BOŻE NARODZENIE 2013
SYMBOLICZNE ŻŁÓBKI W PARAFII OSZMIAŃSKIEJ

fotografie: archiwum parafialne

W tym roku w parafii oszmiańskiej można obejrzeć dwie symboliczne instalacje żłóbka betlejemskiego, w którym narodził się Jezus Chrystus. Jedna znajduje się z prawej strony ołtarza - przylegając do remontowanej nawy bocznej, a druga przed kościołem - na scenie, na której rokrocznie odbywają się występy podczas Festynu u Królowej. W ten sposób również przypadkowi przechodnie "biegnący w pośpiechu" ul. Holszańską mogą zwolnić kroku, spojrzeć na Świętą Rodzinę, chwilę pomyśleć i napełnić się Wiarą, Nadzieją i Miłością płynącą z Bożego Narodzenia.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Żłóbek betlejemski wewnątrz kościoła - Boże Narodzenie 2013
- fot. archiwum parafialne
Żłóbek betlejemski przed kościołem - Boże Narodzenie 2013
- fot. archiwum parafialne


ROZPOCZĘCIE REMONTU WNĘTRZA ŚWIĄTYNI PARAFIALNEJ
listopad 2013 roku

fotografie: oszmianszczyzna.pl

W listopadzie 2013 roku w parafii oszmiańskiej rozpoczęte zostało ogromne dzieło remontu wnętrza kościoła Św. Michała Archanioła. Zakrojony na lata plan zakłada nie tylko gruntowną przebudowę wystroju wnętrza świątyni, ale także niezbędne prace zabezpieczające związane z zawilgoceniem fundamentów i ścian kościoła oraz pękaniem jego konstrukcji. Na początek prace prowadzone są w prawej nawie, która w całości została wyłączona z eksploatacji i oddzielona folią od pozostałej części kościoła.
Zachęcamy wszystkich, aby wspomagali ten wysiłek swoją modlitwą, a w miarę możliwości także niezbędnymi środkami finansowymi.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Rozpoczęcie prac remontowych w prawej nawie kościoła
- fot. oszmianszczyzna.pl
Rozpoczęcie prac remontowych w prawej nawie kościoła
- fot. oszmianszczyzna.pl
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Rozpoczęcie prac remontowych w prawej nawie kościoła
- fot. oszmianszczyzna.pl
Rozpoczęcie prac remontowych w prawej nawie kościoła
- fot. oszmianszczyzna.pl


RENOWACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ W HORODNIKACH
listopad 2013 roku

fotografie: Krzysztof Hejke, Robert Gębara i oszmianszczyzna.pl

W listopadzie 2013 roku wykonano renowację obrazu Matki Bożej, który od lat znajduje się w kaplicy filialnej w Horodnikach. Obraz był bardzo zniszczony, a w ostatnim czasie dodatkowo znacznemu uszkodzeniu uległa "sukienka" Matki Bożej.
Dzięki pracy wykonanej przez konserwatorów z Polski oraz złotników z Mińska obraz odzyskał blask, co można stwierdzić odwiedzając kaplicę i modląc się w jej wnętrzu.

Tutaj możesz zapoznać się z dokładną informacją o przebiegu konserwacji obrazu Matki Bożej z Horodnik i obejrzeć zdjęcia z tych prac.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
'Sukienka' Matki Bożej - przed renowacją
- prezentowana przez Panią Marię - wieloletnią opiekunkę kaplicy
- fot. K. Hejke
Obraz Matki Bożej - przed renowacją
- fot. oszmianszczyzna.pl
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Ołtarz z obrazem Matki Bożej - po renowacji
- fot. R. Gębara
Obraz Matki Bożej - po renowacji
- fot. oszmianszczyzna.pl


14 FESTYN U KRÓLOWEJ

Gwiazdy na oszmiańskiej scenie
26 sierpnia 2013 roku

fotografie i filmy: oszmianszczyzna.pl

Brawurowy koncert światowej sławy tenora Marka Torzewskiego oraz nostalgiczne, romantyczne piosenki w wykonaniu Eweliny Saszenko, reprezentantki Litwy w konkursie Eurowizji w roku 2011, to główne punkty 14 Festynu u Królowej. Niemal tysiąc osób uczestniczyło w 14 Festynie u Królowej, który - jak co roku w święto Matki Boskiej Częstochowskiej odbywał się 26 sierpnia 2013 roku w Oszmianie na Białorusi. Tegoroczny odpust w parafii św. Michała Archanioła rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez 14 kapłanów, zakończona procesją wokół parafialnej świątyni. Po niej - na scenie wybudowanej przed kościołem - nastąpiła pierwsza część występów artystycznych w wykonaniu: oszmiańskiego Chóru „Michael” pod dyrekcją Wadima Łukaszewicza, zespołu z oszmiańskiej szkoły muzycznej oraz amatorskiej grupy teatralnej złożonej z oszmiańskich dzieci i młodzieży, która zaprezentowała spektakle i piosenki przygotowane podczas kilkudniowych warsztatów teatralnych, odbywających się w tygodniu poprzedzającym festyn. Po mszy św. wieczornej, w trakcie której udzielone zostało błogosławieństwo na nowy rok szkolny i akademicki licznie zgromadzonej młodzieży oszmiańskiej, rozpoczęła się druga część festynu. Dopisała zarówno publiczność, jak i pogoda. Niemal tysiąc osób obejrzało krótkie przedstawienie kabaretowe „U znachora” przygotowane przez powstałą ad hoc amatorską grupę teatralną złożoną z przedstawicieli parafii, a później wystąpiły główne gwiazdy wieczoru - Ewelina Saszenko (polska piosenkarka mieszkająca na Litwie) oraz Marek Torzewski (polski śpiewak operowy - tenor mieszkający w Belgii), który zaprezentował się po raz pierwszy na Białorusi! Publiczność z aplauzem odbierała romantyczne francuskie piosenki Edith Piaf oraz polskie przeboje Hanki Ordonówny w wykonaniu Eweliny Saszenko. Z dużą sympatią widzowie w Oszmianie powitali improwizowany debiutancki występ sceniczny duetu Eweliny Saszenko i księdza dziekana Józefa Aszkiełowicza - proboszcza z Mejszagoły - z piosenką „My Polacy z Wileńszczyzny”. Publiczność owacjami przywitała także występ Marka Torzewskiego. Ten światowej sławy tenor, który w swojej karierze zawodowej występował w największych teatrach i operach świata (w tym we włoskiej La Scali ) oraz współpracował z najwybitniejszymi muzykami i dyrygentami na świecie porwał oszmiańską publiczność brawurowym wykonaniem słynnych włoskich przebojów, a jednocześnie ujął swoją bezpośredniością i prowadzonym dialogiem z widzami. Występ zakończył znany z piłkarskich boisk hymn polskiej reprezentacji piłkarskiej „Do przodu Polsko”. Czternasty Festyn u Królowej zakończył się w godzinie apelu jasnogórskiego, kiedy to - w łączności z wiernymi zgromadzonymi w Częstochowie - odśpiewano także w Oszmianie apel Maryjny „Maryjo Królowo Polski - jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
14 Festyn u Królowej - 26 sierpnia 2013 roku
- fot. oszmianszczyzna.pl
14 Festyn u Królowej - 26 sierpnia 2013 roku
- fot. oszmianszczyzna.pl

Występ E. Saszenko i ks. J. Aszkiełowicza: ""My Polacy z Wileńszczyzny".PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
12 maja 2013 roku

fotografie: archiwum parafialne

Niemal 100 dzieci przystąpiło w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej. Piękną ceremonię poprzedziło realizowane przez cały rok szkolny przygotowanie katechetyczne prowadzone przez oszmiańskie siostry zakonne oraz kapłanów z parafii.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne
Pierwsza Komunia Święta 2013
- fot. archiwum parafialne


