Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie 1918 -1944

Gimnazjum w Oszmianie powstało na podstawie zgody niemieckiego komendanta wojskowego wydanej w sierpniu 1918 roku. Mimo okupacji niemieckiej (formalnie trwała jeszcze I wojna światowa) z dniem 1 października 1918 roku w obecności Ferdynanda Ruszczyca (profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie), ks. Czesława Górskiego (ówczesnego proboszcza i dziekana oszmiańskiego), Antoniego Łokuciewskiego (późniejszego Marszałka Sejmu Litwy Środkowej, długoletniego dyrektora Gimnazjum Oszmiańskiego) i wielu innych znamienitych gości rozpoczęto pierwszy rok szkolny w gmachu byłej Kasy Skarbowej przy ul. Kościelnej i uruchomiono pierwsze trzy klasy gimnazjalne. Następnie Oszmiana została zajęta przez oddziały sowieckie i gimnazjum zawiesiło działalność, do momentu wkroczenia Wojska Polskiego w maju 1919 roku. Dzięki temu można było rozpocząć zajęcia w roku szkolnym 1919/1920. Jednak kolejna ofensywa sowiecka spowodowała, że gimnazjum zostało zamknięte. Po zajęciu Oszmiany przez bolszewików zniszczono budynek szkoły i jej wyposażenie, zaś bibliotekę wywieziono.

widok budynku gimnazjum genealogia kresy oszmiański

W dniu 3 listopada 1922 gimnazjum przeniosło się do własnej nieruchomości otrzymanej od państwa, położonej na wzgórzu przy przedłużeniu ul. Piłsudskiego (Traktu Napoleońskiego) nad rzeczką Łejlubką (wpadająca do Oszmianki). Był to teren byłego więzienia carskiego o powierzchni ponad 1 ha , obejmujący kilka budynków. W kolejnych latach w obrębie „kampusu gimnazjum” powstało nowoczesne boisko sportowe oraz sala gimnastyczna wraz ze sceną do występów artystycznych, ogródek botaniczny i szkolna stacja meteorologiczna , odnowiono także tereny zielone na całej nieruchomości.

W dniu 1 września 1923 roku szkoła została upaństwowiona i zaczęła funkcjonować pod nową oficjalną nazwą: Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Humanistyczne im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie. Mimo nazwy program szkolny obejmował kształcenie na poziomie licealnym (a więc kończył się maturą uprawniającą do podjęcia studiów wyższych).

Szkoła była ważnym miejscem na mapie oświatowej Oszmiańszczyzny. Jak wspominają jej uczniowie: ”Miała wspaniałych Profesorów, którzy umieli uczyć, jak również i wychowywać. Uczyli nas nie tylko pamięciowej wiedzy, lecz samodzielnego myślenia i wnioskowania, szukania potrzebnych materiałów. A gdy zaszła potrzeba tak uczniowie, jak i profesorowie nie żałowali swego życia w obronie Ojczyzny”. Te słowa potwierdza smutna statystyka – w czasie II wojny światowej 15 absolwentów zginęło na polu walki o Polskę, 26 zostało zamordowanych przez gestapo, a 14 przez NKWD.

Łącznie Gimnazjum ukończyło 306 abiturientów (15 matur w wolnej Polsce oraz 1 w ramach konspiracyjnego tajnego nauczania prowadzonego przez Polskie Państwo Podziemne). Najbardziej znanymi byli: Henryk Dembiński (wileński działacz społeczny i polityczny), Irena Górska-Damięcka (aktorka i matka znanych aktorów), Witold Łokuciewski (pilot wojskowy z dywizjonu 303). Szczegółowe zestawienie abiturientów zawiera tabela (z możliwością sortowania po nazwisku i po roku zdanej matury). Natomiast krótkie informacje o ich losach zawiera Monografia Gimnazjum (patrz część 4 poniżej).

