Wizualizacja ścian frontowych - fasad niektórych budynków w centrum Oszmiany
według stanu z okresu międzywojennego
- wykonana przez Pavla Kuralovicha
na podstawie fotografii, rysunków i filmów z epokigenealogia oszmiana kresy wizualizacja Żuprańska

Pavel Kuralovich - autor bloga o Oszmianie i okolicach (http://ashmyany.blogspot.com) - wykonał wspaniałą pracę i na podstawie starych fotografii i filmów stworzył graficzną wizualizację 12 budynków (według stanu na lata 30. XX wieku), które znajdowały się na początku ul. Żuprańskiej (później Piłsudskiego - obecnie Sowieckiej) oraz przy pl. T. Kościuszki (obecnie 17 września). Niektóre z nich dotrwały z niewielkimi zmianami do dnia dzisiejszego, inne zaś zostały wyburzone, a na ich miejsce powstały nowe.

Na zdjęciu satelitarnym zamieszczonym obok żółtym kolorem zostały zaznaczone budynki obecnie nieistniejące, natomiast kolorem niebieskim budynki, które zachowały się do dnia dzisiejszego.

genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja pierwszego budynku na placu Kościuszki (strona północna) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja drugiego budynku na placu Kościuszki (strona północna) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie.

Budynek istnieje (adres ul. Sowiecka 118), jednak uległ on zmianom (na przykład nie istnieje obecnie balkon). W budynku funkcjonuje sklep "Гурман".

genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja trzeciego budynku na placu Kościuszki (strona północna) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

genealogia kresy fotografia oszmiański


Wizualizacja czwartego budynku na placu Kościuszki ( strona północna) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

Lokal, do którego wchodziło się trzecimi drzwiami z lewej strony należał prawdopodobnie do żydowskiego rytualnego rzeźnika, gdzie sprzedawano koszerne mięso.

genealogia kresy fotografia oszmiański
Wizualizacja piątego budynku (ul. Żuprańska) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

genealogia kresy fotografia oszmiański

genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja szóstego budynku (ul. Żuprańska) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

W budynku znajdował się Skład Apteczny i Kosmetyczny N. Daniszewskiego (patrz szyld powyżej - odtworzony przez P. Kuralovicha).

genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja siódmego budynku (ul. Żuprańska) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

W budynku tym funkcjonował zakład fryzjerski oraz zakład szewski - naprawa i sprzedaż obuwia.

genealogia kresy fotografia oszmiański
Wizualizacja ósmego budynku (ul. Żuprańska) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja dziewiątego budynku (ul. Żuprańska) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

genealogia kresy fotografia oszmiański


Wizualizacja dziesiątego budynku (ul. Żuprańska) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

W budynku mieścił się zakład szewski.

genealogia kresy fotografia oszmiańskiWizualizacja jedenastego budynku (ul. Żuprańska) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie, który obecnie nie istnieje.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja dwunastego budynku (ul. Żuprańska) - aktualnie na ul. Sowieckiej w Oszmianie.

Budynek istnieje (adres ul. Sowiecka 102), jednak uległ on zmianom (na przykład drzwi na parterze: jedne zamienione na okno, drugie zamurowane).
A tak wyglądały pokazane wyżej budynki stojąc obok siebie:genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja fasad pokazanych wyżej czterech budynków na pl. T. Kościuszki w Oszmianie - strona północna od wlotu ulicy Wileńskiej do wlotu ulicy Żuprańskiej (Piłsudskiego) [na mapie u góry strony budynki od 1 do 4].

genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja fasad pokazanych wyżej czterech pierwszych budynków na ul. Żuprańskiej (później Piłsudskiego) w Oszmianie
(na mapie u góry strony budynki od 5 do 8).

genealogia kresy fotografia oszmiański

Wizualizacja fasad pokazanych wyżej kolejnych czterech budynków na ul. Żuprańskiej (później Piłsudskiego) w Oszmianie (na mapie u góry strony budynki od 9 do 12).