strona_kościół strona_cerkiew strona_judaica strona_dwór

„ ... Między 1596 a 1604 rokiem, Pacówny: Barbara, Katarzyna i Halszka, działając za radą opiekuna swego Jana Paca, sprzedały Wiszniew Adamowi Chreptowiczowi; jednoczasowo Jan Pac zbył mu swoją część Wiszniewa, pochodzącą z sanguszkowskiej darowizny. Od tej daty rozpoczyna się dziedzictwo nad Wiszniewem możnego i zasłużonego rodu Litaworów Chreptowiczów herbu Odrowąż, dziedzictwo, które z małą przerwą trwać miało niemal do dnia dzisiejszego. [czyli do końca XIX wieku – przypis MB] (...) Że Wiszniew już w 1604 r. należał do Adama Chreptowicza, dowodzi: vidimus zapisu wieczysto ugodliwego zamiennego, oraz granice stanowiącego między Ad. Chreptowiczem a Pawłem Sapiehą zawartego w dacie 1604 r. miesiąca Augusta 2 dnia, a w 1605 r. Junii 8 dnia w Ziemstwie oszmiańskiem przyznanego (archiwum w Bohdanowie). (...) Rosły i zaokrąglały się piękne Wiszniewskie dobra, spływając powoli całe w ręce Chreptowiczów. W Wiszniewie samym istniało już w 1748 r. miasteczko. (Przywilej na targowe Augusta III) a dnia 3 sierpnia 1778 dał mu król Stanisław August przywilej opiewający: „Iż jako zawsze ojcowską naszą jest troskliwością i pieczołowitością, ażebyśmy możliwemi i przyzwoitemi sposobami Państwo rządowi naszemu od Boga powierzone do jaknajdoskonalszego uszczęśliwienia przybliżali i przyprowadzali; tak zapatrując się na to, że niemałą onego częścią jest pomnożenie i opatrzenie miast w Państwach naszych, tak dla wygody obywatelów przez rozszerzenie handlu i rękodzieł, jako też dla ozdoby kraju - gdy Wielmożny Joachim Chreptowicz Podkanclerzy W. Ks. Lit. suplikował Nam, ażebyśmy miasto jego dziedziczne, Wiszniew nazwane, w powiecie oszmiańskim, a w dobrach jego tegoż imienia leżące, prerogatywą i przywilejami wszystkim miastom w Państwach Naszych przyzwoitemi zaszczycili i z niemi porównali i przywileje nasze na targi i jarmarki tamże zbierające się utwierdzili i approbowali. Przeto My, Król, skłaniając się do próśb Wielmożnego Joachima Chreptowicza Podkancl. W. Ks. Lit, za zdaniem Panów i Rad przy boku Naszym będących, pomienione miasto Wiszniew do wszystkich przywilejów miastom Naszym przyzwoitych przypuszczamy. Czynienie w niem i ustanowienie wszystkich porządków miejskich, utworzenie magistratów temuż Wielmożnemu Joachimowi Chreptowiczowi Podkancl. W. Ks. Lit. dozwalamy i zalecamy. Niemniej mieszkańców i obywatelów miasta tego teraz osiadłych i na potem osiąść mających, protekcją ich, łaską i powagą naszą zaszczycamy i ubezpieczamy”. Tenże król przywilejem z dnia 17 października 1777 r. ustanowił dla miasta Wiszniewa coniedzielne targi oraz cztery doroczne jarmarki, a mianowicie: na dzień św. Jerzego „rzymskiego”, na św. Trójcę, na Narodzenie N. M. Panny i na Trzy Króle. (...)” [Czesław Jankowski „Powiat oszmiański : materjały do dziejów ziemi i ludzi” część 1].

wykaz miejscowosci

Zestawienie miejscowości w gminie Wiszniew według skorowidza wydanego przez GUS w roku 1923 (str. 94 Skorowidza):

Adamowo (wieś), Ancelowszczyzna (wieś), Bartenicha (wieś), Berezyna (folwark), Bobry (folwark), Bohdanów (folwark), Bohdanów (stacja kolejowa), Bohdanów (wieś), Bombały (wieś), Buciszki (folwark), Buda (wieś), Bukatowo (folwark), Bunie (wieś), Czerniewicze (wieś), Czerniłowszczyzna (osada), Daniłki (wieś), Dobra Ziemia (wieś), Dołkniewicze (okolica), Dorżnie (wieś), Dubowo (zaścianek), Dudy (wieś), Dziesiętniki (wieś), Fryszerki (kolonia), Gast (osada), Girbinięta (wieś), Gruszewszczyzna (wieś), Helenowo (folwark), Helenowo (wieś), Honczary (wieś), Huta (wieś), Ignacowo (wieś), Janusze (wieś), Jasnopol [Milwinowo] (folwark), Jeryniewo [Bielany] (folwark), Jukowicze (wieś), Kalinowszczyzna (zaścianek), Kalwarja (folwark), Kalwarja (wieś), Karolinowo (folwark), Katerynpol (okolica), Kiby (wieś), Klim–Droga Magieńska (leśniczówka), Klim–Granica (leśniczówka), Klimy (wieś), Kociowszczyzna (folwark), Koleśnikowszczyzna (wieś), Kruhła (wieś), Linki (wieś), Lutosz (wieś), Łostaja (folwark), Łostajańce (wieś), Michałowo (folwark), Miechy (wieś), Milkowszczyzna (wieś), Narkowszczyzna (okolica), Narkowszczyzna (zaścianek), Niemonie (wieś), Nierowy (wieś), Nowosielce (okolica), Nowosiółki (wieś), Odrowąż (folwark), Ogrodczyki (wieś), Olanowo (wieś), Oleszczynięta (wieś), Olszanka (wieś), Pawlinowo (folwark), Piecowszczyzna (zaścianek), Pierzchały (wieś), Pocie (wieś), Podkalino (okolica), Radziuki (wieś), Repuszycha (osada), Rewki (wieś), Rogalewszczyzna (wieś), Ropieja (osada), Rudniki (wieś), Rymowicze (wieś), Sakowszczyzna (wieś), Santoki (okolica), Sawicze (wieś), Sieliszcze (wieś), Sinia Góra (wieś), Skadorwy (wieś), Słajkowszczyzna (wieś), Szalciny (wieś), Szułojć (okolica), Tupcze (wieś), Uhły (wieś), Ułowina (leśniczówka), Widejkowszczyzna (wieś), Wiercimy (wieś), Wiszniew (folwark), Wiszniew (miasteczko), Wojgiany (stacja kolejowa), Wojsztowicze (wieś), Woronie (wieś), Zacisze (wieś), Zapurwie (wieś), Zielona Dąbrowa (zaścianek), Zofinowo (wieś), Żardele (leśniczówka), Żukowszczyzna (wieś).

Spis miejscowości wraz z ilością domostw i mieszkańców znajduje się w oryginalnym wydaniu "Skorowidza..." udostępnionym przez Podlaską Bibliotekę Cyfrową (kliknij na fotografię - okładkę Skorowidza)