Strona została zaktualizowana
w dniu 17 grudnia 2012 rokuzeligowski genealogia kresy oszmiański

Herb "Belina" - herb oszmiańskiej linii Żeligowskich.INFORMACJA O RODZINIE
ŻELIGOWSKICH


Przedmowa


zeligowski genealogia kresy oszmiański Gen. broni Lucjan Żeligowski jest dla Polaków znaczącą postacią historyczną i wywodzi się ze szlachty oszmiańskiej h. Belina, która według rodzinnych przekazów od 12 pokoleń zamieszkiwała w Oszmiańskiem i w Nowogródzkiem.
Po ukończeniu szkoły wiejskiej w Żupranach oraz gimnazjum klasycznego w Wilnie i uzyskaniu matury, rozpoczął w roku 1888 naukę w Oficerskiej Szkole Piechoty w Rydze. W następnych latach służył w armii rosyjskiej, m.in. w 136 pułku piechoty. W randze kapitana brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej (1904-1905). Od 1912 r. był członkiem tajnego Związku Walki Czynnej w Rosji. Po wybuchu I wojny światowej od 1915 r. walczył w szeregach Brygady Strzelców Polskich, sformowanej przy wojsku rosyjskim, dowodząc batalionem, a następnie po uzyskaniu w 1917 r. stopnia pułkownika pułkiem piechoty.
Od stycznia 1917 r. do maja 1918 r. w I Korpusie Polskim gen. Dowbór – Muśnickiego w Rosji, m.in. jako dowódca Dywizji Strzelców. Po rozbrojeniu I KP przedostał się na Kubań, gdzie w lipcu 1918 r. został dowódcą polskiej 4 Dywizji Strzelców. Awansowany do stopnia generała. Na czele podległych mu oddziałów toczył boje z Armią Czerwoną i zajął Odessę. Następnie przedostając się przez austriacki kordon, poprzez Rumunię w kwietniu 1919 r. dotarł do Polski, zajmując Tarnopol.
Od kwietnia 1919 r. do kwietnia 1920 r. pełnił funkcję dowódcy grupy operacyjnej w rejonie Mińska na Białorusi. Później do października 1920 r. dowodził 10 dywizją piechoty. Zasłużony podczas działań bojowych pod Radzyminem w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
W październiku 1920 r. mianowany dowódcą 1 Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej. Na jej czele, na podstawie poufnego rozkazu Józefa Piłsudskiego, wbrew ustaleniom umowy polsko – litewskiej zawartej z Litwinami w Suwałkach zajął w dniu 9.10.1920 roku Wilno i Wileńszczyznę (tak zwany „bunt Żeligowskiego”) , proklamując utworzenie Litwy Środkowej (samodzielnego państwa niezależnego od Polski).
Po zjednoczeniu Litwy Środkowej z Polską (1922) pełnił w latach 1921-1925 obowiązki Inspektora Armii w Warszawie. W 1923 r. uzyskał stopień generała broni. Od 27 listopada 1925 r. do 10 maja 1926 r. w gabinecie Aleksandra Skrzyńskiego pełnił funkcję ministra Spraw Wojskowych. W czasie zamachu majowego w 1926 r. poparł J. Piłsudskiego. Następnie powrócił na stanowisko Inspektora Armii.
W 1927 r. przeszedł w stan spoczynku i osiadł w swoim majątku Andrzejewo gm. Turgiele (pow. wileński). Od 1928 r. pełnił funkcję prezesa Kapituły Orderu Polonia Restituta. Od 1929 r. był członkiem Trybunału Stanu. W latach 1935-1939 był posłem na Sejm z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR).
We wrześniu 1939 r., jako cywil, współpracował z dowództwem Frontu Południowego. Następnie przedostał się do Francji. Po ewakuacji w 1940 r. do Wielkiej Brytanii został członkiem Rady Narodowej RP oraz kanclerzem Kapituły Orderu Virtuti Militari.
Zmarł w Londynie. Jego zwłoki przewieziono do Warszawy i pochowano na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Lucjan Żeligowski odznaczony był m.in. rosyjskimi odznaczeniami wojennymi, Orderem Virtuti Militari II i V kl., Polonia Restituta I kl., czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Niepodległości