Szkoła prowadziła również tzw. „małą maturę” (eksternistycznie oraz po zakończeniu nauki na poziomie gimnazjalnym), po zdaniu której można było kontynuować naukę w oszmiańskim gimnazjum w celu zdania końcowego egzaminu dojrzałości albo zmienić rodzaj kształcenia i kontynuować naukę w innych szkołach lub podejmować pracę. Częściowe zestawienie uczniów gimnazjum oszmiańskiego, w tym oszmiańskich tajnych kompletów, którzy zdali „małą maturę” zawiera tabela (z możliwością sortowania po nazwisku i po roku zdanej matury). Natomiast krótkie informacje o ich losach zawiera Monografia Gimnazjum (patrz część 4 poniżej).

Począwszy od roku 1979 – z inicjatywy Stanisława Kiejdo – rozpoczęły się działania związane z integracją absolwentów Gimnazjum w Oszmianie, w tym zwłaszcza zjazdy organizowane w różnych miejscach w Polsce i gromadzące Oszmiańczuków z całego świata oraz tworzenie monografii Gimnazjum Oszmiańskiego. Po śmierci Stanisława Kiejdy pracę tę kontynuował Zespół Redakcyjny w składzie: Bronisław Awgul, Józef Hrynkiewicz, Wiktor Snastin oraz Edward Szołoch. Ostatnie IV wydanie poprawione i uzupełnione, opublikowane pod tytułem:"Monografia Państwowego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie 1918 - 1939" sygnowane jest: Gdańsk 1993 r. Monografia ta w roku 1993 została nagrodzona wyróżnieniem specjalnym w konkursie „Kresy Wschodnie pod okupacjami 1939-1945” zorganizowanym przez Archiwum Wschodnie oraz Polską Akademię Nauk.

Niestety została ona wydana wyłącznie w formie oprawionej kserokopii, co wpłynęło bardzo negatywnie na jakość fotografii zamieszczonych w tym zbiorze. Z jej treścią można zapoznać się klikając na poszczególne ikonki, bowiem ze względu na szybkość otwierania monografię stanowiącą oryginalnie zwarte wydawnictwo podzielono na 5 części.

okładka genealogia kresy oszmiański
Monografia część 1
okładka genealogia kresy oszmiański
Monografia część 2
okładka genealogia kresy oszmiański
Monografia część 3
okladka genealogia kresy oszmiański
Monografia część 4
okladka genealogia kresy oszmiański
Monografia część 5

Galeria fotografii
dotyczących oszmiańskiego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego

W trakcie pracy nad Monografią Gimnazjum, którą możecie przeczytać klikając na ikonki zamieszczone powyżej Zespół Redakcyjny zebrał wiele ciekawych fotografii dokumentujących życie Gimnazjum oraz przedstawiających jego uczniów i grono pedagogiczne, a także prezentujących miasto Oszmianę. Niestety - ze względu na brak możliwości technicznych (kolejne wydania Monografii powstawały w latach 80. XX wieku) - zostały one opublikowane w formie słabych jakościowo odbitek kserograficznych, co spowodowało, że w większości przypadków były one mało czytelne. Portal oszmianszczyzna.pl rozpoczął poszukiwania oryginałów tych fotografii. Jednak śmierć członków Zespołu Redakcyjnego spowodowała, iż dotarcie do tych materiałów nie było możliwe.
I WRESZCIE PO LATACH STARAŃ ODNIEŚLIŚMY CZĘŚCIOWY SUKCES !!
Dzięki Panu Wojciechowi Hrynkiewiczowi - wnukowi Józefa Hrynkiewicza, jednego z członków Zespołu Redakcyjnego - dotarliśmy do negatywów zawierających część materiału ikonograficznego opublikowanego w Monografii. Tak więc z radością publikujemy tę galerię, na którą składają się: odnaleziona część zdjęć z Monografii Gimnazjum oraz inne fotografie związane z tą szkołą pochodzące z internetu i/lub zbiorów archiwalnych, które nie były publikowane w Monografii Gimnazjum. NADAL POSZUKUJEMY KOMPLETU ZDJĘĆ Z MONOGRAFII GIMNAZJUM OSZMIAŃSKIEGO- PROSIMY O WIADOMOŚCI W TEJ SPRAWIE !!
ZAPRASZAMY DO GALERII.

