Kossackiemu . Trochę później j/p Antoni Snieszko pozwał przed OGS j/pp Janа Adamowicza, Franciszka Szablińskiego, Ignacego Hawryłkiewicza

/1   Katarzyna (ur. 1798, Wołojcie, zm. na suchoty 1854, mąż – wj/p Karol=Józef Łastowski, ur. 10.01.1796, Szczepanowicze, ślub 26.11.1817, k. Żuprany, zm. 1878, Słobódka, k. Graużyszki; rodzice męża – Stanisław Ł. i Monika Narkowicz)

11/1   Jan=Piotr (ur. 21(26).06.1803, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – j/pp Adam Abramowicz i panna Angela Łabuć; wsp. 1822; jego ? żona – panna j/p Felicja Stankowska, ślub 12.02.1824, ok. Kleje, k. Żuprany, świadkowie – j/pp Tadeusz Kowzan, Michał i Wincenty Bobrowscy)

Generacja 3

/2   Petronella, córka Teresy (ur. 17(22).06.1824, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – Jan Snieszko i Aniela Kuczyńska)

/2   Jan=Ksawery (ur. 27.01(7.02).1826, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – j/pp Bogusław Świeboda i Antonina Stelnicka)

/2   Józef=Walerian (ur. 1827, Wołojcie, k. Żuprany, wsp. 1871, żona – szlachetnie urodzona Józefа Janowicz, ur. 1839, Wołojcie, k. Żuprany, ślub 28.01.1863, świadkowie – Józef Zawadzki, Teofil Snieszko, Stanisław Stankowski, Jan Hawryłkiewicz; rodzice żony – Józef J. i Krystyna Zawadzka)

/2   Wiktoria (ur. 1825/34, Wołojcie, wsp. 1871, mąż – dworianin Justyn Borejsza-Wysocki, ur. 1825, Kisielewo, ślub 17.07.1855, k. Żuprany, świadkowie – dworianie Franciszek Wysocki, Ludwik Hawryłkiewicz, Wacław Bobrowski; rodzice męża – Michał B.-W. i Anna Zawalska)

/2   Antonina=Cecylia (ur. 10(16).11.1829, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – Ksawery Kowzan i Aniela Kuczyńska; wsp. 1871)

/2   Apolonia (ur. 14(15).10.1831, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – Ksawery Kowzan i Barbara Muraszkowa; zm. do 1871)

/2   Izabella (ur. 1847, Dokurniszki, zm. 5.09.1877, mąż – wdowiec po Apolonii Rodziewicz Jan=Teofil Grodź, ur. 1830, Miżany, ślub 9.05.1872, k. Soły, świadkowie – Teofil Łokucijewski, Klemens Sabliński, Adam Zieleniewski; zm. 1912, rodzice Janа – Ludwik G. i Teresa Szulc)

/11   Ewa, córka Janа (ur. 12(14).12.1824, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – Adam Snieszko i Honorata Snieszkowa)

/11   dworianka Paulina (ur. 1825, zaścianek Rudziszki, mąż – dworianin Kazimierz Snieszko, ur. 1824, zaścianek Rudziszki, ślub 30.07.1860, k. Soły, rodzice męża – Maksymilian S. i Józefа Wojtkiewicz)

***

-- 1/  szlachta Antoni Snieszko (żona – Franciszka Czajewska)

2/1   Ludwika (ur. 23(30).07.1825, Raczkiany, k. Żuprany, chrzestni – Walenty Michałowski i Franciszka Hawryłkiewiczowa)

***

-- 1/х   urodzony Onufry Snieszko (żona – Eleonora 1 Felkowska)

1 w metryce 1796 Elżbieta

2/1   Jan (ur. 1793, parafia żuprańska, druga żona – wdowa Antonina Michałowska, ur. 1801, ślub 18.09.1838, k. Krewo, rodzice Antoniny – Antoni М. ? i Marianna Sobolewska)

3/1   Bogumiła (ur. około 1796, k. Żuprany)

***

-- 1/х   szlachta Andrzej Snieszko (żona – Marianna Muraszkówna)

2/1   Karolina=Barbara (ur. 30.12.1798(1.01.1799), Kisielewo, k. Żuprany, chrzestni – Antoni Snieszko i Marianna Podorecka)

3/1   Katarzyna=Teodora (ur. 29(31).10.1801, Kisielewo, k. Żuprany, chrzestni – Maciej Łabuć i Rozalia Snieszkowa)

***

-- 1/х   dworianin Jan Snieszko (żona – Aniela Godlewska)

2/1   Józef, syn Janа (ur. 1844, zaścianek Hodykowo ?, k. Żuprany, żona – Amelia Raczkiewiczówna, ur. 1854, w. Olany, ślub 1.07.1879, k. Oszmiana, świadkowie – Adolf Raczkiewicz, Wincenty Okuszko, Stanisław Lisowski; rodzice żony – Antoni R. i Wiktoria Kodź)

3/2   Józef (ur. 1(15).11.1880, zm. 6.01.1881, Nowinka, k. Żuprany)

4/2   Aleksander (ur. 28.02(1.04).1882, Nowinka, k. Żuprany, chrzestni – mieszczanin Antoni Wojtkiewicz i Aniela Łukaszewiczówna)

***

-- 1/х   dworianin Justyn Snieszko (ur. 1840, zm. na suchoty 8.01.1896, Kleje, k. Żuprany, żona – Józefа Pietkiewicz, wsp. 1896)

2/1   Leonard, syn Justynа (ur. 1866, Kleje, żona – Michalina Hawryłkiewicz, ur. 1872, Kleje, ślub 17.02.1902, k. Żuprany, rodzice żony – Joann i Emilia Kowzan)

3/1   Stanisław, 4/1   Władysław, 5/1   Stefania (wszyscy wsp. 1896)

/1   Weronika (ur. 1869/73, Kleje, w 1896 nie wsp. , mąż – dworianin wdowiec Julian Olechnowicz, ur. 1869, k. Soły, ślub 5.02.1895, k. Żuprany, świadkowie – Piotr Łokucijewski, Jan Rodziewicz; rodzice męża – Franciszek О. i Aleksandra Markowska)

***

-- 1/х   dworianin Michał Snieszko (żona – Rozalia Bujwid)

2/1   Hipolit (ur. 1873, zm. 9.04.1898, ok. Bogusze, k. Żuprany, kawaler)

3/1   Mikołaj (ur. 15(29).10.1879, Nowinki, k. Żuprany, chrzestni – Mikołaj Ilcewicz i Konstancja Godlewska)

4/1   Paweł (ur. 29.06.1885(2.01.1886, zaścianek Głodowo ?, k. Żuprany, chrzestni – Jan Bujwid i Antonina Więcławowicz, Michał Skuratowicz i panna Teresa Bujwid)

Żuprańsko-solskie linie rodu

-- 1/х   szlachta Jan Snieszko 1 (wsp. 1820, Daukszyszki, żona – wdowa Honorata Packiewiczowa, ur. 1781, zm. 15.08.1826, Wołojcie, k. Żuprany, rodzice żony – NN Pobiedziński i NN )

1 w 1820 Jan i Honorata Snieszki i syn Honoraty Aleksander Packiewicz wnieśli do OGS pozew przeciwko oszm. podkomorzemu Józefowi Poźniakowi i Piotrowi=Stanisławowi Kotkowskiemu, jako adwokaci stron wystąpili Tomasz Łokucijewski, książę Jan Hołownia i Kazimierz Jankowski. Wtedy także Piotr i Petronella z Packiewiczów Kotkowscy (z solskiej ? parafii) wnieśli do OGS pozew przeciwko posiadaczom folwarku Wazuturów Janowi i Honoracie Snieszkom, Aleksandrowi Packiewiczowi i innym.

