genealogia kresy oszmiański zalesie ogiński

Czesław Jankowski:
Opis Zalesia "Aten Północy"


genealogia kresy oszmiański zalesie ogiński
„(...) Zalesie po śmierci wojewody trockiego Tadeusza Ogińskiego dostało się z podziału familijnego synowi Franciszkowi Ksaweremu, ostatniemu kuchmistrzowi litewskiemu, który, w 1802 przeniósłszy rezydencję swoją do Mołodeczna, ustąpił Zalesie synowcowi swemu Michałowi Kleofasowi. Stał tam stary pałac z obszernym ogrodem francuzkim; senator wzniósł pałac nowy według planów i rysunków Szulca profesora architektury przy uniwersytecie wileńskim, a ogród przekształcił w angielski, ozdobiony altanami, pomysłu Poussier'a wileńskiego architekta. Przez lat dwadzieścia książę rezydencję swoją upiększał i przystrajał; założono zwierzyniec i ogród botaniczny obfity w rośliny najrzadsze, dostarczane przez Strumiłłę i księdza Jundziłła z Wilna, a przez hr. Chreptowicza ze szczorsowskich sadów; pobudowano oranżerje, trejbhauzy, strzelnice; po prześlicznym parku, oblanym dwiema niedużemi rzeczkami Bobrynką i Rudziczą, rozrzucono malownicze kioski i romantyczne »świątynie«; jedna z nich otrzymała nazwę świątyni Amelji na cześć najstarszej córki senatora.genealogia kresy oszmiański zalesie Nawet łąki, przylegające do parku, upiększono parterami kwiatów i klombami, a jeden z tych klombów poświęcono innej córce gospodarza domu Emmie. W zacisznej ogrodu ustroni położony został duży kamień z napisem na nim, do dziś dnia doskonale znacznym: »Pamięci Tadeusza Kościuszki« (w rzeczywistości napis brzmi „Cieniom Kościuszki” – przyp. MB). Na innym pamiątkowym kamieniu rozkazał senator wyryć nazwisko byłego nauczyciela swego Jana Rolay. Młyn wodny, oranżerje i pałac, stojące obok siebie w jednej linji 530 stóp długiej, miały na wprost siebie parku skręty i zakręty, klomby drzew, kwiatów kobierce, sztuczne wysepki, mostki konstrukcji misternej; kaplica stała tuż w pobliżu na skraju rezydencjonalnych zabudowań. Drogi wreszcie wszystkie zbiegające się do Zalesia, proste i szerokie, ocieniały pięknych drzew szpalery, a u pocztowego traktu wzniesiono na tle lasu, w guście klasycznego odrodzenia, rzymską, przypominającą Panteon, świątynię. Dziś jeszcze odczuć nietrudno wdzięk ów i malowniczość ową, któremi senator Ogiński wiejską siedzibę swoją otoczyć potrafił. (...)” [Czesław Jankowski „Powiat oszmiański” część 2]Michał Kleofas OGIŃSKI


Książę, właściciel Zalesia, który przyczynił się do jego rozkwitu. Urodził się 25 września 1765 w Guzowie koło Warszawy, zmarł 15 października 1833 we Florencji. Kompozytor, muzyk, polityk, poseł polski w Hadze i Londynie, organizator oddziałów wojskowych w czasie insurekcji kościuszkowskiej, od 1810 radca i senator w rządzie cara Aleksandra I. genealogia kresy oszmiański zalesie ogiński


Polonez
"Pożegnanie Ojczyzny"


fotografia genealogia kresy oszmiański zalesie ogiński

Skomponowany przez M. K. Ogińskiego w Zalesiu jeden z najbardziej znanych i najczęściej wykonywanych polskich polonezów (wiele osób pamięta ten utwór z własnej studniówki !), obecnie wypierany na balach przez poloneza z filmu "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy. Po kliknięciu na okładkę partytury pochodzącej z roku 1880 zobaczycie XIX - wieczny zapis nutowy tego utworu, a jego dźwięk towarzyszy nam po każdorazowym otwarciu tej strony.
(Jeśli muzyka się nie włącza to spróbuj przejść tutaj).