Alfabetyczna lista abiturientów Gimnazjum w Oszmianie w okresie od roku 1918 do roku 1944 [sortowanie wg matur po kliknięciu na pole: Rok matury]


Kliknij sortowanieAktywneRosnącoMalejąco
Lp. Nazwisko i imię Rok matury
1. Abelowiczówna Nadzieja 1926 (druga matura)
2. Abramowicz Abraham 1932 (ósma matura)
3. Abramowicz Estera 1931 (siódma matura)
4. Adamowicz Zbigniew 1934 (dziesiąta matura)
5. Aktanarowicz Antoni 1925 (pierwsza matura)
6. Aleksandrowicz Edward 1925 (pierwsza matura)
7. Aleksandrowicz Helena 1925 (pierwsza matura)
8. Aleksandrowicz Janina 1938 (czternasta matura)
9. Aleksandrowicz Salomea 1928 (czwarta matura)
10. Aleksandrowicz Stefan 1928 (czwarta matura)
11. Andrzejewski Klemens 1925 (pierwsza matura)
12. Anusewicz Wacław 1930 (szósta matura)
13. Anusewiczówna Teodozja 1928 (czwarta matura)
14. Awsiukiewicz Leonard 1932 (ósma matura)
15. Baksztówna 1933 (dziewiąta matura)
16. Baranowicz Aleksander 1935 (jedenasta matura)
17. Baranowski Paweł 1925 (pierwsza matura)
18. Baranówna Sara 1937 (trzynasta matura)
19. Bartoszewicz Antoni 1933 (dziewiąta matura)
20. Bartoszewicz Edward 1935 (jedenasta matura)
21. Bartoszewicz Jan 1929 (piąta matura)
22. Basarygo Antoni 1926 (druga matura)
23. Bekier Rywa 1936 (dwunasta matura)
24. Bekier Srul 1938 (czternasta matura)
25. Berkmanówna Sara 1929 (piąta matura)
26. Bielińska Franciszka 1927 (trzecia matura)
27. Bieniaszewicz Wiktoria 1926 (druga matura)
28. Bittel Irena 1944 (szesnasta matura - tajna)
29. Błaszczyk Józef 1934 (dziesiąta matura)
30. Bohdanowicz Genowefa 1934 (dziesiąta matura)
31. Bohdziewicz Wacław 1932 (ósma matura)
32. Bohdziewiczówna Alina 1938 (czternasta matura)
33. Borkowski Gustaw 1944 (szesnasta matura - tajna)
34. Borkowski Tadeusz 1939 (piętnasta matura)
35. Borowski Aleksander 1927 (trzecia matura)
36. Brażewicz-Dosiółko Mieczysław 1927 (trzecia matura)
37. Brażewicz-Dosiółko Stanisław 1931 (siódma matura)
38. Bunimowicz Hirsz 1926 (druga matura)
39. Butkiewicz Janina 1929 (piąta matura)
40. Butkiewicz Stanisław 1926 (druga matura)
41. Butkiewicz Tadeusz 1944 (szesnasta matura - tajna)
42. Butkiewicz Wincenty 1926 (druga matura)
43. Chaszkowska Monika 1933 (dziewiąta matura)
44. Chaszkowski Tadeusz 1930 (szósta matura)
45. Chmielnicka Eugenia 1938 (czternasta matura)
46. Chmielnicka Helena 1930 (szósta matura)
47. Chodoszówna 1928 (czwarta matura)
48. Chomiczewska Alina 1930 (szósta matura)
49. Chomiczewski Michał 1936 (dwunasta matura)
50. Chrulewówna Halina 1936 (dwunasta matura)
51. Cymbler 1932 (ósma matura)
52. Cynarski Stanisław 1932 (ósma matura)
53. Czerniak Władysław 1929 (piąta matura)
54. Czerwiński Kazimierz 1927 (trzecia matura)
55. Dawidowicz Aleksander 1932 (ósma matura)
56. Dawidowiczówna Irena 1939 (piętnasta matura)
57. Dembiński Henryk 1927 (trzecia matura)