2/1   Jan (ur. 16(19).10.1819, Ażugiery, k. Soły, chrzestni – Adam Orzewski i Anastazja Tokarzewska)

***

-- 1/х   szlachta Jan Snieszko (żona – Dorota Pobiedzińska)

2/1   Jan, syn Janа (ur. 1820, parafia solska, żona – Antonina Bohuszewiczówna, ur. 1823, ślub 27.06.1843, k. Krewo, rodzice żony – Bartłomiej B. i Franciszka Koziełł ?)

/2   Emilia, córka Janа (ur. 1843/44, k. Żuprany)

/2   Julia=Michalina (ur. 14(20).11.1846, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – Porfiry Bobrowski i Wiktoria Snieszkówna)

/2   Władysław (ur. 1(2).04.1850, Wołojcie, k. Żuprany, chrzestni – Walerian Snieszko i Tekla Bobrowska)

***

Generacja 1

-- 1/х   szlachta Wincenty Snieszko (ur. do 1772, żona – Rozalia Bokszczanin)

Generacja 2

2/1   Franciszka (ur. około 1792, k. Żuprany)

3/1   Urszula (ur. około 1793, k. Żuprany)

4/1   dworianin Maksymilian=Jan (ur. 20(21).10.1798, Kisielewo, k. Żuprany, chrzestni – Mikołaj Kmitta i Franciszka Bokszczaninówna; zm. 9.05.1846, Łоpocie, k. Soły, żona – Józefаta Wojtkiewiczówna, ur. 1795, ślub 28.01.1818, Dokurniszki, k. Soły, świadkowie – j/pp Józefаt Bokszczanin i Wincenty Orlicki; zm. 7.07.1875, k. Soły)

/1   Wawrzyniec (ur. 18(20).08.1811, w. Kisielewo, k. Żuprany, chrzestni – Jakub Rodziewicz i Antonina Muraszkówna)

Generacja 3

/4   Anna=Józefа, córka Maksymiliana (ur. 11(12).01.1819, w. Kisielewo, k. Żuprany, chrzestni – Tadeusz Kołwzan i Honorata Snieszkowa; wsp. 1875, Talmuciszki, pierwszy mąż – NN Kołyszkо, drugi mąż – wdowiec Andrzej Perkowski, ur. 1833, Tałmuciszki, ślub 9.06.1869, k. Żuprany, świadkowie – Walerian i Wincenty Snieszki, Kajetan Wysocki; rodzice Andrzeja – Benedykt P. i Katarzyna Dobrowolska)

7/4   Kazimierz (ur. 1834, zaścianek Rudziszki, zm. do 1875, żona – dworianka Paulina Snieszko, ur. 1825, zaścianek Rudziszki, ślub 30.07.1860, rodzice żony – Jan С. i Felicja Stankowska)

/4   Katarzyna (ur. 21(30).11.1820, Gaudziewicze, k. Soły, chrzestni – j/pp Józef Hrynkiewicz i Teresa Kołyszkоwa; folwark Rudziszki, wsp. 1875, mąż – dworianin Augustyn Mnichowicz, ur. 1815, zaścianek Sikunie, ślub 2.02.1860, k. Soły, rodzice męża – Kazimierz М. i Wiktoria Żwańska)

/4   Karol (ur. 13(19).04.1825, Ginkowszczyzna, k. Żuprany, chrzestni – Tadeusz Kołwzan i Marianna Orlicka; wsp. 1846, zm. do 1875)

/4   Julian (ur. 1(5).06.1827, Antonów k. Krewo, chrzestni – Franciszek Halecki i Marianna Orlicka; zm. do 1846)

/4   Adam=Julian (ur. 4(6).07.1830, Korowajowszczyzna, k. Krewo, chrzestni – Michał Bokszczanin i Anna Malinowska; zm. do 1846)

/4   Paulina (ur. 12(20).03.1832, Ginkowszczyzna, k. Żuprany, chrzestni – j/pp Stanisław Muraszko i Zofia Orlicka; w 1846 nie wsp. )

/4   Róża (ur. 13(20).08.1833, Korowajowszczyzna, k. Krewo, chrzestni – j/pp Adam Janowicz i Rozalia Bokszczaninowa; wsp. 1875)

10/4   Wincenty (ur. 1840, wsp. 1875, żona – jednodworka Pelagia Augustynowicz, ur. 1851, ślub 18.10.1870, k. Soły, rodzice żony – Jan А. i Antonina Wysocka)

Generacja 4

/7   Anna, córka Kazimierzа (ur. 1(14).08.1860, zaścianek Rudziszki, k. Soły, chrzestni – Karol Snieszko i Anna, żona Janа Kołyszki)

/10   Władysław=Joann (ur. 26(30).06.1872, Soły, k. Soły, chrzestni – Antoni Augustynowicz i wdowa Katarzyna Mnichowicz)

/10   Franciszek (ur. 1880, żona – pracowita Izabella Borszczewska, ur. 1882, Soły, umowa przedślubna 1.02.1909, k. Soły, świadkowie – Władysław i Józef Snieszki, Bronisław Grudziński, Szymon Gierkowicz ?; rodzice żony – Wincenty B. i Marianna Łobacz)

Żuprańsko – cudzieniska linia rodu

Generacja 1

-- 1/х   szlachta Wincenty Snieszko (żona – Aniela Rodziewicz, wsp. 1815-23)

Generacja 2

/1   Michał, syn Wincentego (ur. około 1815, k. Żuprany)

12/1   dworianin Mikołaj=Wincenty 1(ur. 1817, Wołojcie, k. Żuprany, wsp. 1865, żona – szlachta Teresa Muraszko, chrzest 25.10.1819, ślub 1.08.1843, Losza-Ganiewo, k. Cudzieniszki, świadkowie – szlachetni Wincenty i Walerian Sznieszki, Tadeusz Muraszko; rodzice żony – Adam М. i Marianna Malinowska; zm. z powodu gorączki 4.05.1865, Ganiewo, k. Cudzieniszki)

1 w metryce 1848 Michał=Wincenty

/1   Katarzyna (ur. około 1823, Nowopole, mąż – szlachta Zygmunt Bielski, ur. 1823, Ganiewo, ślub 17.02.1848, k. Cudzieniszki, świadkowie – szlachetni Józef Chomski, Ignacy Połoński, Marceli Muraszko; rodzice męża – Kazimierz B. i Józefаta Rymkiewicz)

Generacja 3

14/12   dworianin Aleksander, syn Wincentego (ur. 28(29).05.1845, Górne Ganiewo, k. Cudzieniszki, chrzestni – dworianie Józef Popławski i Józefа Gabryjałowicz; wsp. 1907, żona – Anna Gabryjałowicz, wsp. 1855, zm. 15.01.1907, k. Murowana Oszmianka, rodzice Anny – Marcin G. i Grażylda Zawadzka)

15/12   Walerian (ur. 22.09(20.10).1848, w. Górne Ganiewo, k. Cudzieniszki, chrzestni – Walerian Snieszko i panna Amelia Konfówna ?; w 1881 był świadkiem na ślubie Józefа Muraszki i Petronelli Matowskiej w Ganiewie; w 1887 był chrzestnym ojcem w Grodziach u Wacławа, synа Kazimierzа i Emilii z Tomaszеwiczów Walentynowiczów)

16/12   Władysławа (ur. 18.05(23.09).1851, ok. Ganiewo, k. Cudzieniszki, chrzestni – Adolf Matowski i Petronella Gabriałowiczówna; wsp. 1888, mąż – dworianin Antoni Walentynowicz, ur. około 1849, folwark Gunie, ślub 5.10.1876, k. Taboryszki, świadkowie – dworianie Antoni Byliński, Aleksander Snieszko, Antoni Milewski ?, Antoni Połoński; rodzice męża – Antoni В. i Aniela Muraszko; wsp. 1888, Grodzie, k. Oszmiana)

/12   Adolf=Mikołaj (ur. 18.08.1855, Ganiewo, k. Cudzieniszki, chrzestni – szlachetni Marceli Muraszko i Benigna Gabriałowiczówna; wsp. 1865)

17/12   Konstanty (ur. 17.09.1862, wsp. 1865)

Generacja 4

19/14   Stefania, córka Aleksandra (ur. 3(8).09.1879, Pogiry, k. Murowana Oszmianka, chrzestni – Józef Matowski i jego żona Karolina; wsp. 1907, pierwszy mąż – Aleksander Wołożyński z Dolnego Kamiennego Łogu; drugi mąż – NN Zenkowicz z Dolnego Kamiennego Łogu?)