Zespół pałacowo - parkowy Ogińskich w Zalesiu


genealogia kresy oszmiański zalesie

Nr 1: Budynek pałacowy (do maja 2011 roku w kształcie litery L) - wejście główne;
Nr 2: Budynek pałacowy (od 2011 roku w kształcie litery F) - część dobudowana współcześnie w oparciu o rysunek z epoki;
Nr 3: Budynek pałacowy - oranżeria;
Nr 4: Młyn;
Nr 5: Kaplica pałacowa (obecnie czynna - pełni funkcje sakralne);
Nr 6: Ruiny budynku - być może kolejnej altany parkowej (lub budynku współczesnego);
Nr 7: Kamień w parku poświęcony Joanowi Rolayowi - nauczycielowi Ogińskiego;
Nr 8: Altana parkowa;
Nr 9: Kamień w parku poświęcony "Cieniom Kościuszki";

Klasycystyczny pałac w Zalesiu wybudowano na zlecenie księcia Michała Kleofasa Ogińskiego w latach 1802-1805. Budowę nadzorował wileński architekt Józef Poussier, zaś autorem projektu był profesor architektury z Wilna Michał Szulc. Do roku 2011 zachowały się dwa skrzydła pałacu ułożone na planie litery L (pod kątem prostym w stosunku do siebie). Część główna – długa na ponad 50 metrów – to trzy pawilony piętrowe (dwa boczne i środkowy) nazywane czasem "wieżami", pomiędzy którymi zbudowano parterowe łączniki. Pawilon środkowy od strony zewnętrznej posiada czterokolumnowy portyk, nad którym kiedyś znajdował się trójkątny fronton (obecnie w ruinie). Na dachu tego pawilonu znajduje się smukły obelisk, kiedyś zwieńczony zegarem. Z lewej strony części głównej wychodzi skrzydło boczne (ca 160 metrów długości wraz z oranżerią) – parterowe, za wyjątkiem części środkowej dwukondygnacyjnej (pawilon wzorowany na bocznych pawilonach z części głównej). Na końcu tego skrzydła znajduje się parterowa oranżeria – pierwotnie przeszklona, z szesnastoma (a nie jak pisze Aftanazy z piętnastoma) półkolumnami. Od maja 2011 roku prowadzone są prace zabezpieczające i dostosowujące pałac do potrzeb obiektu hotelowo – konferencyjnego, w ramach których zmieniono architekturę pałacu poprzez dobudowanie dodatkowego skrzydła - wychodzącego z części dwukondygnacyjnej skrzydła bocznego - równolegle do części głównej (budowla ta inspirowana jest prawdopodobnie XIX-wiecznym stalorytem Leonarda Chodźki potwierdzającym w tym miejscu istnienie obszernej cieplarni). Zatem obecnie plan zabudowań pałacowych przypomina literę F.
Park pałacowy - pierwotnie o powierzchni ca 20 ha - składał się z dwóch części: przed pałacem regularnej - utrzymanej w czasach Ogińskich w stylu francuskim (obecnie praktycznie nieistniejący) oraz za pałacem wokół stawu i wzdłuż doliny rzeczki. Park został w znacznym stopniu zniszczony podczas I wojny światowej, bowiem w tej okolicy zatrzymała się na niemal trzy lata linia frontu niemiecko-rosyjskiego. W parku zachowała się klasycystyczna murowana altana z czterokolumnowym portykiem i trójkątnym frontonem oraz dwa kamienie pamiątkowe z czasów Michała Kleofasa Ogińskiego. Stojąc twarzą do altany - pierwszy znajduje się około 80 metrów w lewo po drugiej stronie rzeczki i jest poświęcony nauczycielowi Ogińskiego Janowi Rolayowi (łaciński napis wyryty na kamieniu głosi: "Institutori suo Joan Rolay gratus discipulus M.O. MDCCCXXII"), zaś drugi około 100 metrów w prawo z wyrytym napisem w języku polskim: "Cieniom Kościuszki". Niejako przedłużenie linii bocznego skrzydła pałacu stanowi zdewastowany, dwukondygnacyjny budynek dawnego młyna, przy którym znajdowała się tama spiętrzająca wody stawu pałacowego.


Galeria fotografii

fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Autor portalu w parku pałacowym w Zalesiu
- foto Mati - maj 2012
Rysunek - rekonstrukcja zespołu pałacowo - parkowego w Zalesiu -
wydawnictwo białoruskie o nieznanym tytule
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Część główna pałacu w Zalesiu - ściana frontowa
otoczona płotem w związku z pracami budowlanymi
- foto MB - maj 2012
Tablica informacyjna dotycząca prac budowlanych w Zalesiu
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Wizja historycznego wyglądu ściany frontowej pałacu
wg architekta projektującego prace w roku 2011
- foto BPB - maj 2012
Ściana zewnętrzna części bocznej pałacu
- widok od strony oranżerii
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Dwukondygnacyjny pawilon w środku pałacowego
skrzydła bocznego, na pierwszym planie oranżeria
- foto BPB - maj 2012
Ściana zewnętrzna skrzydła bocznego:
widok oranżerii - szesnaście półkolumn,
piętnaście otworów okiennych zabitych deskami
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Ściana zewnętrzna skrzydła bocznego:
widok od strony pawilonu ("wieży")
usytuowanego z lewej strony skrzydła głównego
- foto BPB - maj 2012
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
widok od strony pawilonu ("wieży")
usytuowanego z lewej strony skrzydła głównego
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
drzwi w łączniku parterowym
łączącym pawilon z lewej strony z pawilonem głównym
- foto BPB - maj 2012
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
łącznik parterowy łączący
pawilon z lewej strony z pawilonem głównym
widok w kierunku pawilonu głównego
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
widok frontowy pawilonu głównego
- foto BPB - maj 2012
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
widok frontowy pawilonu głównego
- foto BPB - październik 2008
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
widok kolumnady pawilonu głównego
- foto BPB - maj 2012
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
widok zruinowanego frontonu nad kolumnadą pawilonu głównego
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
widok od strony pawilonu bocznego
usytuowanego z prawej strony
- foto BPB - maj 2012
Ściana zewnętrzna skrzydła głównego:
widok w kierunku pawilonu bocznego usytuowanego z prawej strony,
na pierwszym planie pawilon główny
- foto BPB - październik 2008
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Widok od strony pawilonu bocznego
usytuowanego z prawej strony skrzydła głównego
na skrzydło dobudowane współcześnie
- foto BPB - maj 2012
Ściana wewnętrzna skrzydła głównego
- widok od strony dziedzińca
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Skrzydło boczne ściana wewnętrzna:
łącznik pomiędzy pawilonami - widok od strony dziedzińca
- foto BPB - maj 2012
Skrzydło dobudowane współcześnie
- widok od strony dziedzińca
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Skrzydło dobudowane współcześnie:
imitacja cieplarni - widok z zewnątrz;
na pierwszym planie z prawej strony narożnik oranżerii
- foto BPB - maj 2012
Skrzydło dobudowane współcześnie:
imitacja cieplarni - widok od środka budynku
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Widok na ścianę wewnętrzną oranżerii oraz
połączenie skrzydła dobudowanego współcześnie
z pawilonem w środkowej części skrzydła bocznego
- foto BPB - maj 2012
Widok na ścianę wewnętrzną oranżerii
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Ściana wewnętrzna skrzydła bocznego:
widok przed dobudowaniem nowego skrzydła
- pałac w kształcie litery L (obecnie w kształcie litery F)
- foto BPB - październik 2008
Ściana wewnętrzna skrzydła głównego:
widok przed dobudowaniem nowego skrzydła
- pałac w kształcie litery L (obecnie w kształcie litery F)
- foto BPB - październik 2008
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Park w Zalesiu: klasycystyczna altana
- czterokolumnowy portyk z trójkątnym frontonem
- foto BPB - maj 2012
Zruinowany budynek na skraju parku
- kolejna altana lub budynek współczesny
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Park w Zalesiu: kamień poświęcony Janowi Rolayowi
- foto BPB - maj 2012
Park w Zalesiu: kamień poświęcony Janowi Rolayowi
- foto BPB - październik 2008
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Park w Zalesiu: kamień poświęcony "Cieniom Kościuszki"
- foto Mati - maj 2012
Park w Zalesiu: kamień poświęcony "Cieniom Kościuszki"
- foto Mati - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Park w Zalesiu: stare drzewo
- foto Mati - maj 2012
Park w Zalesiu: nad rzeczką
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Park w Zalesiu: nad rzeczką
- foto BPB - maj 2012
Zalesie: stara aleja
- foto BPB - październik 2008
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Park w Zalesiu: nad parkowym stawem
- foto BPB - maj 2012
Park w Zalesiu: wyspa na parkowym stawie
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Zalesie: widok od młyna (budynek po lewej)
w kierunku pałacu
- foto BPB - październik 2008
Zalesie: dawne spiętrzenie wody
w miejscu koła młyńskiego
- foto BPB - październik 2008
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Zalesie: dawna kaplica pałacowa (nadal obiekt sakralny)
- foto BPB - maj 2012
Zalesie: dawna kaplica pałacowa (nadal obiekt sakralny)
- foto BPB - październik 2008

pokaz slajdów genealogia kresy oszmiański
Włącz
pokaz
slajdów