58. Deul Chaim 1926 (druga matura)
59. Deulówna Hinda 1925 (pierwsza matura)
60. Dobrzyńska Nadzieja 1936 (dwunasta matura)
61. Dorniakówna Jadwiga 1936 (dwunasta matura)
62. Dowgiałło Antoni 1931 (siódma matura)
63. Dowgiałło Mieczysław 1932 (ósma matura)
64. Dragun Edmund 1931 (siódma matura)
65. Dudzińska Hanna 1930 (szósta matura)
66. Dziadul Józef 1931 (siódma matura)
67. Epsztejm Alma 1933 (dziewiąta matura)
68. Epsztejn Mojżesz 1928 (czwarta matura)
69. Fajwuszewicz Fajwe 1928 (czwarta matura)
70. Fedorowicz Janusz 1932 (ósma matura)
71. Fidlerówna Gienka 1937 (trzynasta matura)
72. Fiedorkiewicz Janusz 1935 (jedenasta matura)
73. Fiedorowicz Janusz 1938 (czternasta matura)
74. Firko Czesław 1932 (ósma matura)
75. Galas Mieczysław 1939 (piętnasta matura)
76. Garniewiczówna Maria 1928 (czwarta matura)
77. Gawrys Franciszek 1939 (piętnasta matura)
78. Gawrys Regina 1944 (szesnasta matura - tajna)
79. Gimżewska Stefania 1936 (dwunasta matura)
80. Gimżewski Feliks 1939 (piętnasta matura)
81. Ginko Henryk 1938 (czternasta matura)
82. Gliński Jan 1935 (jedenasta matura)
83. Gołubok Abel 1928 (czwarta matura)
84. Gołubok Mojżesz 1927 (trzecia matura)
85. Górska Irena 1930 (szósta matura)
86. Halicki Władysław 1931 (siódma matura)
87. Haniewicz Witold 1934 (dziesiąta matura)
88. Hanusewicz Bronisław 1926 (druga matura)
89. Holak Michał 1936 (dwunasta matura)
90. Hrynkiewicz Józef 1936 (dwunasta matura)
91. Hrynkiewicz Konstanty 1930 (szósta matura)
92. Iwaszkiewicz Stefan 1927 (trzecia matura)
93. Jabłoński Antoni 1935 (jedenasta matura)
94. Jankowska Genowefa 1938 (czternasta matura)
95. Jaroszewicz Stanisław 1928 (czwarta matura)
96. Jażewicz Michał 1930 (szósta matura)
97. Judsonówna Sara 1937 (trzynasta matura)
98. Juniewicz Józef 1929 (piąta matura)
99. Jurewicz Stanisław 1925 (pierwsza matura)
100. Juszkiewicz Konstancja 1939 (piętnasta matura)
101. Kac Jankiel 1931 (siódma matura)
102. Kaczmerówna Masza 1931 (siódma matura)
103. Kadzewicz Henryk 1944 (szesnasta matura - tajna)
104. Kamen Jankiel 1925 (pierwsza matura)
105. Kamien Eliasz 1932 (ósma matura)
106. Kamieniecka Frania 1927 (trzecia matura)
107. Kamieniecki Efraim 1930 (szósta matura)
108. Kaptanówna Masza 1931 (siódma matura)
109. Karzinkin Leonidas 1933 (dziewiąta matura)
110. Kasperowicz Józef 1938 (czternasta matura)
111. Kiejdo Stanisław 1935 (jedenasta matura)
112. Kiersnowski Olgierd 1933 (dziewiąta matura)
113. KIimaszewski Władysław 1929 (piąta matura)
114. Kirdzikówna Wanda 1939 (piętnasta matura)
115. Kłujszówna Janina 1935 (jedenasta matura)
116. Kochanowski Konstanty 1927 (trzecia matura)
117. Koczan Dominik 1931 (siódma matura)
118. Kościukiewicz Eugeniusz 1933 (dziewiąta matura)
119. Kościukiewicz Halina 1933 (dziewiąta matura)
120. Kościukiewicz Janina 1935 (jedenasta matura)