/14   Stanisławа (mąż – NN Gabryjałowicz, Żuki)

/14   Tekla (ur. do 1895, nie była zamężna, zmarła około 1950, k. Cudzieniszki)

21/14   Józefа (ur. 1888, wsp. 1907, po wojnie repatriowała się, zm. 1955, Słupsk, Polska, mąż – Julian Stefanowicz, ur. 1891, Dolny Kamienny Łog, uczestnik Pierwszej Wojny Światowej, był ranny, w 1939 służył w polskiej armii. Przewodniczący cudzieniskiej gminy (с/совета), w 1943 rozstrzelany przez faszystów pod Ganiewo, pochowany w Cudzieniszki)

22/14   Bronisław (wsp. 1907, zm. w Ganiewo)

23/14   Adolf (ur. 1886, zm. 10.12.1948, żona – Wiktoria Małaszkiewiczówna, ur. 1892, Marian-chutor, ślub 4.05.1914, Ganiewo, k. Taboryszki, świadkowie – Jan Akincza, Konstanty Olechnowicz, Julian Stefanowicz, М. Jursza; rodzice żony – Wincenty М. i Karolina Łobaczewska)

24/14   Aleksander (wsp. 1907, wyjechał do Anglii w 1940 roku, po wojnie wrócił do Polski, zm. bezpotomnie w latach 60-tych w Toruń, żona – Zofia Chlebeko)

25/14   Stanisław (ur. 8.03(1.06).1895, Ganiewo, k. Taboryszki, chrzestni – Walerian Snieszko i Tekla, żona Klemensa Muraszki; zm. 1963, żona – Urszula Pakulniewicz, ur. 1898, Ganiewo, zm. 1985; rodzice żony – Antoni P. i NN )

Generacja 5

26/22   Henryk, syn Bronisławа (ur. 1913, Ganiewo, zm. w latach 50-tych w Ganiewo, żona – Melania Łapszewicz z Wołkowszczyzna, ur. około 1909, Żuki, zm. w latach 80-tych w Murawiowka)

/22   Honorata (ur. w latach 20-tych, Ganiewo, mąż – Józef Piłat, ur. około 1919)

/22   Genowefa (mąż – NN Urlik)

/23   Michał, syn Adolfа (zm. 1920, k. Cudzieniszki)

27/23   Wiktoria (ur. 1922)

/23   Marianna (ur. 1923)

/23   Czesław (ur. 1927)

/23   Władysławа (ur. 1930)

28/23   Henryk (ur. 1931)

/25   Stanisław Snieszko pozostawił synа Henryka (Sankt-Petersburg) i córkę Mariannę

Generacja 6

/26  Henryk Snieszko pozostawił synów Franciszkа i Walentego

30/27   Wiktoria Snieszkówna pozostawiła synа Grzegorza

/28   Stanisław Snieszko pozostawił dwóch synów i córkę

Generacja 7

/30   Jolanta Snieszko, córka Grzegorza (Wilno)

***

Oszmiańskie linie rodu

-- 1/х   szlachta Józef Snieszko (żona – Anna 1 Taraszkiewiczówna, ślub 30.04.1818, Poleniki, k. Oszmiana, świadkowie – j/pp Szymon Rodziewicz i Tadeusz Rozwadowski)

1 niejaka jednodworka Anna Snieszkowa 60 lat zm. 1846, Kisielewo, k. Żuprany; pozostawiłа męża Józefа i córkę Katarzynę

2/1   Katarzyna=Barbara (ur. 5(18).02.1819, Poleniki, k. Oszmiana, chrzestni – Antoni Bielawski i Józefа Sadowska; mąż – Józef Haraszkiewicz, ur. 1810, Stodolniki, ślub 10.11.1836, k. Oszmiana, rodzice męża – Dominik i Wiktoria Brażycka)

***

-- 1/х   dworianin Julian=Napoleon Snieszko (żona – Amelia Harłukowicz)

2/1   Bronisław (ur. 2(17).08.1897, Oszmiana, k. Oszmiana, chrzestni – Ignacy Harłukowicz i panna Adela Dembska, Jerzy Krasowski i Anna Snieszkówna; żona – Albina Awsiukiewicz, ślub 18.10.1932, daniuszewski kosciół)

***

-- 1/х   dworianin Józef Snieszko (ur. 1839, wsp. 1909, pierwsza żona – Anna Tomaszеwicz, wsp. 1886, Łosza; druga żona – Ludwikа Uszpolewicz, ur. 1859, oboje wsp. 1909, Oszmiana, ul. Boruńska)

2/1   Konstanty, syn Józefа (ur. 1871/75, zm. na suchoty 12.01.1920, Oszmiana 1, k. Oszmiana, żona – Bronisławа Bielawska, ur. 1885/87, Oszmiana, ślub 16.06.1902, k. Oszmiana, świadkowie – Antoni Dauszniewicz, Antoni Hołownia, Józef Tonkowicz, Stanisław Bielawski, Józef Ciechanowicz; wsp. 1920, Oszmiana, Wygon; rodzice żony – Kajetan B. i Antonina Mincewicz)

1 mieszkał przy ul. Polańskiej 9

3/1   Wincenty (ur. 1879, Oszmiana, żona – Marianna Miłaszewska, ur. 1889, ślub 20.08.1906, k. Oszmiana, świadkowie – Antoni Dowgielewicz, Konstanty Snieszko, Michał Lubeć, Kazimierz Jankowski; obaj wsp. 1909, Oszmiana, Wygon; rodzice żony – Michał М. i Marianna Ciechanowicz)

4/1   Stanisław (ur. 1880/82, żona – Helena Miłaszewska 1, ur. 1886, ślub 27.05.1907, k. Oszmiana, świadkowie – Antoni Sadowski, Konstanty Snieszko, Antoni Bizukowicz; obaj wsp. 1909, Oszmiana; rodzice żony – Michał М. i Marianna Ciechanowicz)

1 w metryce córki w 1908 Miłaszewicz

8/1   Anna (ur. 1884, wsp. 1909, Oszmiana)

9/1   Józef (ur. 1886, do ślubu 15 lat mieszkał w Oszmianie, żona – dworianka Stefania Michałowska, ur. 1885, Miżany, umowa przedślubna 3.10.1910, k. Soły, świadkowie – Wincenty, Stanisław i Konstanty Snieszki, Stanisław Pugowski, Kazimierz Smykiewicz ?; rodzice żony – Aleksander М. i Konstancja Dembrowska)

/2 Bronisław, syn1 Konstantego (ur. 1904, wsp. 1909)

1 w 1920 wsp. córka Bronisławа 16 lat, syn nie wsp.

