elena apanel

Меня зовут Елена Апанель. Я живу в Ошмянах и занимаюсь краеведением, преподаю историю в средней школе №2 города Ошмяны. У нас в школе создан небольшой музей города "Ошмяны: события, люди" В последнее время я занимаюсь фотопоектом "Ошмянщина в прошлом и настоящем" - собираю старые фотографии и их копии, фотографирую изображённые на них места так, как они выглядят сейчас, с того же ракурса.

Nazywam się Elena Apanel. Mieszkam w Oszmianie i zajmuję się krajoznawstwem, uczę historii w średniej szkole Nr 2 miasta Oszmiana. U nas w szkole stworzono nieduże muzeum miasta „Oszmiana: zdarzenia, ludzie”. Ostatnio zajmuję się fotoprojektem „Oszmiańszczyzna w przeszłości i obecnie” - zbieram stare fotografie oraz ich kopie i fotografuję pod tym samym kątem przedstawione na nich miejsca tak, jak one wyglądają obecnie.

genealogia fotografia genealogia fotografia
Паштоўка: OSZMIANA, Strassenbild [фатограф: невядомы; дата фотаздымка: 1915 год]
Pocztówka: OSZMIANA, Widok uliczny [fotograf: nieznany; data fotografii: 1915 rok]
OSZMIANA, Strassenbild [фатограф: Дзмiтрый Апанэль; дата фотаздымка: сакавiк 2011год]
OSZMIANA, Widok uliczny [fotograf: Dimitrij Apanel; data fotografii: marzec 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмянская вулiца [фатограф: невядомы; дата фотаздымка: 1916 год]
Oszmiańska ulica [fotograf: nieznany; data fotografii: 1916 rok]
Ашмянская вулiца [фатограф: Алена Апанэль; дата фотаздымка: 2011год]
Oszmiańska ulica [fotograf: Elena Apanel; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмянская сiнагога [фатограф: Ян Булгак ?; дата фотаздымка: 1925 год]
Oszmiańska synagoga [fotograf: Jan Bułhak ?; data fotografii: 1925 rok]
Ашмянская сiнагога [фатограф: Алена Апанэль; дата фотаздымка: 2011год]
Oszmiańska synagoga [fotograf: Elena Apanel; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмянская сiнагога [фатограф: Ян Булгак ?; дата фотаздымка: 1925 год]
Oszmiańska synagoga [fotograf: Jan Bułhak ?; data fotografii: 1925 rok]
Ашмянская сiнагога [фатограф: Алена Апанэль; дата фотаздымка: 2011год]
Oszmiańska synagoga [fotograf: Elena Apanel; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмяны: Касьцёл Сьв. Міхала Арханёла [фатограф: невядомы; дата фотаздымка: 1916 год]
Oszmiana: Kościół Św. Michała Archanioła [fotograf nieznany; data fotografii: 1916 rok]
Ашмяны: Касьцёл Сьв. Міхала Арханёла [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год - красавік]
Oszmiana: Kościół Św. Michała Archanioła [fotograf Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok - kwiecień]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Oschmiana: Kaiser Wilhelmstrasse [Паштоўка; дата: 1917 год]
Oszmiana: Ulica Cesarza Wilhelma [Pocztówka; data: 1917 rok]
Ашмяны: Вуліца Савецкая [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год - красавік]
Oszmiana: Ulica Sowiecka [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok - kwiecień]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмяны [паштоўка; аўтар малюнка: E. Langhau; выдавец: Kunstverlag Gg. Schneider, Berlin; дата: 1915 год]
Oszmiana [pocztówka; autor rysunku: E. Langhau; wydawca: Kunstverlag Gg. Schneider, Berlin; data: 1915 rok]
Ашмяны [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год - красавік]
Oszmiana [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok - kwiecień]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмяны: Спаса-Васкрасенская царква [фатограф: невядомы; дата фотаздымка: 1916 год]
Oszmiana: Cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa [fotograf nieznany; data fotografii: 1916 rok]
Ашмяны: Спаса-Васкрасенская царква [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год]