121. Kowalska Janina 1933 (dziewiąta matura)
122. Kowalski Antoni 1929 (piąta matura)
123. Kowalski Julian 1926 (druga matura)
124. Kozłowski Aleksander 1932 (ósma matura)
125. Kozłowski Stanisław 1928 (czwarta matura)
126. Krasewicz Piotr 1930 (szósta matura)
127. Kryczyński Konstanty 1927 (trzecia matura)
128. Kucewicka Roza 1928 (czwarta matura)
129. Kuklis Jan 1938 (czternasta matura)
130. Kuncewiczówna Eleonora 1939 (piętnasta matura)
131. Kuper Hirsz 1926 (druga matura)
132. Lejbman Dora 1936 (dwunasta matura)
133. Leleno Czesław 1931 (siódma matura)
134. Leleno Romuald 1930 (szósta matura)
135. Lenartowicz Joanna 1938 (czternasta matura)
136. Leonowicz Irena 1930 (szósta matura)
137. Leskesówna L 1931 (siódma matura)
138. Leśniewska Helena 1931 (siódma matura)
139. Lewin Dawid 1934 (dziesiąta matura)
140. Lewin Salomon 1926 (druga matura)
141. Lewinówna B 1931 (siódma matura)
142. Lewinówna Masza 1929 (piąta matura)
143. Lewinówna Masza 1935 (jedenasta matura)
144. Lewinówna Rebeka 1935 (jedenasta matura)
145. Lisowski Jan 1928 (czwarta matura)
146. Litorowicz Aleksander 1926 (druga matura)
147. Litorowiczówna Kazimiera 1934 (dziesiąta matura)
148. Łastówko Antoni 1938 (czternasta matura)
149. Łaszkiewicz Ludwik 1935 (jedenasta matura)
150. Łaszyński Czesław 1931 (siódma matura)
151. Łobacz Witold 1938 (czternasta matura)
152. Łokuciewska Zofia 1930 (szósta matura)
153. Łokuciewski Henryk 1938 (czternasta matura)
154. Łokuciewski Witold 1935 (jedenasta matura)
155. Łukszo Franciszek 1925 (pierwsza matura)
156. Makiej Bolesław 1930 (szósta matura)
157. Malinowski Stefan 1928 (czwarta matura)
158. Markiewicz Ignacy 1932 (ósma matura)
159. Markowski Stanisław 1929 (piąta matura)
160. Martusewicz Tadeusz 1936 (dwunasta matura)
161. Masłowski Eugeniusz 1932 (ósma matura)
162. Masłowski Jan 1930 (szósta matura)
163. Masłowski Witold 1927 (trzecia matura)
164. Massalski Cezary 1928 (czwarta matura)
165. Massalski Franciszek 1928 (czwarta matura)
166. Massalski Witold 1926 (druga matura)
167. Matulewicz Józef 1933 (dziewiąta matura)
168. Matulewicz Stefan 1926 (druga matura)
169. Mechanicka Nachama 1939 (piętnasta matura)
170. Mechanikówna Rachela 1929 (piąta matura)
171. Mełamed 1932 (ósma matura)
172. Miastowski Leon 1937 (trzynasta matura)
173. Mieszkuciówna Irena 1936 (dwunasta matura)
174. Mieszkuć Hanna 1944 (szesnasta matura - tajna)
175. Mieżańcówna Maria 1935 (jedenasta matura)
176. Miljekowska Masza 1939 (piętnasta matura)
177. Morawa Tadeusz 1939 (piętnasta matura)
178. Narkiewicz Józef 1935 (jedenasta matura)
179. Nejranowski Kazimierz 1930 (szósta matura)
180. Nieciejowski Augustyn 1938 (czternasta matura)
181. Nieciejowski Henryk 1934 (dziesiąta matura)
182. Niemczynowicz Józef 1925 (pierwsza matura)
183. Nowicka Weronika 1925 (pierwsza matura)
