Tatiana Ławrynowicz genealogia kresy oszmiański plany Oszmiany

Tatiana Ławrynowicz odnalazła w wileńskim archiwum [LVIA] XIX-wieczne plany, na których wyrysowane zostały nieruchomości znajdujące się w centrum Oszmiany: pomiędzy ulicami Żuprańską, rynkiem miejskim i ulicą Boruńską oraz przy rynku (placu) miejskim. Oba zostały wykonane w roku 1866 na zlecenie Oszmiańskiego Komitetu Budowy Cerkwi. Było to najprawdopodobniej związane z przygotowywaniem gruntów pod budowę świątyni prawosławnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, która znajduje się w miejscu dawnego drewnianego kościoła dominikańskiego (z pozostałości którego została wykonana kaplica cmentarna na oszmiańskim cmentarzu katolickim). Cerkiew ostatecznie ukończono w roku 1875.


Pierwszy dokument to plan działek byłego klasztoru dominikańskiego (1,2,3,4,5 i 6 na planie) oraz działek sąsiednich.

Zawiera szczegółową rozpiskę wielkości działek oraz nazwisk właścicieli i/lub dzierżawców poszczególnych nieruchomosci. Wskazany jest także budynek komisariatu policji.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz
genealogia kresy fotografia oszmiański
XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz


Drugi dokument to działki przy rynku (placu) miejskim.

Widzimy na nim obszar miasta wokół ulic Wileńskiej, Żuprańskiej, Holszańskiej i Boruńskiej - na wysokości centralnego placu miejskiego. Na planie zostały pokazane: dawny kościół dominikański, dawna plebania klasztoru dominikańskiego, dawne hospicjum, stałe i przenośne sklepiki otaczające teren dawnego klasztoru, budynek karczmy należący do Żyda Burwicza, dom i budynki gospodarcze na działce Żyda Jeselsona, zaułek prowadzący w kierunku szkoły żydowskiej oraz parafialny kościół rzymsko-katolicki.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz XIX-wieczny plan centrum Oszmiany - fot. T. Ławrynowicz