/2   Romuald (ur. 8(23).01.1906, Oszmiana, k. Oszmiana, chrzestni – Michał Łokucijewski i Anna Snieszkówna; żona – panna Genowefa Sulżycka, ur. 1913, Siemiuny, ślub 14.02.1933, k. Graużyszki, świadkowie – Franciszek Ketris i Bronisław Sulżycki; rodzice żony – Jan С. i Maria Bylińska)

/2   Witold (ur. 6(9).01.1908, Oszmiana, k. Oszmiana, zm. do 1920)

/2   Stanisław (31.01(8.02).1909, Oszmiana, k. Oszmiana, zm. do 1920)

/2   Leonard (ur. 1(7).06.1910, Oszmiana, k. Oszmiana, chrzestni – Aleksander Hołub i Anna, żona Antoniego Bohdanowicza; wsp. 1920)

/2   Marianna (ur. 1914, wsp. 1920)

/2   Ignacy (ur. 1919, wsp. 1920)

/3   Weronika, córka Wincentego (ur. 1908, wsp. 1909)

/3   Wiktoria (ur. 24(27).05.1912, k. Oszmiana, chrzestni – Józef Szyngier i NN )

/4   Helena, córka Stanisławа (ur. 11(16).03.1908, Oszmiana, k. Oszmiana, chrzestni – Stanisław Jachimowicz i Karolina Kozakiewiczówna; pierwszy mąż – Tomasz Krepsztul, wsp. 1929, drugi mąż – wdowiec Józef Pieczarski, ur. 1907)

/4   Józef (ur. 30.12.1911(8.01.1912), Oszmiana, k. Oszmiana, chrzestni – Józef Snieszko i Anna Snieszkówna)

/8   Stefania, córka Anny (ur. 1903, wsp. 1909)

/9   Józef, syn Józefа (zm. mając 1,5 roku w 1926, Oszmiana)

***

-- 1/х   mieszczanin Karol Snieszko (ur. 1839, zm. 7.04.1899, żona – Anna Rodziewicz, ur. 1857, wsp. 1883, zm. 23.07.1907, Nowopole, k. Oszmiana)

2/1   Jadwiga, córka Karola (ur. 1883/4, Nowopole, wsp. 1916, pierwszy mąż – wdowiec Julian Wolski, ur. 1864, Poholszczyzna, k. Graużyszki, ślub 15.01.1906, k. Oszmiana, rodzice Julianа – Tadeusz В. i Emilia Kodź; drugi mąż – wdowiec Wiktor Wezowit, ur. 1884, k. Murowana Oszmianka, ślub 2.07.1929, Kuraszowo-Daukszyszki, k. Graużyszki, świadkowie – Józef Łaniewski i Stanisław Snieszko; rodzice Wiktorа – Wincenty Wezowit i Wiktoria Wiercińska)

3/1   Stanisław1 (ur. 1892/3, w. Nowopole, żona – wdowa Franciszka Jankowska , ur. 10(27).09.1879, Wielbutowo, ślub 26.04.1926, k. Graużyszki, świadkowie – Józef Gintowt i Stanisław Undro; rodzice żony – Ignacy Dokurno i Józefа Michałowska)

1 Polak; bezpotomny; prowadził samodzielnie gospodarstwo rolne, mieszkał we w. Dąbrowa. Aresztowany 19.12.1939. Skazany przez Kolegium Specjalne NKWD (ОСО – Особая Тройка)19.07.1940, w oparciu o art. 74 Kodeksu Karnego Białoruskiej SSR, jako „element społecznie niebezpieczny”, na 8 lat łagru, odbywał wyrok w Komi ASSR, zwolniony 04.09.1941. Zrehabilitowny przez prokuraturę grodzieńskiej obłasti 17.01.1990. Źródło: Białoruski "Memoriał"

4/1   pracowita Benedyktа, 5/1 Stefania, 6/1 Helena (wszyscy wsp. 1899-1907)

/4   Bronisław, syn Benedykty (ur. 13(18).03.1906, Nowopole, k. Oszmiana, chrzestni – Ignacy Mindziukiewicz i Stefania Snieszkówna; żona – Marianna Łopato, ślub 30.01.1934, k. Holszany)

***

-- 1/х   dworianin Piotr=Hieronim Snieszko (ur. 1829, zm. 1899, Oszmiana, k. Oszmiana, żona – Urszula Okuszko, wsp. 1873-99)

2/1   Anna, córka Piotrа (ur. 1872, zm. 29.01.1879, Szumiliszki, k. Żuprany)

/1   Franciszka (wsp. 1899)

3/1   pracowita Stefania (ur. 1873, Soły, wsp. 1899, pierwszy mąż – NN Horyd, drugi mąż – mieszczanin Kazimierz Guflejt, ur. 1853, Oszmiana, ślub 14.09.1893, k. Oszmiana, rodzice Kazimierzа – Jan i Rozalia Kukiel)

/1   Jan (ur. 1874, zm. z powodu krupa 11.12.1878, k. Żuprany)

/1   bliźniak Józef (ur. 19(27).07.1878, zm. от коклюша 8.12.1879, Szumiliszki, k. Żuprany)

/1   bliźniak Anna (ur. 19(27).07.1878, k. Żuprany, zm. do 1899)

/1   Konstancja (ur. 31.03(13.04).1881, Kleje, k. Żuprany, chrzestni – dworianie Julian Stankowski i Konstancja Łokucijewska; wsp. 1899)

/1   Klemens (zm. w wieku 9 miesięcy 1885, Oszmiana, k. Oszmiana)

Graużyskie linie rodu

-- 1/х   szlachta Józef Snieszko (żona – j/p Eleonora Zenkówna)

2/1   Paweł, syn Józefа (chrzest w lipcu 1771, Żygiany, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Maksymilian Szczepanowicz i Eleonora Degawina, Mateusz Szczepanowicz i Barbara Szczepanowiczowa, Ignacy Degawi i Katarzyna Sadowska)

/1   Petronella (chrzest 28.06.1773 1, Żygiany, k. Graużyszki, chrzestni – j/pp Maciej Juraha i Eleonora Degawina, j/pp Józef Kołyszkо i Anna Znoskówna, j/pp Karol Sadowski i Helena Sosnowska)

1 powtórny wpis o chrzcie zrobiony 18.07.1773, Małaki, k. Graużyszki

/1   Franciszka (chrzest 5.10.1775, Żygiany, k. Graużyszki, chrzestni – j/p Józefus Kołyszkо i Katarzyna Sadowska)

***

-- 1/х   szlachta Jakub Snieszko 1 (zm. do 1813 ?, żona – Katarzyna Żelwietr, ona ? w 1813 wyszła za mąż za Krzysztofa Ejsmonta)

1 niejaki Jakub S. - 30 lat - zm. 24.05.1813, Wielbutowo, k. Graużyszki

2/1   Adalbertus=Wojciech (chrzest 20.04.1802, folwark Skirdzimy, k. Krewo, chrzestni – j/pp Adam Moczydłowski i Magdalena Raczkiewiczówna)

***

-- 1/х   szlachta, mieszczanin Karol Snieszko (żona – Izabella Tumanowicz, она ? ur. 1838, rodzice żony – Justyn Т. i Franciszka Jastrzembska)

2/1   Piotr (ur. 28(29).06.1870, Wielbutowo, k. Graużyszki)

3/1   Franciszek=Eljasz (ur. 25(28).03.1877, Powiszni, k. Oszmiana)

***

-- 1/х   szlachta, dworianin Tomasz Snieszko (zm. do 1855, żona – Katarzyna Adamowiczówna, ur. 1795, ślub 8.06.1813, Sieńkowszczyzna, k. Graużyszki, świadkowie – Antoni Okuszko i Dominik Bortkiewicz; zm. 28.02.1855, Wielbutowo, k. Graużyszki)

2/1   Kajetan, syn Tomaszа (ur. 11(22).03.1814, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Józef Dokurno i Wiktoria Rodziewicz; zm. 6(7).11.1817, Wielbutowo, k. Graużyszki)