184. Nowohońska Irena 1937 (trzynasta matura)
185. Nowosielska Zofia 1935 (jedenasta matura)
186. Nowosielski Edward 1926 (druga matura)
187. Odachowski Ludwik 1944 (szesnasta matura - tajna)
188. Oganowski Wacław 1925 (pierwsza matura)
189. Olechno Józef 1939 (piętnasta matura)
190. Oświecimska Janina 1926 (druga matura)
191. Oświecimski Czesław 1930 (szósta matura)
192. Oświecimski Stefan 1927 (trzecia matura)
193. Owsiejczykówna Reza 1927 (trzecia matura)
194. Paszel Edward 1934 (dziesiąta matura)
195. Paszelówna Helena 1931 (siódma matura)
196. Paszkiewicz Mieczysław 1939 (piętnasta matura)
197. Paszuk Wiktor 1928 (czwarta matura)
198. Pawłowska Amelia 1930 (szósta matura)
199. Perelman Chanani 1929 (piąta matura)
200. Perepeczko Adam 1925 (pierwsza matura)
201. Perepeczko Florian 1928 (czwarta matura)
202. Perepeczko Janina 1925 (pierwsza matura)
203. Perska Lidia 1934 (dziesiąta matura)
204. Pietkiewicz Bolesław 1938 (czternasta matura)
205. Pietkiewicz Józef 1938 (czternasta matura)
206. Pietkiewicz Wincenty 1934 (dziesiąta matura)
207. Pietkiewiczówna Janina 1944 (szesnasta matura - tajna)
208. Pilecki Julian 1930 (szósta matura)
209. Pilecki Kazimierz 1933 (dziewiąta matura)
210. Piotrowiczówna Stanisława 1930 (szósta matura)
211. Podhajska Helena 1933 (dziewiąta matura)
212. Podolecki Jan 1929 (piąta matura)
213. Połońska Jadwiga 1935 (jedenasta matura)
214. Połońska Stanisława 1934 (dziesiąta matura)
215. Popowówna Halina 1931 (siódma matura)
216. Portychówna Bazylia 1938 (czternasta matura)
217. Puczko Stanisław 1925 (pierwsza matura)
218. Rodziewicz Edward 1932 (ósma matura)
219. Rodziewicz Tadeusz 1931 (siódma matura)
220. Rozwadowska Maria 1935 (jedenasta matura)
221. Rozwadowski Henryk 1929 (piąta matura)
222. Rubacki Włodzimierz 1933 (dziewiąta matura)
223. Rudnikówna Rachela 1925 (pierwsza matura)
224. Rusakiewicz Nikodem 1928 (czwarta matura)
225. Rutkiewicz Bonifacy 1938 (czternasta matura)
226. Rutkowska Wanda 1927 (trzecia matura)
227. Rymdejko Antoni 1937 (trzynasta matura)
228. Salmanowicz Aleksander 1928 (czwarta matura)
229. Salmanowicz Jan 1925 (pierwsza matura)
230. Sałata Janina 1939 (piętnasta matura)
231. Sałatówna Katarzyna 1944 (szesnasta matura - tajna)
232. Sawicka Stanisława 1935 (jedenasta matura)
233. Sawicki Antoni 1932 (ósma matura)
234. Sawicki Jan 1934 (dziesiąta matura)
235. Sepkówna Jadwiga 1935 (jedenasta matura)
236. Sidorowicz Longin 1934 (dziesiąta matura)
237. Sienkiewicz Julia 1933 (dziewiąta matura)
238. Sikorska Maria 1929 (piąta matura)
239. Sikorski Janusz 1944 (szesnasta matura - tajna)
240. Siwicki Czesław 1934 (dziesiąta matura)
241. Siwicki Piotr 1933 (dziewiąta matura)
242. Skowroński Władysław 1936 (dwunasta matura)
243. Skurnowicz Bolesław 1929 (piąta matura)
244. Skutkiewicz Ludwik 1933 (dziewiąta matura)