fabisz okladka genealogia kresy oszmiański
Szczegółowe informacje o życiu i działalności zostały przedstawione w biografii generała przygotowanej przez dr Dariusza Fabisza w biografii pod tytułem: "Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947). Działalność wojskowa i polityczna" Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007.Więcej fotografii gen. L. Żeligowskiego i jego najbliższej rodziny można obejrzeć w Galerii u dołu strony.Zarówno data i miejsce urodzin gen. Lucjana Żeligowskiego, jak również data jego śmierci są przedmiotem wielu niejasności i przekłamań.
Nigdy nie było wątpliwości co do związków Żeligowskiego z szeroko rozumianą Wileńszczyzną, jednak co do tego, gdzie dokładnie i którego dnia urodził się przyszły generał broni nie było jasności i zgody wśród jego biografów, a nawet – jak się wydaje – tej pewności nie miał sam generał i jego potomkowie. Pojawiały się informacje o zaścianku Sikunie gm. Soły, a nawet o Nieświeżu. Ostatecznie przyjęto salomonowe rozwiązanie wskazując w wielu oficjalnych biografiach na Oszmianę – będącą stolicą Oszmiańszczyzny, z której niewątpliwie wywodził się ród Żeligowskich.
Tematem tym zainteresował się Wasilij Jursza, który od wielu już lat gromadzi i weryfikuje dane genealogiczne budując kompendium wiedzy o oszmiańskich rodach szlacheckich. Odnalazł on w księgach metrycznych parafii Soły powiatu oszmiańskiego w Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Grodnie ( fond 920/2/1) dokładną informację o miejscu i dacie urodzenia generała, które to dane publikujemy poniżej (Generacja 9 punkt 35/28).
Niezależnie od badań W. Jurszy metrykę tę znalazł i potwierdził, nieżyjący już, wilejski krajoznawca Anatol Rogacz, który opublikował informacje z niej wynikające w białoruskiej „Regionalnej gazecie”.
Nie ma żadnych wątpliwości co do autentyczności i prawdziwości tych danych, co powinno skutkować zmianami w większości zapisów encyklopedycznych – zawierających bezspornie błędne dane.
Podobne nieścisłości dotyczą daty śmierci generała (7 lub 9 lipca 1947 roku), przy czym sprawa ta wymaga dalszych badań bowiem do tej chwili nikt nie opublikował aktu zgonu Lucjana Żeligowskiego.Żeligowscy na Oszmiańszczyźnie


Wywód rodu w Mińskiej Deputacji Szlacheckiej z dnia 20.06.1802

(Uwaga: w przypadku występowania przy dniu urodzenia liczby w nawiasie oznacza ona datę chrztu)Generacja 1

-- 1/х  szlachta Jakób Żeligowski

W metrykach litewskich z 1623 r. jest mowa o popisie wojskowym w Oszmianie, na którym stawił się Jakób Żeligowski uznanego imienia Kimbirowo (tak o swoim pochodzeniu pisał gen. Lucjan Żeligowski) /Dariusz Fabisz, „Generał Lucjan Żeligowski 1865-1947. Działalność wojskowa i polityczna”, Warszawa 2007, s. 22/

Generacja 2

2/1  Mikołaj, syn Jakóba

Generacja 3

3/2  Jan=Gotard, syn Mikołaja

Generacja 4

4/3  Kazimierz=Leon, syn Jana

5/3  Andrzej

Generacja 5

6/5  Jan, syn Andrzeja

7/5  Mikołaj

Generacja 6

8/6  Antoni, syn Jana

9/6  Józef

/6  Benedykt

10/6  Onufry (wsp. 1802)

11/6  Ignacy (wsp. 1802)

12/6  Marceli (wsp. 1802)

13/7  Jan, syn Mikołaja

Generacja 7 

14/10  Julian, syn Onufrego (ur. 1787, po roku 1812 pojawił się na Wileńszczyźnie z rekomendacji swojego krajana, pułkownika byłych Wojsk Polskich, przewodniczącego mińskiej izby kryminalnej Jana Wiktorowicza Lubańskiego; zm. 8.05.1853, Kościeniewicze, żona – Marianna Lubańska, zm. 18.04.1857, rodzice żony – skarbnik piński Marcin L. & NN)

15/10  Walerian (wsp. 1802)

16/10  Jan

17/10  Justyn

18/10  Ignacy

19/10  Leon

20/10  Felicjan ( bracia od Jana do Felicjana wsp. w 1802 ?, ale w Mińskiej Deputacji Szlacheckiej nie wsp. )

/11 NN  (Ignacy miał trzech synów, którzy mieszkali na Żmudzi, ich imiona w wywodzie nie zostały wymienione)

/12  Ignacy, syn Marcela (wsp. 1802)

/12  Teodor (wsp. 1802)

/12  Benedykt

/12  Józef (Benedykt i Józef pokazani na wykresie drzewa genealogicznego rodu Żeligowskich jako „uschnięte” gałęzie)

