Przebudowa kościoła oszmiańskiego na fabrykę w czasach Związku Sowieckiego
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.

Jak wiadomo oszmiańska świątynia parafialna pod wezwaniem Św. Michała Archanioła została zamknięta w końcówce lat 40 po aresztowaniu ks. W. Holaka, a następnie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych została przebudowana na fabrykę części radiowych i telewizyjnych. Z opowiadań wiadomo było, że główna nawa została podzielona na dwie kondygnacje, na wieżach umieszczono zbiorniki z wodą, dobudowano stołówkę, kotłownię i dodatkowe hale produkcyjne, zaś w prezbiterium uruchomiono toalety [!]. Od wielu miesięcy portal oszmianszczyzna.pl poszukiwał dokumentacji fotograficznej tych działań, bowiem wydawało się nieprawdopodobne, aby w czasie takiej operacji nie były wykonywane zdjęcia. I wreszcie się udało !
Okazało się, że pracownicy Oszmiańskiego Muzeum Krajoznawczego im. Fr. Bohuszewicza [Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича] pozyskali kilkanaście fotografii zachowanych w archiwach fabryki, która funkcjonowała w tamtych czasach w budynku kościoła. Dzięki uprzejmości Muzeum, za którą bardzo dziękuję, możemy zaprezentować te unikalne fotografie na naszym portalu. Pokazują one ten jakże bolesny moment, kiedy w czasach sowieckich niszczenie religii przejawiało się nie tylko walką z ludźmi wiary, ale także widoczne było w planowej desakralizacji obiektów kultu. Tak jak w Oszmianie i wielu innych miejscach na całej Oszmiańszczyźnie.

To ważna, ale na szczęście już miniona historia, bowiem w roku 1989 - jak głosi napis na tablicy wmurowanej w oszmiańskim kościele - "... skończył się czas milczenia tej świątyni".

Jeżeli dysponujecie Państwo innymi zdjęciami, dokumentami czy planami z okresu, kiedy w oszmiańskiej świątyni była fabryka to bardzo proszę o kontakt z portalem oszmianszczyzna.pl

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Widok budynku kościoła Św. Michała w Oszmianie
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
Komin kotłowni i budynki fabryczne przy kościele w Oszmianie
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Widok budynku fabrycznego przy kościele w Oszmianie
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
Dobudowane nowe wejście do budynku kościoła
- widoczna wyrwa w murze
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Dobudowa budynku fabrycznego
wzdłuż bocznej nawy kościoła w Oszmianie
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
Budowa dodatkowego stropu
- podział nawy głównej kościoła na dwie kondygnacje
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Prace budowlane w nawie bocznej kościoła w Oszmianie
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
Prace budowlane w nawie bocznej kościoła w Oszmianie
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Widoczna podłoga drugiej kondygnacji - po podziale nawy głównej
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
Prace porządkowe przed wejściem do budynku kościoła
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- przełom lat 60. i 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Praca w hali fabrycznej w budynku kościoła
- okres po przebudowie na fabrykę w czasach sowieckich
- początek lat 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича
Praca w hali fabrycznej w budynku kościoła
- okres przebudowy na fabrykę w czasach sowieckich
- początek lat 70. XX wieku.
фонды: Ошмянский краеведческий музей им.Ф.К.Богушевича