Tatiana Ławrynowicz genealogia kresy oszmiański graużyszki

Благодаря Татьянe Лавринович нам предоставлена возможность читать описи парафии Гравжишки составленные в 1798, 1829, 1830 и 1930 гг., переснятые ей в Литовском Государственном Историческим Архиве [LVIA]. Татьяна родилась в Гольшанах в семье врачей. В 1983 г. окончила архитектурный фак. Белорусского политехнического института. Со студенческих лет интересуeтся историей и этнографией своей малой родины. Живёт в Вильнюсе, но не забывает об Ошмянщине.
Dzięki Tatianie Ławrynowicz mamy możliwość przeczytać opisy parafii Graużyszki sporządzone w latach 1798, 1829, 1830 i 1930 - sfotografowane przez nią w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym [LVIA].
Tatiana urodziła się w Holszanach w rodzinie lekarzy. W 1983 roku ukończyła wydział architektury białoruskiej politechniki.
Od lat studenckich interesuje się historią i etnografią swojej małej ojczyzny. Mieszka w Wilnie, ale nie zapomina o Oszmiańszczyźnie.

genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizytacja parafii Graużyszki
w roku 1798

Numer katalogu archiwalnego (номер архивнoго каталога) LVIA: 694/1/3562

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizytacja parafii Graużyszki
w roku 1829

Numer katalogu archiwalnego (номер архивнoго каталога) LVIA: 694/1/3651

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizytacja parafii Graużyszki
w roku 1830

Numer katalogu archiwalnego (номер архивнoго каталога) LVIA: 694/1/3779

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański

Opis parafii Graużyszki
w roku 1930

Numer katalogu archiwalnego (номер архивнoго каталога) LVIA: 604/1/7773

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański