Dziewieniszki, czerwiec 1944.

Pod koniec maja 1944 r. 8 Brygada AK obsadziła Dziewieniszki i przejęła kontrolę nad okolicznym obszarem. W początkach czerwca w miasteczku zakwaterował się wileńsko-nowogródzki sztab polowy AK, przybył także szwadron kawalerii; wraz z 8 Brygadą pełnił zadania osłony sztabu. W miasteczku mieściła się też redakcja akowskiej „Pobudki”. W Dziewieniszkach powstał w ten sposób regularny garnizon akowski, z codziennym, zwyczajowym rytmem życia żołnierskiego, z pobudką, wieczornym apelem na rynku u stóp Kopca, służbami wartowniczymi, intensywnymi ćwiczeniami obu „garnizonowych” szkół wojskowych – młodszych dowódców oraz „panów podchorążych”, ba – z „polowym” egzaminem maturalnym, zorganizowanym w porozumieniu z komendą 8 Brygady przez kierownika tajnego szkolnictwa w regionie oszmiańskim prof. Aleksandra Sikorskiego „Asika”. Były uroczyste chwile, była defilada, żołnierskie wieczorki. Przedziwny to był ów czas akowskiej rzeczpospolitej graużysko-dziewieniskiej, zdawało się - zadatku wyzwolenia...
4 lipca alarm poderwał 8 Brygadę AK do marszu ku „Ostrej Bramie”...

[ze wspomnień Tadeusza Butkiewicza "Hermesa" - autora wszystkich poniższych fotografii wykonanych w czerwcu 1944 roku]

fotografia genealogia kresy oszmiański
Widok rynku dziewieniskiego z pomnikiem Krzyż na kopcu (odsłonięty w listopadzie 1926 roku -upamiętniającym zjednoczenie Wileńszczyzny z Rzecząpospolitą) - fotografia Tadeusz Butkiewicz "Hermes"
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
8 Brygada AK „Tura” – moment przed uroczystym apelem - fotografia Tadeusz Butkiewicz "Hermes" Krzyż na kopcu - ulubione miejsce żołnierskich zdjęć - fotografia Tadeusz Butkiewicz "Hermes" Krzyż na kopcu - ulubione miejsce żołnierskich zdjęć - fotografia Tadeusz Butkiewicz "Hermes"
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Krzyż na kopcu - ulubione miejsce żołnierskich zdjęć - fotografia Tadeusz Butkiewicz "Hermes" Rynek w Dziewieniszkach: opuszczone pożydowskie budynki; ich mieszkańców dwa lata wcześniej zamordowano w likwidowanym przez okupantów getcie woronowskim - fotografia Tadeusz Butkiewicz "Hermes"