245. Skwarcowówna Zinajda 1939 (piętnasta matura)
246. Służewska Ludwika 1934 (dziesiąta matura)
247. Snastin Wiktor 1935 (jedenasta matura)
248. Snastinówna Lidia 1938 (czternasta matura)
249. Sokołowska Stanisława 1936 (dwunasta matura)
250. Sołoduchówna Sara 1935 (jedenasta matura)
251. Stankiewicz Regina 1938 (czternasta matura)
252. Stempkowski Witold 1935 (jedenasta matura)
253. Stocka Lucyna 1938 (czternasta matura)
254. Stosuj Eugeniusz 1938 (czternasta matura)
255. Stosuj Wincenty 1936 (dwunasta matura)
256. Straszkiewicz Aleksander 1938 (czternasta matura)
257. Strugacz Leon 1930 (szósta matura)
258. Swaracki Stanisław 1926 (druga matura)
259. Sylwestrowicz Janusz 1934 (dziesiąta matura)
260. Szabuniewicz Michał 1928 (czwarta matura)
261. Szapiro Izaak 1925 (pierwsza matura)
262. Szapiro Sonia Tamara 1929 (piąta matura)
263. Szczepanowicz Wacław 1935 (jedenasta matura)
264. Szczerbicki Leopold 1932 (ósma matura)
265. Szelubski Eliasz 1931 (siódma matura)
266. Szepet Kleofas 1927 (trzecia matura)
267. Szepet Zygmunt 1934 (dziesiąta matura)
268. Szmitówna Chawka 1935 (jedenasta matura)
269. Szołoch Edward 1935 (jedenasta matura)
270. Szukiełojć Antoni 1935 (jedenasta matura)
271. Szwabowicz Kazimierz 1938 (czternasta matura)
272. Szymański Albin 1935 (jedenasta matura)
273. Szynkiewicz Halina 1938 (czternasta matura)
274. Szyrwiński Józef 1926 (druga matura)
275. Tumiałojć Konstanty 1931 (siódma matura)
276. Tyrło Marian 1936 (dwunasta matura)
277. Urbanowicz Jan 1932 (ósma matura)
278. Usewicz Jan 1936 (dwunasta matura)
279. Uszakiewicz Józef 1926 (druga matura)
280. Vorbrot Maria 1944 (szesnasta matura - tajna)
281. Waks Chaim 1931 (siódma matura)
282. Wańkowiczówna Halina 1938 (czternasta matura)
283. Wasilewski Józef 1929 (piąta matura)
284. Wawerys Władysław 1935 (jedenasta matura)
285. Wienciałojć Julitta 1936 (dwunasta matura)
286. Wierzbicka Wanda 1935 (jedenasta matura)
287. Wierzbicki Roman 1928 (czwarta matura)
288. Wojniusz Edward 1931 (siódma matura)
289. Wojtkiewicz Leon 1931 (siódma matura)
290. Wojtkiewicz Maria 1934 (dziesiąta matura)
291. Wojtkiewicz Stanisława 1934 (dziesiąta matura)
292. Wolski Paweł 1934 (dziesiąta matura)
293. Wołożyński Zygmunt 1936 (dwunasta matura)
294. Wysocka Kamila 1937 (trzynasta matura)
295. Wysocki Adam 1936 (dwunasta matura)
296. Zabłocki Mieczysław 1930 (szósta matura)
297. Zacharzewski Henryk 1926 (druga matura)
298. Zahorenko Edward 1932 (ósma matura)
299. Zapaśnik Wiktor 1933 (dziewiąta matura)
300. Zawadzka Janina 1935 (jedenasta matura)
301. Zawadzka Zofia 1934 (dziesiąta matura)
302. Zawadzki Wacław 1938 (czternasta matura)
303. Zienowicz Eugeniusz 1939 (piętnasta matura)
304. Zubiel Antoni 1939 (piętnasta matura)
305. Żaglewicz Władysław 1928 (czwarta matura)
306. Żamojtówna Jadwiga 1944 (szesnasta matura - tajna)