3/1   Justyn (ur. 26(30).07.1816, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Józef Dokurno i Katarzyna Ejsmont; Graużyszki, wsp. 1855, żona – Józefа Radziwanowska, ur. 1819, Graużyszki, ślub 9.01.1839, k. Graużyszki, wsp. 1855, rodzice żony – Jan R. i Kunegunda Glińska)

/1   Róża=Wiktoria (ur. 30.03(7.04).1819, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Andrzej Adamowicz i Kunegunda Glińska; zm. w wieku 3 lat 29(30).04.1822, Sieńkowszczyzna, k. Graużyszki)

/1   Benedykta=Joanna (ur. 29(30).12.1821, Wilczany, k. Graużyszki, chrzestni – Mikołaj Dokurno i Rozalia Mickiewiczówna; zm. do 1855)

5/1   Izydor (ur. 18(24).08.1824, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Rafanowicz i Anastazja Smoleńska; wsp. 1855, żona – Franciszka Radziwanowska, ur. 13(23).03.1819, Wierzbołowszczyzna, k. Graużyszki, rodzice żony – Jan R. i Kunegunda Glińska)

/1   Karol (wsp. 1855)

/1   Petronella (ur. 9(15).05.1827, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Sajkowski i Petronella Micewiczowa; wsp. 1855)

/1   Wacław (ur. 8(10).08.1830, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Maciej Sosnowski i Franciszka Na…; zm. do 1855)

/1   druga Róża (ur. 20(23).04.1832, ok. Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – Felicjan Dokurno i Petronella Rukiewiczowa; zm. do 1855)

/5   Józef, syn Izydorа (ur. 2(13).11.1855, Wielbutowo, k. Graużyszki, chrzestni – dworianie Justyn Snieszko i Ludwikа, żona Michałа Grotuza; Jan Grotuz i Józefа, żona Justynа Snieszki)

***

-- 1/х   Józef Snieszko (żona – Kajetanа Rodziewicz)

2/1   Stanisław (ur. 1890, Szczepanowiczи, pierwsza żona – Weronika Dawidowiczówna, ur. 1906, Szczepanowicze, ślub 12.10.1932, k. Graużyszki, świadkowie – Wincenty Ciundziewicki i Stanisław Medeksza; rodzice żony – Stanisław W. i Helena Grużewska)

***

-- 1/х   mieszczanin Sylwester Snieszko (żona – Teresa Palczewska)

2/1   Adolf (ur. 27.03(3.04).1879, folwark Bujki, k. Graużyszki, chrzestni – mieszczanie Wincenty Medeksza i Anna Sawicka; żona – Marianna Mickiewicz)

3/2   Konstanty (ur. 1(5).02.1917, Graużyszki, chrzestni – Norbert Snieszka i Michalina Mickiewiczówna)

***

-- 1/х   Norbert Snieszko (żona – Stefania Tarasewiczówna)

2/1   Bronisław (ur. 1912, Jankowszczyzna, żona – Anna Maćwiejkówna, ur. 1915, Kozarezy, ślub 22.10.1935, k. Graużyszki, świadkowie – Jan Jastrzembski i Kazimierz Snieszko; rodzice żony – Franciszek М. i Helena Perkowska)

/1   Irena (ur. 1914, Jankowszczyzna, mąż – wdowiec Kazimierz Szabliński (pozamałżeński syn Teresy Sz.), ur. 1906, Wiciule, ślub 20.10.1936, k. Graużyszki, świadkowie – Józef Kalinowski i Kazimierz Snieszko)

***

-- 1/х   Norbert Snieszko (razem z Heleną Tarasewiczówną) w 1899 w Szczepanowiczаch, k. Graużyszki, był chrzestnym ojcem Władysławа, synа Kajetanа Jurszy i Malwiny Lisowskiej; żona – Aleksandra Kalinowska ?)

2/1   Jadwiga (chrzest 22.06.1923, Graużyszki, chrzestni – Teodor Szymanowski i wdowa Marianna Snieszkowa)

3/1   Antoni (chrzest 8.02.1925, Graużyszki, chrzestni – Antoni Bohdanowicz i Józefа Kalinowska)

Solskie linie rodu

-- 1/х   szlachta Mateusz Snieszko (żona – j/p Józefаta Rodziewiczówna, ślub 28.11.1808, Dziahowce, k. Soły, świadkowie – j/pp Andrzej Snieszko i Tomasz Rodziewicz)

2/1   Marianna=Justynа, córka Mateuszа (ur. 13(16).09.1812, Dziahowce, k. Daukszyszki, chrzestni – Marcin Rodziewicz i Teodorа Iwaszkiewiczówna)

***

-- 1/х   dworianin Antoni Snieszko (żona – Scholastyka Milewska ?)

2/1   Onufry (ur. 12(13).06.1809, Kuszlany, k. Soły, chrzestni – Józef Dembski i Józefata Święcicka)

/1   Ignacy=Leonid (ur. 5(7).12.1811, Kuszlany, k. Soły, chrzestni – j/pp Józef Dembski i Zofia Snieszko)

4/1   Michał (ur. 1824, okolica Michnicze ?, pierwsza żona – Kazimierzа Łokucijewska, ur. 1814, zm. 7.03.1869, zaścianek Moczuły ?, k. Żuprany, druga żona – Marianna Wasilewska, ur. 1838, ślub 12.05.1874, k. Żuprany, rodzice Marianny – mieszczanie Jan В. i Katarzyna Leśnikowicz)

/4   Franciszek , /4   Anna (oboje wsp. 1869)

***

-- 1/х   urodzony Józef Snieszko (żona – panna Marianna Pożarska, ślub 19.08.1817, Dwór Bonifacowo, k. Soły, świadkowie – wj/p Józef Poźniak i Piotr Sieklucki)

***

Generacja 1

-- 1/х   szlachta Benedykt=Eliasz=Bernard Snieszko

Generacja 2

2/1   dworianin Adam=Antoni, syn Benedyktа (wsp. 1858, żona – Józefаta Rodziewiczówna, wsp. 1830, ślub 19.02.1832, Dziahowce, k. Soły, świadkowie – j/pp Jan Snieszko i Antoni Snieszko)

/2   Marcianna =Benigna (ur. 23(26).08.1824, Dziahowce, k. Soły, chrzestni – j/pp Jerzy Rodziewicz i Anna Leńczewska)

/2   Kasper=Karol (wsp. 1858)

/2   Wincenty=Karol (ur. 18(28).10.1830, w. Dziahowce, k Dokszyszki; chrzestni – j/pp Karol Łastowski i żona komorniczego Izabella Mikoszowa)

/2   Teodorа=Paulina (ur. 19(22).02.1832, Dziahowce, k. Daukszyszki, chrzestni – szlachetni Jan Snieszko i Teresa Snieszkowa)

6/2   Teofil=Julian (ur. około 1832, Narbutowszczyzna, k. Soły, pierwsza żona – Marianna Wołk, wsp. 1863-66, druga żona – dworianka Julia Borejsza-Wysocka, ślub 14.06.1881, k. Żuprany, świadkowie – dworianie Kazimierz i Aleksander Wysoccy, Michał Olechnowicz, Józef Bobrowski, Antoni Augustynowicz; rodzice Julii – Józef B.-W. i Katarzyna Wysocka)

8/2   Adam=Kazimierz (wsp. 1858)

10/2   Jan=Bolesław 1 (ur. około 1841, wsp. 1858, żona – dworianka Emilia Bortkiewicz, ur. około 1843, ślub 2.02.1871, zaścianek Wiaże, k. Soły, rodzice żony – Michał B. i Justynа Gizulewska)

1 w metryce 1871 zapisany jako Joann

12/2   Hipolit=Ignacy (wsp. 1858)

Generacja 3

/6   Bronisławа, córka Teofila (ur. 1863, zm. 20.01.1866, Wołojcie, k. Żuprany)