Piesza pielgrzymka kobiet do
Matki Bożej Boruńskiej
5 maja 2013 roku

fotografie: archiwum parafialne

W maju po raz kolejny wyruszyła z Oszmiany do Borun pielgrzymka kobiet. Uczestniczyło w niej niemal 200 osób, które pokonując 20 kilometrowy odcinek wspólnie się modląc i śpiewając powierzało Matce Bożej swoje troski i radości.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Piesza pielgrzymka kobiet z parafii oszmiańskiej do Matki Bożej Boruńskiej
- fot. archiwum parafialne
Piesza pielgrzymka kobiet z parafii oszmiańskiej do Matki Bożej Boruńskiej
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Piesza pielgrzymka kobiet z parafii oszmiańskiej do Matki Bożej Boruńskiej
- fot. archiwum parafialne
Piesza pielgrzymka kobiet z parafii oszmiańskiej do Matki Bożej Boruńskiej
- fot. archiwum parafialne


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Parafia Oszmiańska 2013

fotografie: archiwum parafialne

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Występ artystyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
- fot. archiwum parafialne
Występ artystyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Występ artystyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
- fot. archiwum parafialne
Występ artystyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
- fot. archiwum parafialne


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Oszmiana 28 kwietnia 2013

JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza - biskup grodzieński podczas wizyty duszpasterskiej w Oszmianie udzielił Sakramentu Bierzmowania 225 wiernym z parafii oszmiańskiej oraz graużyskiej.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański
Sakrament bierzmowania
udzielony wiernym z parafii oszmiańskiej i graużyskiej
przez JE ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza
- Oszmiana 28 kwietnia 2013 roku
- fot. archiwum parafialne


Parafialna wycieczka po Europie
8 - 12 kwietnia 2013 roku

fotografie: archiwum parafialne

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Parafialna wycieczka po Europie - kwiecień 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Parafialna wycieczka po Europie - kwiecień 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Parafialna wycieczka po Europie - kwiecień 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Parafialna wycieczka po Europie - kwiecień 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Parafialna wycieczka po Europie - kwiecień 2013 roku
- fot. archiwum parafialne
Parafialna wycieczka po Europie - kwiecień 2013 roku
- fot. archiwum parafialne


WIELKANOC 2013

fotografie: archiwum parafialne

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Wystrój świątyni parafialnej w Oszmianie na Wielkanoc 2013
- fot. archiwum parafialne
Wystrój świątyni parafialnej w Oszmianie na Wielkanoc 2013
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Wystrój świątyni parafialnej w Oszmianie na Wielkanoc 2013
- fot. archiwum parafialne
Wystrój świątyni parafialnej w Oszmianie na Wielkanoc 2013
- fot. archiwum parafialne

POŚWIĘCENIE KAPLICY SZPITALNEJ
W SZPITALU W OSZMIANIE
29 grudnia 2012 roku

fotografie: archiwum parafialne

W dniu 29 grudnia 2012 roku Ordynariusz grodzieński JE ks. bp Aleksander Kaszkiewicz odwiedził szpital w Oszmianie, gdzie udzielił błogosławieństwa pacjentom i personelowi oraz - w obecności władz rejonowych i licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych - uroczyście poświęcił kaplicę szpitalną pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Godziny otwarcia kaplicy 7.30 - 22.00, natomiast Msza św. jest odprawiana w środę i niedzielę o godz. 16.30.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Poświęcenie kaplicy w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne
Poświęcenie kaplicy w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Poświęcenie kaplicy w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne
Poświęcenie kaplicy w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Poświęcenie kaplicy w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne
Poświęcenie kaplicy w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Poświęcenie kaplicy w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne
Wizyta JE Ks. Biskupa A. Kaszkiewicza w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne
genealogia kresy fotografia oszmiański
Wizyta JE Ks. Biskupa A. Kaszkiewicza w szpitalu w Oszmianie
- fot. archiwum parafialne