21/13  Tomasz, syn Jana (wsp. 1802)

/13  Antoni (wsp. 1802)

Generacja 8 

/14  Socier ? (Соцер 1 )=Antoni , syn Juliana (ur. 1813, powtórny sakrament chrztu 20.07.1816, zaścianek Korejkowce, parafia Коścieniewicze)

1 Соцер – takie imię w języku rosyjskim wpisane do metryki (odpowiednik polski nieznany)

22/14  Mikołaj 1 (ur. 1814, powtórny sakrament chrztu 8.07.1816, zaścianek Korejkowce, parafia Kościeniewicze, żona – Julia Mazurkiewicz)

1 za uczestnictwo w Powstaniu Styczniowym 1863 roku razem z żoną i dziećmi zesłany do Tobo lska.

23/14  Edward=Witold 1 (ur. 21(23).11.1815, powtórny sakrament chrztu 20.07.1816, zaścianek Korejkowce, parafia Kościeniewicze, poeta-konspirator, w 1851 zesłany do Pietrozawodska, następnie do Orenburga, w 1857 zwolniony spod nadzoru policji; dzierżawił państwową posiadłość Plebańce, kawaler, zm. 28.12.1864 w Genewie)

1 Według danych w Wikipedii Edward urodził się w roku 1816 w majątku (folwarku) Mariampol powiatu wilejskiego (kilka kilometrów od Korejkowców, także parafia Kościeniewicze).

24/14  Aleksander (ur. 1818, zaścianek Korejkowce, w 1843 pomocnik bobrujskiego okregowego naczelnika, dzierżawił państwową posiadłość Wołkołata)

25/14  Władysław (ur. 1821, zaścianek Korejkowce, w 1846 kierował budową drogi Bobrujsk – Mohylew; dzierżawił państwowe starostwo wilejskie.

26/14  Helena (ur. 1823, zaścianek Korejkowce, mąż - NN Rodziewicz)

27/14   Hektor (ur. 1829, znajdował się pod nadzorem policji od 29.01.1864; Wyrok: "jako człowiek całkowicie niepewny w sprawach politycznych". Zamieszkiwał w Cywilsku (Rosja przeduralska – Czuwaszja). 2.10.1867 wyjechał do Kazania w celu dalszej podróży do Warszawy.

/21  Michał, syn Tomasza (wsp. 1802)

Generacja 9 

28/27  Gustaw 1 (ur. 1842 – parafia Kurzeniec, wśród uczestniczących przy sakramencie chrztu Jan z synem Zenonem Lubańscy i Edward Żeligowski, zm. do 1883, żona – Władysława Tracewska, zm. na suchoty 25.06.1883, Żuprany, k. Żuprany; rodzice żony – NN Т. i Aleksandra Mikosza)

1 uczestnik Powstania Styczniowego 1863 roku

/27   Erast (Эраст)

/27  Czesław

/27   Felicjan

/27   Lucjan

/27   Teresa=Marianna

35/28  Lucjan=Mieczysław=Rafał, syn Gustawa [ur. 19.09.1865, folwark Przechody (Pierechody), k. Soły, sakrament chrztu w parafii rzymsko-katolickiej w Sołach w dniu 5.10.1865, chrzestni – kapitan 2-go Sofijskiego Pułku Piechoty Lucjan Mikosza i wdowa Pelagia Zdanowska; wychowywał się u ciotki Katarzyny Mikosza w Żupranach, zm. 9.07.1947 1 Londyn, żona – Tatiana Łopato (de iure Pietrowna),ur. 21.01.1875 2 Smoleńsk, zm. 31.12.1944 Miedniewice; rodzice żony – Eugeniusz Łopato, prawosł., sędzia w Suwałkach & Nadzieja Gerngros, prawosł.)]

1 na pomniku nagrobnym na cmentarzu powązkowskim widnieje błędna data i miejsce urodzenia oraz błędna data śmierci 7.07.1947; dwie daty śmierci generała (7 lub 9 lipca) funkcjonujące w literaturze wynikają zapewne z nieprecyzyjnej informacji podanej przez ówczesną prasę brytyjską.