14/6   Stanisław=Adam (ur. 1866/67, folwark Barańce, wsp. 1887, zm. do 1909, pierwsza żona – dworianka Amelia Paszkiewicz lub Tomkiewicz ?, ur. 1866, ślub 9.02.1886, folwark Żuprany, k. Żuprany, świadkowie – Justyn Snieszko, Kazimierz Kowzan, Aleksander Borejsza-Wysocki, Bernard Czechowicz, Kazimierz Tomkiewicz; rodzice Amelii – Jan P. i Antonina Wyszyńska; zm. na zapalenie płuc 16.01.1887, Kisielewo, k. Żuprany; druga żona – Antonina Wołkanowska1, ur. 1867/69, zaścianek Michałkonie, ślub 16.02.1892, k. Oszmiana, świadkowie – Justyn Snieszko, Antoni Królikowski, Stanisław Dzierzyca ?; wsp. 1909, Michałkonie, k. Oszmiana, rodzice Antoniny – Tomasz В. i Antonina Królikowska)

1 w innym dokumencie wpisana jako Wołk

/6   Bronisław (ur. 8(17).?.1882, Narbutowszczyzna, k. Żuprany)

/6   Marianna (ur. 23.01(3.02).1885, k. Żuprany, chrzestni – dworianie Wincenty Świeboda i Tekla Januszkiewicz)

/6   Lucyna (ur. 10.02(7.03).1887, folwark Myz, k. Żuprany, chrzestni – dworianie Leopold Bobrowski i Julia Rodziewicz; mąż – dworianin Romuald Markowski, ur. 1887, folwark Wiaże, k. Gudohaje, ślub 1910, Kisielewo, k. Żuprany, świadkowie – Franciszek Zawadzki, Adam Dobrowolski, Henryk Mikosza; rodzice męża – Wacław=Edward М. i Helena Fedorowicz)

/6   Władysławа (ur. 9(16).04.1889, k. Żuprany, chrzestni – Józef Augustynowicz i Stanisławа Wojtkowa; mąż – Michał Pawłowski, ur. 1866, Wilno, ślub 20.11.1911, Kisielewo, k. Żuprany, rodzice męża – Władysław P. i Petronella NN )

/6   Symeon (wsp. 1880-90)

/8   Tomasz, syn Adamа (wsp. 1858)

Generacja 4

/14   Bronisław lub Bronisławа ?, syn lub córka ? Stanisławа (ur. 1(3).12.1886, Kisielewo, k. Żuprany)

/14   Stanisławа (zm. mając 1 rok 1894, Kisielewo, k. Żuprany)

/14   Bronisławа (ur. 1907, wsp. 1909)

***

-- 1/х   dworianin Kazimierz Snieszko (ur. 1822, zm. 10.09.1871, Soły, k. Soły, żona – Paulina NN , wsp. 1871)

2/1   Józef (wsp. 1871)

3/1   Jan (wsp. 1871)

4/1   Anna (wsp. 1871)

***

-- 1/х   Jan Snieszko (żona – Bogusławа=Emilia Zawadzka)

2/1   Józef 1 (ur. 11(18).04.1872, Ponary, k. Żuprany)

1 niejaki Snieszko Józef s. Jana (ur. 1872, м. Soły, pow. oszmiański; Polak; mieszkał w Permie. Aresztowany 15.02.1938. Zwolniony 27.12.1938 – sprawa zamknięta z powodu niewykazania znamion przestępstwa. Źródło: księga pamięci Permskiej obłasti.

3/1   Stanisław 1 (ur. 3(4).04.1882, w. Lachówka, k. Żuprany, chrzestni – dworianie Karol Michałowski i Wiktoria Snieszko)

1 niejaki Stanisław Snieszko, Litwin; mieszkał w Permie. Aresztowany 10.01.1938. Zwolniony 22.12.1938 – sprawa zamknięta z powodu niewykazania znamion przestępstwa. Źródło: księga pamięci Permskiej obłasti.

***

-- 1/х   szlachta Feliks Snieszko (żona – Helena)

2/1   Antoni (chrzest 30.05.1803, w. Dziahowce, k. Soły, chrzestni – j/p Michał Paszkiewicz i j/p Bogumiła Kowzanowa)

3/1   Teofila (ur. 1316).04.1805, Trokiele ?, k. Soły, chrzestni – Wincenty Muraszko i Teresa Turłajowa)

4/1   Anna (ur. 10(15).07.1806, Dziahowce, k. Soły, chrzestni – Tomasz Rodziewicz i Katarzyna Snieszkówna)

Gudohajskie linie rodu

-- 1/х   szlachta Wiktor Snieszko (żona – Wiktoria)

2/1   Petronella=Aniela, córka Wiktorа (ur. 25(26).06.1804, Truchaniszki, k. Gudohaje, chrzestni – Jakub Lachowicz i Antonina Zawadzka)

***

-- 1/х   szlachta Ignacy Snieszko (żona – Wiktoria)

2/1   Rozalia, córka Ignacyа (ur. 26.08(1.09).1799, Blikany k. Gudohaje, chrzestni – j/pp Franciszek Okoszka i Marianna Murawska)

3/1   Anna =Johanna (ur. 8(9).09.1801, Truchaniszki, k. Gudohaje, chrzestni – j/pp Kazimierz Hołub i Helena Możejkowa)

***

Krewskie linie rodu

-- 1/х   szlachta Michał Snieszko (ur. 1742, zm. 15.08.1812, Hamzicze, k. Krewo; jego ? żona – Marianna Gromykówna)

2/1   Michał (zm. - 14 lat - 22.12.1803, Hamzicze, k. Krewo)

/1   Anna (zm. - 7 lat - 14.12.1803, Hamzicze, k. Krewo)

/1   Marcin (zm. 3-х лет 13.12.1803, Gamzicze, k. Krewo)

/1   Katarzyna (ur. 26(27).11.1805, Hamzicze, k. Krewo, chrzestni – Ignacy Zazimowski ? i Rozalia Olszewska)

/1   Wiktoria=Justynа (ur. 4(10).10.1808, Hamzicze, k. Krewo, chrzestni – j/pp Wincenty Urbanowicz i Katarzyna Kolendówna)

***

-- 1/х   szlachta Feliks Snieszko (żona – Antonina)

2/1   Hipolit (ur. 6(8).05.1821, Hamzicze, k. Krewo, chrzestni – j/pp Hipolit Kolenda i Aleksandra Aleksandrоwiczowa)

***

-- 1/х   szlachta Jan Snieszko (żona – Marcella Koczan)

2/1   Agnieszka (ur. 19(25).01.1831, Skirdzimy, k. Krewo, chrzestni – j/pp Jan Kamiński i Marianna Santocka)

***

-- 1/х   szlachta Onufry Snieszko (żona – Krystyna Rudzińska, ślub 13.07.1820, w. Ordasze, k. Krewo, świadkowie – szlachetni Jan i Feliks Jurewicze)

***

-- 1/х   dworianin Augustyn Snieszko (żona – Agnieszka Godlewska)

2/1   Antonina (ur. 1834, mąż – wdowiec dworianin Felicjan Wołotkowicz, ur. 1823, ślub 12.07.1860, k. Krewo, rodzice męża – Karol W. i Anna NN )

/1   Aniela (ur. 1846, zaścianek Zakrewszczyzna, pierwszy mąż – Józef Wyszomirski, ur. około 1819, parafia zakrzewska, ślub 1871, k. Żuprany, rodzice Józefа – Stanisław W. i Anna Bielewicz; drugi mąż – dworianin Antoni Zawadzki, ur. 1842, parafia daniuszewska, ślub 1872, k. Żuprany, świadkowie – Jan Szutowicz, Hipolit Maculewicz, Jan Jacyna, Jan Trajkowicz; rodzice męża – Kazimierz Z. i Rozalia Szutowicz)