UROCZYSTY KONCERT
11 listopada 2012 roku

W dniu 11 listopada 2012 roku w kościele pw. Św. Michała Archanioła odbył się uroczysty koncert w rocznicę Święta Niepodległości. Występujący artyści: Robert Dymowski (bas-baryton) i Julia Karłowa (sopran) z towarzyszeniem chóru "Grodzieńskie Słowiki" (w tym m.in. Anna Rusinowicz, Aliona Nagornaja i Andrzej Matuk) - pod batutą Alicji Binert zaprezentowali wiązankę piosenek patriotycznych, w tym zwłaszcza z okresu walki Legionów Marszałka Piłsudskiego oraz - w drugiej części -szereg utworów Stanisława Moniuszki. Koncert poprowadził Andrzej Rusiewicz.
Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tego koncertu, pochodzące z serwisu youtube.

Uroczysty koncert; 11.11.2012 - fragment 1.

Uroczysty koncert; 11.11.2012 - fragment 2.

Uroczysty koncert; 11.11.2012 - fragment 3.

Uroczysty koncert; 11.11.2012 - fragment 4.FESTYN U KRÓLOWEJ
UROCZYSTOŚĆ W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
26 sierpnia 2012 roku

W dniu 26 sierpnia 2012 roku w Oszmianie odbyła się uroczystość z okazji święta Matki Bożej Częstochowskiej czyli organizowany po raz trzynasty Festyn u Królowej. Poprzedzony był kilkudniową nowenną do Matki Bożej Częstochowskiej oraz nocnym czuwaniem w sobotę 25 sierpnia, w trakcie którego przy czterech ołtarzach zlokalizowanych na terenie parafialnym odmówiono modlitwę różańcową. Czuwanie zakończyła maryjna pasterka odprawioną o północy w kościele parafialnym. Niedziela zaś rozpoczęła się szczególnie uroczystą Mszą św. koncelebrowaną o godzinie 12.00, po której przeszła procesja wokół oszmiańskiej świątyni. Następnie odbyła się pierwsza część festynu rozpoczęta przez oszmiański chór "Michael" (pod dyrekcją Wadima Łukaszewicza), który przepięknie odśpiewał pieśń "Bogurodzica". Później zaprezentował się licznie zgromadzonej publiczności zespół "Tęcza" z Mińska (pod dyrekcją Tatiany Wołoszynej). Nie zabrakło także wystąpienia proboszcza i dziekana oszmiańskiego ks. Jana Puzyny oraz obecnego na uroczystości Konsula Generalnego RP w Grodnie pana Andrzeja Chodkiewicza. Po Mszy św. o godzinie 18.00, w trakcie której odbyło się błogosławieństwo licznie przybyłej młodzieży, przygotowującej się do nowego roku szkolnego i akademickiego, rozpoczęła się druga część koncertu. W jej trakcie oprócz miejscowego zespołu "Michael" wystąpili również "Kresowiacy" z Lidy, lidzkie wokalistki Grażyna i Olga Komincz oraz Andżela Miłoszewicz z utworem instrumentalnym. Prawdziwym przebojem okazał się wykonany dwukrotnie spektakl muzyczny "Warjutkowie" w reżyserii Michała Zabłockiego, przygotowany pod jego kierunkiem przez dzieci i młodzież oszmiańską podczas kilkudniowych warsztatów teatralnych poprzedzających festyn. Scenografia została wykonana samodzielnie podczas zajęć plastycznych przygotowujących występ. Szczególnie wzruszająco i a propos brzmiała na oszmiańskiej scenie odśpiewana na finał piosenka Grzegorza Turnaua: "Tu jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Gdzie się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić. Ale jednak zostałem z tymi co zostali ... Więc gdzie byli dziadkowie, będą moje dzieci...". Młodzi aktorzy znakomicie poradzili sobie z trudnym tekstem mówionym z pamięci, a także zaprezentowali interesującą pantomimę ilustrującą treść spektaklu, za co zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami. W trakcie festynu odśpiewano także "Rotę", zaś całość zakończyła wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego. Festyn z dużym wdziękiem prowadziły Weronika Banicewicz i Edyta Gajdanowicz.
Przez okres kilku dni poprzedzających festyn - oprócz wspomnianych już zajęć teatralnych i plastycznych - odbywały się także spotkania historyczno-krajoznawcze dla kilkudziesięciu osób - dzieci i młodzieży z oszmiańskiej parafii. Zaowocowały one szeregiem rozmów ze starszymi ludźmi - długoletnimi mieszkańcami ziemi oszmiańskiej oraz wieloma fotografiami wykonanymi przez uczestników zajęć podczas odwiedzania historycznych miejsc Oszmiańszczyzny.
Pełni wrażeń z nadzieją czekamy na 14 Festyn u Królowej w przyszłym roku. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tegorocznego Festynu u Królowej, pochodzące z serwisu youtube.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - zapowiedź na rozpoczęcie festynu, który prowadzą Weronika Banicewicz i Edyta Gajdanowicz.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - "Bogurodzica": wykonanie oszmiański parafialny zespół "Michael" pod dyrekcją Wadima Łukaszewicza.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Występ zespołu pieśni i tańca "Tęcza" z Mińska - część 1.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Występ zespołu parafialnego "Michael" z Oszmiany - część 1.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Spektakl muzyczny "Warjutkowie" przygotowany przez pod kierunkiem Michała Zabłockiego
przez dzieci i młodzież z Oszmiany - w ramach amatorskich warsztatów teatralnych.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - "Pieśń o ziemi naszej" Wincentego Pola deklamują Weronika Banicewicz i Edyta Gajdanowicz.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Wystąpienie proboszcza i dziekana oszmiańskiego ks. Jana Puzyny

