„Kościół w Wiszniewie drewniany fundował w 1424 r. Siemion Gdygołdowicz kasztelan wileński, dzierżawca smoleński 155),i o tem, że kościół smutne losu przechodził początkowo koleje, świadczy to, co pisze w 1608 r. Adamowa Chreptowiczowa, oddając po śmierci męża dobra Wiszniewskie na wieczność synowi swojemu Jerzemu: »Kościół katolicki starożytnej fundacyi od przodka mego mnie Adamowej Chreptowiczowej Anny Komajewskiej, Pana Siemiona Gdygołdowicza, który wszystek sprofanowany i dalej czterdziestu lat bez chwały bożej w ręku heretyckich nowochrześcijańskich będąc, był spustoszony, do którego kościoła według fundacji tak ludzie, jako i grunty od różnych osób rozebrane były, które my swym własnym groszem z ręku różnych ludzi przez prawo i wielki nakład rekuperowawszy, znowuż do tego kościoła Wiszniewskiego katolickiego powróciwszy, plebana wiary katolickiej temuż kościołowi podawszy, wszystko to do kościoła postąpili...« Zwrócono kościołowi nadaną mu przez Gdygołdowicza włókę ziemi tuż przy kościele, dalej grunt zwany Szelciny (włók 4 morgów 14), różne sianożęcie, wieś Klimy o ćwierć mili od Wiszniewa, wieś Bunie o mil trzy, folwark Urlenięta, wieś Dudki i, co najważniejsza, folwark Otmyty w województwie mińskiem sytuowany, obejmujący do 80 włók, przez Gdygołdowicza nadany. Równie gorliwym opiekunem kościoła okazał się syn Adamowstwa Chreptowiczów Jerzy kasztelan smoleński, następnie wojewoda nowogrodzki. Zniósłszy stary drewniany kościół, wzniósł od fundamentów nowy murowany, rozpocząwszy erekcję w 1637 r. a ukończywszy ją pomyślnie w 1641 r. Konsekrował świątynię Pańską dnia 18 października 1675 r. Mikołaj Słubski sufragan wileński sub titulo Visitationis B. V. Maryae. Dwie po skrzydłach kościoła kaplice stoją do dziś dnia; jedna z nich wzniesiona została pierwej, niż kościół sam, bo w 1626 r. przez Jerzego Chreptowicza, którą następnie z nowowzniesioną świątynią połączono;drugą przymurowano do kościoła 1771 r. Kościół nawiedził pożar dnia 6 października 1777 r. i w kilka lat później odrestaurował go i gontem pokrył Adam Chreptowicz. (...)Liczba parafian wynosiła w 1817 r. dusz męskich i żeńskich ogółem 3.390.(...)” [Czesław Jankowski „Powiat oszmiański : materjały do dziejów ziemi i ludzi” część 1].

GALERIA FOTOGRAFII

fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Plan zagospodarowania terenu kościelnego w Wiszniewie
- foto BPB - maj 2012
Stary krzyż misyjny przed kościołem w Wiszniewie
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Nowy krzyż przed kościołem w Wiszniewie i widok na wodę
- foto BPB - maj 2012
Grób przy kościele. Inskrypcja w języku polskim: Ks. Stanisław Michalski ż[ył]lat 38 zm[arł] 25-XII.1950 w Wiszniewie. Tu żyłem tu pracowałem pomódlcie się za mnie. P[amiątka] od parafji. Wierzę iż odkupiciel mój żyje i w dzień ostateczny powstanę z ziemi i w ciele moim ujżę Boga Zbawiciela mego - foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Grób przy kościele. Inskrypcja w języku polskim: Ś.p. ksiądz Stanisław Siwicki żył lat 38 zm. 18 czerwca 1915 r. w Wiszniewie
- foto BPB - maj 2012
Grób przy kościele. Inskrypcja w języku polskim:Ś.p. ksiądz Apolinary Aleksandrowicz ż[ył] lat 47 zm. 21.IX.1941 r. w Wiszniewie. Tu żyłem tu pracowałem pomódlcie się za mnie. Pam.[iątka] od parafii. - foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Grób ks. Уладыслаўа Чарияўского przy kościele. Inskrypcja w języku białoruskim (tłumaczenie): Świętej pamięci ksiądz Władysław Czarniawski ojciec marianin urodz. 14.01.1916 r., zmarł 22.12.2001r., śluby mariańskie 15.08.1938 r., święcenia kapłańskie 24.12.1944 r, "Zapewniam was bracia, że Ewangelia jaką ja wam obwieszczam nie pochodzi z woli człowieka bo ja ją nie od człowieka otrzymałem albo nauczyłem się ale przez objawienie Jezusa Chrystusa"
- foto BPB - maj 2012
Grób Adama Litawora Chreptowicza przy kościele
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Tablica nagrobna Adama Chreptowicza z napisem: Piis manibus Illustrissimi Comitis Adamo Litawor Chreptowicz Augustissimi Russorum Imperatoris a consiliis actualibus mortui Wisznioviae anno MDCCCXLIV Mensis Decembris die XIII
- foto BPB - maj 2012
Dzwonnica - brama kościoła w Wiszniewie
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: widok od frontu
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: widok od frontu
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: widok z boku
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: widok wewnątrz w kierunku ołtarza - foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: ołtarz główny
[w dni powszednie obraz NMP zakrywany jest obrazem św. Kazimierza]
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: ambona i wejście do kaplicy bocznej - foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: ambona
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: obraz MB Ostrobramskiej w kaplicy bocznej - foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: malowidło ścienne
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: malowidło ścienne
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: malowidło ścienne
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: obraz na ścianie
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: informacja o ufundowaniu stacji Drogi Krzyżowej
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: jedna ze stacji Drogi Krzyżowej
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: ławka kolektorska z herbem Chreptowiczów
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: tablica poświęcona fundatorowi kościoła - foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: malowidło na suficie w prezbiterium
[być może autorstwa Ferdynanda Ruszczyca]
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: malowidło na suficie w prezbiterium [być może autorstwa Ferdynanda Ruszczyca] - foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: malowidło ścienne w kaplicy bocznej
[być może autorstwa Ferdynanda Ruszczyca]
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: sarkofag w podziemiach kościoła [być może grób Zofii z Chreptowiczów Sawaniewskiej] - foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Proboszcz parafii w Wiszniewie ks. Józef Mieldziuk
- foto BPB - maj 2012
Kościół w Wiszniewie: widok wewnątrz w kierunku chóru
- foto BPB - maj 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół w Wiszniewie: obraz Ferdynanda Ruszczyca - ze zbiorów portalu pinakoteka.zascianek.pl
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Wiszniew: nieznany pomnik nagrobny po drugiej stronie drogi vis-a-vis kościoła. Podobno przyjeżdżała do niego jakaś komisja z Polski - ciekawe czy ktoś wie co to za pomnik ? - foto BPB - maj 2012 Wiszniew: kamień na nieznanym pomniku nagrobnym po drugiej stronie drogi vis-a-vis kościoła - foto BPB - maj 2012

pokaz slajdów genealogia kresy oszmiański
Włącz
pokaz
slajdów