Oszmiana: Cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa [fotograf Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмяны: Гандлёвая плошча [паштоўка; дата: 1916 год]
Oszmiana: Plac targowy [pocztówka; data: 1916 rok]
Ашмяны: Плошча „17 верасня” [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год]
Oszmiana: Plac „17 września” [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмяны: Плошча Т. Касцюкі [крыніца: Станіслава з Мінэйкаў Навіцкая “У Ашмянскім павеце даўней і цяпер” 2003 г.; дата фотаздымка: да 1939 г.]
Oszmiana: Plac T. Kościuszki [źródło: Stanisława z Mineyków Nowicka „W oszmiańskim powiecie dawniej i dziś” 2003 r.; data fotografii: przed 1939 r.]
Ашмяны: Плошча „17 верасня” [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год]
Oszmiana: Plac „17 września” [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Вуліца ў Ашмянах [ аўтар малюнка: Ф. Рушчыц; дата: 1900 год]
Ulica w Oszmianie [autor rysunku: F. Ruszczyc; data: 1900 rok]
Ашмяны: Вуліца Савецкая [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год - красавік]
Oszmiana: Ulica Sowiecka [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok - kwiecień]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Касцёл францысканцаў у Ашмянах [крыніца: Чэслаў Янкоўскi „Ашмянскі павет. Матэрыялы да гісторыі зямлі і людзей” том 1, 1896 г.; дата фотаздымка: каля 1896 года]
Kościół franciszkański w Oszmianie [źródło: Czesław Jankowski „Powiat oszmiański: materjały do dziejów ziemi i ludzi.” tom 1, 1896 r.; data fotografii: około 1896 roku]
Касцёл францысканцаў у Ашмянах [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год]
Kościół franciszkański w Oszmianie [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмяны: Водны млын (электрастанцыя) [фатограф: невядомы; дата фотаздымка: 1937 год]
Oszmiana: Młyn wodny (elektrownia) [fotograf: nieznany; data fotografii: 1937 rok]
Ашмяны: Водны млын (электрастанцыя) [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год - май]
Oszmiana: Młyn wodny (elektrownia) [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok – maj]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Дом Стругача ў Будзёнаўцы (Святы Дух) [фатограф: невядомы; дата фотаздымка: невядома]
Dom Strugacza w Budzionówce (Świętym Duchu) [fotograf nieznany; data fotografii: nieznana]
Дом Стругача ў Будзёнаўцы (Святы Дух) [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год - май]
Dom Strugacza w Budzionówce (Świętym Duchu) [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok – maj]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Паштоўка: OSCHMIANA, Sommerbrücke [фатограф: невядомы; дата фотаздымка: 1916 год]
Pocztówka: OSZMIANA, Most latem [fotograf: nieznany; data fotografii: 1916 rok]
Ашмяны: Мост [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год]
Oszmiana: Most [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Ашмяны: Млын [ аўтар малюнка: невядомы; дата: невядома]
Oszmiana: Młyn [autor rysunku: nieznany; data: nieznana]
Ашмяны: Mлын [фатограф: Апанэль Алена; дата фотаздымка: 2011 год]
Oszmiana: Młyn [fotograf: Apanel Elena; data fotografii: 2011 rok]
genealogia fotografia genealogia fotografia
Карчма ў Ашмянах [фатограф: Ян Булгак; крыніца: Ванда Рэвеньска, „Гарады і мястэчкі ў паўночна-усходняй Польшчы”, 1938 г.; дата фотаздымка: да 1938 года]
Karczma w Oszmianie [fotograf: Jan Bułhak; źródło: Wanda Rewieńska „ Miasta i miasteczka w północno-wschodniej Polsce”, 1938 r. ; data fotografii: przed 1938 rokiem]
Карчма ў Ашмянах [фатограф: Мікалай Паўловіч; дата фотаздымка: да 2010 года]
Karczma w Oszmianie [fotograf: Mikołaj Pawłowicz; data fotografii: przed 2010 rokiem]