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Występ zespołu pieśni i tańca "Tęcza" z Mińska - część 2.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Występ zespołu parafialnego "Michael" z Oszmiany - część 2.

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Występ lidzkiego zespołu "Kresowiacy"

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Występ lidzkiej wokalistki Grażyny Komincz

Festyn u Królowej; 26.08.2012 - Występ instrumentalny Andżeli Miłoszewicz

Festyn u Królowej; 26.08.2012. "Rota" - wspólne wykonanie zespołów "Michael" i "Tęcza"UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
3 maja 2012 roku

fotografie: BPB

W dniu 3 maja 2012 roku w Oszmianie odprawiono uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną, po której przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono Litanię, a następnie miała miejsce wieczornica, z częścią artystyczną przygotowaną przez miejscową młodzież oraz młodzież z Murowanej Gośliny (woj. wielkopolskie).

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB
genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość 3 Maja 2012 roku w Oszmianie - fot. BPB


WIELKANOC ANNO DOMINI 2012
Obrzędy Triduum Paschalnego - kwiecień 2012 roku

fotografie: Paweł Ejsmont

Na fotografiach obrzędy Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty oraz sakrament Chrztu Świętego, bowiem w Wielką Sobotę do wspólnoty parafialnej w Oszmianie - poprzez chrzest - włączono 17 dzieci.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański
Triduum Paschalne 2012 - fot. P. Ejsmont


DROGA KRZYŻOWA NA PAGÓREK FRANCISZKAŃSKI
Niedziela Palmowa - 1 kwietnia 2012 roku

fotografie: Paweł Ejsmont

Od wielu lat wierni parafii oszmiańskiej raz do roku w Wielkim Poście wyruszają z ogromnym drewnianym krzyżem na Drogę Krzyżową - z kościoła parafialnego przy ul. Holszańskiej, następnie ulicami Boruńską i Franciszkańską na pagórek franciszkański przy ruinach dawnego kościoła franciszkańskiego, gdzie krzyż jest ustawiany na pamiątkę tego wydarzenia. Tak było i w tym roku, co możecie obejrzeć na fotografiach w galerii.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Droga Krzyżowa z kościoła na pagórek franciszkański - fot. P. Ejsmont Droga Krzyżowa z kościoła na pagórek franciszkański - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Droga Krzyżowa z kościoła na pagórek franciszkański - fot. P. Ejsmont Droga Krzyżowa z kościoła na pagórek franciszkański - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Droga Krzyżowa z kościoła na pagórek franciszkański - fot. P. Ejsmont Droga Krzyżowa z kościoła na pagórek franciszkański - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański
Droga Krzyżowa z kościoła na pagórek franciszkański - fot. P. Ejsmont


