strona_parafia genealogia kresy oszmiański

Klikając na powyższą okładkę znajdziecie na str. 9 tego wydawnictwa pracę Katarzyny Kolendo-Korczakowej "Dzieje Infułacji Gieranońskiej fundacji Wojciecha Gasztołda"