***

-- 1/х   Maciej Snieszko (żona – Katarzyna Paszkowska)

2/1   Franciszek (ur. 7(8).02.1826, Strypuny, k. Krewo, chrzestni – Szymon Łapkowski i Wiktoria Tomaszеwiczówna, Maciej Kowalewski i Róża Migunowiczówna)

***

-- 1/х   dworianin Hilary Snieszko (ur. 1822, zm. 18.10.1888, w. Siwki, k. Holszany, żona – Antonina Sopoćko ?, wsp. 1888)

2/1   Aleksander, Józef, Stanisław, Bronisław, Emilia (wszyscy wsp. 1888)

/1   Ignacy (ur. 1.01(25.12).1852, k. Krewo, chrzestni – Kazimierz Snieszko i Anna Wyszomirska)

Smorgońska linia rodu

-- 1/х   szlachta Józef Snieszko (żona – Marianna)

2/1   Aleksandra (ur. 8(22).08.1826, Marszałkowszczyzna, k. Smorgonie, chrzestni – Augustyn Łamot lub Lamot i Anna Wołkowa)

***

Holszańskie linie rodu

-- 1/х   szlachta Wincenty Snieszko (ur. 1773, zm. 1.05.1813, Wojsznaryszki, k. Holszany, żona – Teresa Brzezińska, ślub 15.06.1808, Giejstuny, k. Holszany, świadkowie – Józef Parfianowicz i Jerzy Koć)

2/1   Florian, syn Wincentego (ur. 16(22).08.1809, Wojsznaryszki, k. Holszany, chrzestni – Stanisław Kodź i Bogumiła Rogińska)

3/1   Jan (ur. 1(4).06.1811, Wojsznaryszki, k. Holszany, chrzestni – Michał Snadzki i Róża Szczepanowiczowa)

4/1   Kazimierzа, córka wdowy Teresy (ur. 4(8).03.1818, Holszany, k. Holszany, chrzestni – Antoni Baryłowski i Prakseda Łukiańska)

***

-- 1/х   szlachta Jan Snieszko (żona – Marianna Jasiewicz, ślub 22.01.1828, Daniłowszczyzna, k. Holszany, świadkowie – Jerzy Kulicki i Jan Jurewicz)

***

-- 1/х  szlachta Antoni Snieszko (druga żona – Barbara 1 Rynkiewiczówna, ślub 3.06.1808, Bierwieńciszki, k. Oszmiana, chrzestni – Fabian Kowzan i Stanisław Gierwiatowski)

1 niejaka wdowa Barbara Snieszkowa zmarła w wieku 50 lat 5.07.1831, Sokocienięta, k. Holszany

-- 1/х  Franciszek Snieszko (wsp. 1898, żona – Karolina Jabłońska, ur. 1838, zm. 6.05.1898, w. Końcewicze ?, k. Holszany)

2/1   Michał (wsp. 1898)

3/1   Ignacy (wsp. 1898)

4/1   Kamil (wsp. 1898)

Krewsko-słobódzkie linie rodu

-- 1/х   szlachta Maurycy Snieszko (żona – j/p Wiktoria Palczewska1, ślub 31.01.1815, Wiaże ?, k. Gudohaje, świadkowie – j/pp Józef Gintowt i Michał Palczewski)

1 w metryce 1825 Malinowska, niejaka Wiktoria Snieszkowa zm. w wieku 50 lat 13(14).03.1818, Milejszuny, k. Słobódka

2/1   Pawlin=Franciszek , syn Maurycego (ur. 18(23).01.1816, w. Milejszuny, k. Słobódka, chrzestni – j/pp Jan Snieszko i Katarzyna Zawadzka)

3/1   Grasylda (ur. 5(5).05.1817, w. Milejszuny, k. Słobódka, chrzestni – Wincenty Snieszko i Urszula Arłokowiczówna ?)

4/1   Hilary (ur. 1(4).01.1820, Rewki, k. Krewo, chrzestni – j/pp Ignacy Palczewski i panna Anna Palczewska)

5/1   Justynа (ur. 12(26).12.1822, w. Rewki, k. Krewo, chrzestni – Ignacy Palczewski i Urszula Sieńkiewiczowa)

6/1   Petronella (ur. 21(25).06.1825, Rewki, k. Krewo, chrzestni – Stanisław Rosalski i Konstancja Kołyszkоwa)

***

-- 1/х  dworianin Jan Snieszko (żona – Wiktoria Michałowska)

2/1   Józef, syn Janа (ur. 1838, żona – wdowa Kunegunda Iwaszkiewiczowa, ur. 1837, ślub 12.01.1864, k. Słobódka, rodzice żony – Jan Michałowski i Julia Snieszko)

3/2   Kazimierzа, córka Józefа (ur. 1873, Bajciule ?, k. Żuprany, mąż – wdowiec dworianin Antoni Masłowski, ur. 1843, Kleje, ślub 30.05.1893, k. Żuprany, świadkowie – Jan Łokucijewski, Antoni Sawicki, Józef Hawryłkiewicz; rodzice męża – Feliks М. i Amelia Pobiedzińska)

Krewsko-holszańsko-żuprańska linia rodu

Generacja 1

-- 1/х   dworianin Antoni Snieszko (ur. 1802, zm. na suchoty 1852, w. Milewszczyzna, k. Krewo, żona – Katarzyna Juniewicz, wsp. 1828-52)

Generacja 2

2/1   dworianin Franciszek=Adam, syn Antoniego (ur. 7(12).08.1828, Gamzicze, k. Krewo, chrzestni – Jan i Franciszka Juniewicze; żona – dworianka Aniela Michałowska, ur. 1828, ok. Nowosiółki, ślub 24.07.1848, k. Holszany, świadkowie – dworianie Maurycy Snieszko, Florian Juniewicz, Justyn Bujwid; rodzice żony – Andrzej М. i Aniela Suroż)

3/1   Eliasz=Hipolit (ur. 9(26).07.1831, ok. Gamzicze, k. Krewo, chrzestni – urodzeni Hipolit Kolenda i Aleksandra Aleksandrоwiczowa, Ignacy Jurewicz i Marianna Jurewiczowa; wsp. 1852)

3/1   Michał (ur. około 1842, folwark Perłowa Góra, parafii zabrzeskiej, w 1852 nie wsp. ??, żona – Emilia Buraczewska, ur. 1870, Piotrоwicze, ślub 11.01.1868, k. Holszany, świadkowie – Malirt Zawadzki, Władysław Ilcewicz, Izydor Tomaszеwicz, Kazimierz Brzozowski; rodzice żony – Wincenty B. i Antonina Jurewicz)

4/1   Józef (wsp. 1852)

Generacja 3

12/2   Bernard, syn Franciszek а (ur. 1859, parafia daniuszewska, wsp. 1886, pierwsza żona – wdowa pracowita Konstancja Godlewska, ur. 1846/49, ślub 24.11.1881, świadkowie – pracowici Jan Gizulewski, Jan Petrusewicz, dworianie Antoni Zawadzki, Feliks Gliński, Michał Snieżko; rodzice Konstancji – Antoni Gliński i Apolonia Piekarska; zm. 11.05.1886, Nowinka, k. Żuprany; druga żona – Leonardа Salmanowicz, ur. 1864, Repuszki, ślub 3.02.1887, k. Holszany, żona – córka Antoniny S. spoza małżeństwa; wsp. 1894)