ŚRODA POPIELCOWA 22 LUTEGO 2012 W PARAFII OSZMIAŃSKIEJ

fotografie: Paweł Ejsmont

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Obrzędy Środy Popielcowej 22 lutego 2012 roku: dekoracja wielkopostna przy ołtarzu - fot. P. Ejsmont Obrzędy Środy Popielcowej 22 lutego 2012 roku: dekoracja wielkopostna przy ołtarzu - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Obrzędy Środy Popielcowej 22 lutego 2012 roku: ks. proboszcz Jan Puzyna posypuje popiołem głowy wiernych - fot. P. Ejsmont Obrzędy Środy Popielcowej 22 lutego 2012 roku: ks. wikary Aleksander Bogdanowicz posypuje popiołem głowy wiernych - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański
Obrzędy Środy Popielcowej 22 lutego 2012 roku: ks. wikary Paweł Pawlukiewicz posypuje popiołem głowy wiernych - fot. P. Ejsmont


UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI) 2012
W PARAFII OSZMIAŃSKIEJ

fotografie: Ryszard Pomin

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość Trzech Króli w parafii oszmiańskiej 6 stycznia 2012 roku - fot. R. Pomin Uroczystość Trzech Króli w parafii oszmiańskiej 6 stycznia 2012 roku - fot. R. Pomin
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość Trzech Króli w parafii oszmiańskiej 6 stycznia 2012 roku - fot. R. Pomin Uroczystość Trzech Króli w parafii oszmiańskiej 6 stycznia 2012 roku - fot. R. Pomin
genealogia kresy fotografia oszmiański
Uroczystość Trzech Króli w parafii oszmiańskiej 6 stycznia 2012 roku - fot. R. Pomin

JASEŁKA W PARAFII OSZMIAŃSKIEJ 2012

fotografie: Ryszard Pomin

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. Pomin Jasełka w parafii oszmiańskiej styczeń 2012 roku - fot. R. PominSZOPKI BOŻONARODZENIOWE 2011 W PARAFII OSZMIAŃSKIEJ

fotografie: Krzysztof Hejke oraz Ryszard Pomin i Paweł Ejsmontgenealogia kresy fotografia oszmiański

Szopka - płaskorzeźba na budynku parafialnym w Oszmianie przy kościele - fot. Krzysztof Hejke

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Szopka bożonarodzeniowa 2011 w świątyni parafialnej w Oszmianie - fot. R. Pomin Szopka bożonarodzeniowa 2011 w świątyni parafialnej w Oszmianie - fot. R. Pomin
genealogia kresy fotografia oszmiański
Szopka - płaskorzeźba na budynku parafialnym w Oszmianie przy kościele - fot. P. Ejsmont

PEREGRYNACJA KOPII OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Oszmiana, 20 września 2011 roku

fotografie: Paweł Ejsmont

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
W oczekiwaniu na przybycie obrazu - fot. P. Ejsmont Spotkanie obrazu przez Ks. Proboszcza Jana Puzynę - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Przeniesienie obrazu do kościoła - fot. P. Ejsmont Ustawienie obrazu przy ołtarzu - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Służba liturgiczna - fot. P. Ejsmont Czuwanie dzieci - fot. P. Ejsmont
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Modlitwa przed obrazem - fot. P. Ejsmont Eucharystia o Bożym Miłosierdziu - fot. P. Ejsmont


slowo_zycia_logo genealogia kresy oszmiański wycinek ze Słowa Życia gazety diecezji grodzieńskiej genealogia kresy oszmiański slowo_zycia_logo genealogia kresy oszmiański wycinek ze Słowa Życia gazety diecezji grodzieńskiej genealogia kresy oszmiański slowo_zycia_logo genealogia kresy oszmiański wycinek ze Słowa Życia gazety diecezji grodzieńskiej genealogia kresy oszmiański