2 na pomniku nagrobnym na cmentarzu powązkowskim widnieje data urodzenia 21.01.1869

(według innych źródeł 9.07.1947) /28  Ernestyna 1 (ur. do 1865, wsp. 1883, od 1927/8 mieszkała w Andrzejewie – parafia Turgiele, zm. w czerwcu 1941 przy próbie sowieckiej deportacji na Syberię, pochowana w Turgiele; nie była zamężna)

1 pozostała przy nazwisku Żeligowska

/28   Magdalena=Maria 1, córka wdowy Władysławy i Waleriana Mikosza (ur. 20 (20).06.1883, Żuprany, k. Żuprany, chrzestni – Lucjan i Ernestyna Żeligowscy; od 1927/8 mieszkała w Andrzejewie – parafia Turgiele, zm. в 1957 w Bringhton, Anglia; mąż – Litwin Petras Kaziunas)

1 Maria z mężem zostali wywiezieni i jego losy są nieznane, a ona wraz z Armią Andersa trafiła przez Irak do obozu przejściowego w Ugandzie, a potem sama mieszkała w Anglii, gdzie zmarła w 1957 r.

51/35   14.05.1908 w Petersburgu urodziły się dzieci generała, bliźnięta Janina=Ernestyna 1 (ślub 1936, rozwód 1955, zm. 30.06.1986 Warszawa; mąż Jerzy Szulc, prof. dr chirurg) i Tadeusz 2 Żeligowscy (zm. bezdzietnie w roku 1990 Warszawa; pierwsza żona Wanda z domu hr. Rzewuska - ur. 1915 Sielec k. Chełm, ślub 26.08.1939 parafia Kumów obecnie diecezja lubelska, zm. 19.08.1995 Warszawa; druga żona Helen Wilson, Angielka)

1 lekarka, w kolejnym pokoleniu pozostały tylko jej dwie córki - Anna i Bogumiła.

2 oficer lotnictwa WP, pilot myśliwski podczas II Wojny Światowej w dywizjonie 309 Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie w stopniu kapitana, po wojnie wrócił z Anglii do Polski, był dyrektorem Centralnej Biblioteki Rolniczej.Uwaga: Istnieją podejrzenia, że zesłaniec Antoni Żeligowski (urodzony ok. roku 1844. Decyzja: „ za udział w spisku rebeliantów pozbawiony wszelkich praw i zesłany do guberni Tobolskiej”. Mieszkał w Czystopolu; kawaler; na podstawie manifestu z 25 maja 1868 otrzymał prawo swobodnego zamieszkania w kazańskiej guberni, przybył z Jenisejska do Kazania 6 października 1869. Na miejsce zamieszkania wybrał Łaiszew?, gdzie od dnia 11 października 1869 ustanowiono nad nim tajną, całodobową obserwację; od dnia 13 stycznia 1870 znajdował się pod nadzorem policji, z którego został zwolniony w sierpniu 1878) mógł należeć do tego rodu, jednak ze względu na brak danych potwierdzających jednoznacznie bezsporność tego faktu nie został przypisany do rodowodu.Autor Wasilij Jursza wyraża podziękowanie i wdzięczność za pomoc w sporządzeniu Rodowodu urodzonych Żeligowskich wnuczkom generała Annie Halbe i dr Bogumile Olech (Warszawa)

Przy tworzeniu rodowodu wykorzystane zostały także badania nieżyjącego już wilejskiego krajoznawcy Anatola Rogacza i jego artykuł w gazecie „Regionalna gazeta” („Рэгіянальная газета”) № 34 z dnia 25.08.2006 roku.Galeria fotografii gen. Lucjana Żeligowskiego i jego najbliższej rodziny

[przykładowe fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Polskiej Agencji Prasowej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Sikorskiego i opublikowanych w "Tygodniku Illustrowanym"]