13/2   Jerzy (ur. 1864/67, Nowinka, pierwsza żona – Teofila Mierzejewska, ur. 1866, Repuszki, ślub 14.05.1885, k. Holszany, świadkowie – Adam Gliński, Jan Petrusewicz, Kazimierz Zawadzki; rodzice żony – Antoni М. i Felicja Lisowska; druga żona – dworianka Michalina Bohuszewicz, ur. 1876, ślub 23.01.1894, ok. Bogusze, k. Żuprany, świadkowie – Napoleon Wołodkowicz, Józef Zawadzki, Antoni Godlewski; rodzice Michaliny – Ignacy B. i Elżbieta Piotrоwska)

/3   Michał, syn Michałа (ur. 7(21).11.1872, Piotrоwicze, k. Holszany, chrzestni – Wincenty Kochanowski i Elżbieta Juchniewiczowa, Kazimierz Kochanowski i panna Wiktoria Buraczewskja)

/3   Brygida (ur. 1878, Nowinka, mąż – Franciszek Łabuć, ur. 1868, ślub 1896, k. Żuprany, rodzice męża – Józef Ł. i Emilia Michałowska)

17/3   Józefаt (ur. 1882, ok. Nowinka, żona – pracowita Stefania Bumbul, ur. 1886, w. Tatarszczyzna, ślub 22.11.1905, k. Żuprany)

/3   Wincenty (zm. 1,5 года 1887, Nowinka, k. Żuprany)

Generacja 4

/12   Konstancja, córka Bernardа (ur. 29(30).06.1884, Nowinka, k. Żuprany, chrzestni – Jerzy Snieszko i Michalina Karwecka; wsp. 1886)

/12   Jadwiga (ur. 5.05(13.06).1883, Nowinka, k. Żuprany, chrzestni – Antoni Zawadzki i Anastazja Sielatycka)

/12   Józef (ur. 1(2).05.1888, Nowinka, k. Żuprany, chrzestni – Michał Snieszko i Leokadia Szydłowska)

/12   Bolesław (ur. 3.11(12.12).1889, Nowinka, k. Żuprany, chrzestni – dworianie Edward Wiszniewski i Petronella Zawadzka, Dominik Jurewicz i Marianna Mierzejewska)

/12   Marianna (zm. - 9 lat - 19.03.1900, k. Żuprany)

/12   Jan (zm. - 10 miesięcy - 3.05.1894, Nowinka, k. Żuprany)

/12   Antoni (zm. - 9 miesięcy - 25.09.1897, k. Żuprany)

/12   Stefania (zm. - 1 rok - 21.02.1900, Nowinka, k. Żuprany)

/17   Jadwiga (ur. 1917, ok. Nowinka, mąż – Jan Snieszko, ur. 1886, zaścianek Stymonie, ślub 10.11.1936, k. Krewo, rodzice męża – Edward S. i Anna Orlicka)

/17   Czesław (ur. 2(6).01.1926, zaścianek Sawońki, k. Krewo, chrzestni – Józef Bumbul i Helena Gulinowicz)

***

-- 1/х   dworianka Antonina Snieszkówna

2/1   Edward, syn Antoniny spoza małżeństwa z NN Wołodkowiczem (ur. 17(18).10.1859, k. Krewo, chrzestni – Chryzostom Godlewski i Marianna Snieszkówna; Ginkowszczyzna, żona – Anna Orlicka, ur. 1861, Ginkowszczyzna, ślub 26.05.1885, k. Żuprany, świadkowie – Adolf i Józef Raczkiewicze, Wincenty Adamowicz, Napoleon Wołodkiewicz, Stanisław Sielatycki, Jan Orlicki; rodzice żony – Aleksander О. i Alojza Sielatycka)

/2   Julia=Stefania (ur. 16(21).06.1885, Ginkowszczyzna, k. Żuprany, chrzestni – Józef Raczkiewicz i Julia Orlicka; mąż – Antoni Puron ?, ślub 16.02.1914, k. Soły)

/2   Jan (ur. około 1886, zaścianek Stymonie, pierwsza żona – Jadwiga Snieszkówna, ur. 1917, ok. Nowinka, ślub 10.11.1936, k. Krewo, świadkowie – Władysław Piekarski, Władysław Pugowski, Wiktor Snieszko, Florian Rutkowski; rodzice żony – Józef Snieszko i Stefania Bumbul)

/2   Helena (ur. 5.02(14.06).1887, Ginkowszczyzna, k. Żuprany, chrzestni – Kajetan Orlicki i Emilia Orlicka; mąż – Władysław Piekarski, ślub 28.02.1910, k. Żuprany)

/2   bliźniaki Kazimierzа i Józef (zm. po 2 dniach 9.08.1900, Kuszlany, k. Żuprany)

***

-- 1/х   szlachta Jan Snieszko (żona – Marianna)

2/1   dworianin Wacław=Walerian (ur. 19(27).03.1828, Ostejkiszki ?, k. Krewo, chrzestni – j/pp Karol Kulicki i Róża Raczkiewiczowa; zm. 1894, Ciupiszki, k. Holszany, żona – Franciszka Kownacka, ur. 1833, zm. na dyfteryt 15.08.1882, Ciupiszki, k. Holszany)

3/2   Stefania, córka Wacław а (ur. 1859/69, Ciupiszki, wsp. 1894, mąż – dworianin Jan Bieńkuński, ur. 1857, ok. Bogusze, k. Żuprany, ślub 10.02.1887, k. Holszany, świadkowie – Walerian Kownacki, Karol Horbaczewski, Napoleon Orłowski ?; rodzice męża – Marcin B. i Anna Snieszko)

4/2   Amelia (ur. 1875, zm.1883, Ciupiszki, k. Holszany)

Autor Wasilij Jursza wyraża podziękowanie i wdzięczność za pomoc w sporządzeniu Rodowodu urodzonych Snieszków Jolancie Snieszko, Arwidasowi Szlimanisowi (Wilno) i Henrykowi Snieżko (Sankt-Petersburg).Galeria fotografii dotyczących rodziny Snieszko

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Stoi Antonina Snieżko - żona Bronisława;
matka Henryka, Honoraty i Genowefy;
siedzi siostra Antoniny z małą Honoratą na rękach,
obok Genowefa Snieżko; źródło: archiwum rodzinne
Honorata Snieżko (żona Józefa Piłata);
źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Adolf Sniezko i jego żona Wiktoria Sniezko - Małaszkiewicz;
źródło: archiwum rodzinne
Wiktoria Snieżko - Witkowska (w środku)
i Honorata Sniezko - Piłat (z prawej)
- fotografia z końca lat 30 XX wieku; źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański
Wesele w miejscowości Ganiewo (Haniewo)
- rodzinnej wsi Snieżków na Oszmiańszczyźnie
- prawdopodobnie jesień 1953 roku; źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Snieżko Stanisław i Urszula (z domu Pakulniewicz);
źródło: archiwum rodzinne
Świadectwo urodzenia Stanisława Snieżko - syna Aleksandra; źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Książeczka wojskowa Stanisława Snieżko - pobór do Armii Czerwonej w roku 1940; źródło: archiwum rodzinne Książeczka wojskowa Stanisława Snieżko - pobór do Armii Czerwonej w roku 1940; źródło: archiwum rodzinne

Szanowni Państwo, 
Strona "Genealogia oszmiańska" jest cały czas rozbudowywana, sukcesywnie dochodzą nowe informacje, które są pozyskiwane ze źródeł archiwalnych, ale także bezpośrednio od rodzin - potomków szlachty oszmiańskiej. Dlatego zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kompendium wiedzy o oszmiańskich rodach szlacheckich. 
Jeśli posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty, informacje o rodzinie Snieszko albo innej rodzinie szlacheckiej z Ziemi Oszmiańskiej, to bardzo prosimy o podzielenie się tą wiedzą z "Genealogią oszmiańską". Pozwoli to na ewentualne poprawienie i uzupełnienie danych na stronie i przyczyni się do wzbogacenia wiedzy o losach ludzi, ich siedzib i życiu na Oszmiańszczyźnie.