Alfabetyczna lista uczniów Gimnazjum w Oszmianie, którzy w okresie od roku 1918 do roku 1944 zdali "małą maturę" (lista nie jest kompletna) [sortowanie wg daty zdania egzaminu po kliknięciu na pole: Rok "małej matury"]


Kliknij sortowanieAktywneRosnącoMalejąco
Lp. Nazwisko i imię Rok "małej matury"
1. Adamiak Z. 1939
2. Adamiakówna H. 1938
3. Awgul Bronisław 1938
4. Banasiakówna A. 1939
5. Bartoszewicz F. 1938
6. Bernatówna Irena 1937
7. Bitel Henryk 1939
8. Bittelówna Irena 1938
9. Borkowska Krystyna 1943 (tajne komplety)
10. Borkowski Gustaw 1939
11. Bortkiewicz J. 1939
12. Boryczkówna Z. 1939
13. Bukiel Zyta 1944 (tajne komplety)
14. Butkiewicz Janusz 1944 (tajne komplety)
15. Chmielewska H. 1938
16. Cyglerówna A. 1939
17. Dobrzyński W. 1938
18. Downarowicz K. 1938
19. Dulkówna R. 1938
20. Furs W. 1939
21. Galas Stefania 1943 (tajne komplety)
22. Gamratówna M. 1938
23. Gamratówna W. 1939
24. Gawrysówna Regina 1938
25. Górski Zbigniew 1937
26. Grupówna 1938
27. Gruszewska H. 1939
28. Gruździówna Z. 1938
29. Holak Z. 1938
30. Janczaro A. 1938
31. Kadzewicz Henryk 1938
32. Kinle Wojciech 1938
33. Kłujszo Edmund Jan 1939
34. Kowalska H. 1939
35. Kozłowska 1938
36. Krysianka K. 1939
37. Kuc Jan 1939
38. Kucówna Stanisława 1939
39. Kuczyńska J. 1938
40. Kulówna 1938
41. Leonowicz E. 1938
42. Leśniewska Jadwiga 1943 (tajne komplety)
43. Letachowiczówna J. 1939
44. Lewończykówna Larysa 1938
45. Łobacz Z. 1939
46. Łokuciewski Jerzy 1939
47. Mieszkuciówna Hanna 1938
48. Murawówna 1938
49. Noniewicz Czesław 1939
50. Odachowski Bolesław 1939
51. Odachowski Ludwik 1938
52. Odyniec Cz. 1938
53. Ozimek K. 1938
54. Ozimek S. 1938
55. Paszkiewicz Jadwiga 1943 (tajne komplety)
56. Paszkiewicz Mieczysław 1937
57. Patasznikówna N. 1938
58. Perelmanówna Blumka 1938
59. Piekarski A. 1939
60. Pienias Danuta 1944 (tajne komplety)
61. Pienias Mirosław 1944 (tajne komplety)
62. Pietkiewiczówna J. 1939
63. Pilecki W. 1939
64. Romanowska Z. 1938
65. Roszko Henryk 1944 (tajne komplety)
66. Sałatówna Katarzyna 1938
67. Sienkiewiczówna Z. 1938
68. Sikorska Halina 1943 (tajne komplety)
69. Sokolnicka J. 1938
70. Sokołowska K. 1939
71. Stankiewicz Witold 1939
72. Szabłowski S. 1938
73. Szczęsny Wiktor 1937
74. Wysocki Wacław 1937
75. Zębala B. 1938
76. Zieleniewski Witold 1933 (eksternistycznie)
77. Złotogórski H. 1939
78. Żebrowska Amelia 1939