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
pułkownik Lucjan Żeligowski
- dowódca I Dywizji Strzelców
I Korpusu Polskiego w Rosji,
foto około roku 1917;
źródło: Tygodnik Illustrowany rok 1920.
Lucjan Żeligowski -
na posterunku obserwacyjnym,
walki oddziałów polskich na wschodzie,
około roku 1915-1917;
źródło: Centralne Archiwum Wojskowe
Lucjan Żeligowski
prawdopodobnie w Wilnie w roku 1920;
źródło nieznane
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Lucjan Żeligowski
- portret w mundurze generalskim;
źródło: Instytut Polski
Muzeum Sikorskiego w Londynie
Lucjan Żeligowski
- w czasie Mszy św. w Wilnie w roku 1920;
źródło: Tygodnik Illustrowany rok 1921
Lucjan Żeligowski
- w otoczeniu oficerów swojego sztabu -
prawdopodobnie w Wilnie w roku 1920;
źródło: Tygodnik Illustrowany rok 1921
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
gen. Lucjan Żeligowski
- oczekiwanie przed Ostrą Bramą
na przyjazd Józefa Piłsudskiego,
Wilno 1922; źródło Tygodnik Illustrowany 1922
Lucjan Żeligowski
- z lewej strony marszałka Piłsudskiego
- podczas uroczystości z okazji przyłączenia Wileńszczyzny do Polski:
przedstawiciele rządu polskiego i członkowie
Tymczasowej Komisji Rządzącej
Litwy Środkowej
na spotkaniu z Józefem Piłsudskim,
Wilno 1922;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Znaczki pocztowe Litwy Środkowej
poświęcone postaci Lucjana Żeligowskiego
i jego akcji zajęcia Wilna;
znaczek lewy i środkowy: litografia drukarni LUX Lucjana Chomińskiego w Wilnie
- wszedł do obiegu 1.11.1921,
znaczek prawy: litografia
drukarni Łaskow i Syn
w Wilnie - wszedł do obiegu 01 - 02.1921
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Lucjan Żeligowski
obok marszałka Piłsudskiego
na bankiecie pożegnalnym
z okazji przejścia generała
w stan spoczynku - rok 1927;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zjazd członków
Związku Kaniowczyków i Żeligowczyków
w Stanisławowie, między 1932 - 34,
powitanie Lucjana Żeligowskiego
na dworcu kolejowym;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Spotkanie z parą prezydencką i premierem
na wystawie-targach "Len Polski" w Warszawie,
maj 1934, przemawia Lucjan Żeligowski;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Poseł Lucjan Żeligowski
przybywa do Sejmu, Warszawa 4.06.1936;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Poseł Lucjan Żeligowski
na spotkaniu z Prezydentem RP
Władysławem Raczkiewiczem,
Londyn 4.06.1941;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Lucjan Żeligowski na posiedzeniu
Kapituły Orderu Virtuti Militari,
Londyn rok 1943 lub 1944;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Lucjan Żeligowski przekazuje
Polskim Siłom Powietrznym
sztandar otrzymany od
społeczeństwa okupowanego Wilna,
lotnisko Swinderby, Anglia, 16.07.1941;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Transport trumny
ze zwłokami Lucjan Żeligowski
z Wielkiej Brytanii do Warszawy,
od lewej córka generała Janina
i synowa Wanda1,
Warszawa - Okęcie 17.07.1947;
źródło: Polska Agencja Prasowa
Pogrzeb Lucjana Żeligowskiego
- za trumną rodzina zmarłego (synowa Wanda1
i córka Janina oraz syn Tadeusz),
Warszawa 17.07.1947;
źródło: Polska Agencja Prasowa
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Pogrzeb Lucjana Żeligowskiego
- przy trumnie rodzina zmarłego
(synowa Wanda1 i córka Janina
oraz syn kpt. Tadeusz Żeligowski),
Warszawa 17.07.1947;
źródło: Polska Agencja Prasowa
Grób Lucjana Żeligowskiego
oraz jego żony Tatiany
i córki Janiny na Powązkach w Warszawie;
błędna data i miejsce urodzenia
oraz błędna data śmierci generała;
źródło: Wikipedia
Syn generała kpt. Tadeusz Żeligowski
- pilot myśliwski w dywizjonie 309
Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
genealogia kresy fotografia oszmiański
Syn generała Tadeusz Żeligowski;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

1 UWAGA ! Fotografie z pogrzebu generała Żeligowskiego pochodzące ze zbiorów Polskiej Agencji Prasowej mają błędne opisy agencyjne. Wanda z domu hr. Rzewuska - synowa generała - została przedstawiona jako żona generała, zamiast prawidłowo, jako żona Tadeusza Żeligowskiego - syna generała. O szczegółach dotyczących Wandy Żeligowskiej i jej udziału w pogrzebie czytaj: Antoni Kroh "Starorzecza" Warszawa 2010. (str. 296 - 306).

Szanowni Państwo, 
Strona "Genealogia oszmiańska" jest cały czas rozbudowywana, sukcesywnie dochodzą nowe informacje, które są pozyskiwane ze źródeł archiwalnych, ale także bezpośrednio od rodzin - potomków szlachty oszmiańskiej. Dlatego zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kompendium wiedzy o oszmiańskich rodach szlacheckich. 
Jeśli posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty, informacje o rodzinie Żeligowskich albo innej rodzinie szlacheckiej z Ziemi Oszmiańskiej, to bardzo prosimy o podzielenie się tą wiedzą z "Genealogią oszmiańską". Pozwoli to na ewentualne poprawienie i uzupełnienie danych na stronie i przyczyni się do wzbogacenia wiedzy o losach ludzi, ich siedzib i życiu na Oszmiańszczyźnie.