Galeria zdjęć z Żupran

Galeria zawiera fotografie współczesne wykonane 30 kwietnia 2012 roku przez BPB oraz fotografie archiwalne pochodzące ze zbiorów pani Anny Czarnieckiej oraz pani Marii Skrzydłowskiej (opublikowane przez pana Tadeusza Dino), którym dziękujemy za ich udostępnienie.

fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach Kościół parafialny w Żupranach
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach Kościół parafialny w Żupranach
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach Dom parafialny (obecnie plebania) w Żupranach
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Grób Franciszka Bohuszewicza
na cmentarzu w Żupranach - kwiecień 2012
Grób Jana Niekraszewicza
przy kościele w Żupranach - kwiecień 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Grób ks. Michała Aborowicza
przy kościele w Żupranach - kwiecień 2012
Grób ks. Ryszarda Knobelsdorfa
przy kościele w Żupranach - stan z kwietnia 2012 roku.
Ksiądz ten został zamordowany przez bolszewików w roku 1920
i po ekshumacji w roku 1924 pochowany uroczyście przy kościele żuprańskim; w celu uratowania grobu przed zniszczeniem
w czasach Związku Radzieckiego napis
"Zamordowany przez bolszewików" został skuty z pomnika.
O losach tego kapłana czytaj tutaj
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Grób płk. Stanisława Lisieckiego
przy kościele w Żupranach - kwiecień 2012
Grób inż. Nikodema Wredta
przy kościele w Żupranach - kwiecień 2012
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Na plebanii w Żupranach - spotkanie u proboszcza ks. Pawła Piekarskiego. Od lewej siedzą prawdopodobnie ksiądz Rudziński (? lub Rusznicki), NN, Franciszek Stręk (niżej), ksiądz Piekarski, Antoni Czarniecki - dziadek Anny Czarnieckiej (wyżej), Helena Czaplińska, Apolonia Czarniecka (z domu Cycan-Cicenaite) - babcia Anny Czarnieckiej, na kolanach siedzi jej syn Stefan Czarniecki - wujek Anny Czarnieckiej, stoją w rogu od lewej: pani NN, pan NN, pani Helena Pleskaczewska (z domu Knobelsdorf, bratanica księdza Knobelsdorfa, zmarła wkrótce po 100 urodzinach w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach pod Poznaniem).
Nota bene plebania stała po prawej stronie kościoła, za grobami księży proboszczów i została zburzona w niewiadomych okolicznościach po maju 1945 roku.
Ks. Michał Aborowicz
- proboszcz żuprański oraz dziekan oszmiański
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
"Cegiełka"" na budowę domu parafialnego w Żupranach
(obecnie pełni funkcję plebanii).
Na zdjęciu ks. Paweł Piekarski - proboszcz
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej
Uczniowie szkoły powszechnej w Żupranach (lata 30 XX wieku).
Nauczyciele od lewej: Józef Halcewicz-Pleskaczewski, Helena Czaplińska (działaczka AK, po wojnie nauczycielka w Oblęgorku), Franciszek Stręk (ten który wygrał na loterii, kupił plac pod budowę szkoły w Żupranach, a później wyjechał do Krakowa - miał tam sklep zegarmistrowski).
Z dzieci można zidentyfikować Stefana Czarnieckiego (ur. 20.12. 1926 - wujek Anny Czarnieckiej), który siedzi na dole w pierwszym rzędzie między siedzącymi wyżej panią Czaplińską i panem Strękiem (na nogach ma położoną czapkę policyjną).
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Dzieci szkolne na uroczystości patriotycznej w Żupranach
(okres międzywojenny - być może zdjęcie na budowie budynku szkoły powszechnej). Na drabinie stoi Helena Czaplińska
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej
Koniec roku szkolnego w Żupranach (najpóźniej 1935 rok),
nauczyciele od lewej: Antoni Czarniecki, ksiądz Rudziński (? lub Rusznicki), Józef Pleskaczewski, Franciszek Stręk
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Dzieci szkolne wraz ze swoim nauczycielem Antonim Czarnieckim
na uroczystości patriotycznej w Żupranach (może święto 3 Maja)
[lata 30 XX wieku]
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej
Przejażdżka łódką po Oszmiance w Żupranach (lata 30 XX wieku).
Od lewej: NN, Franciszek Stręk, Apolonia Czarniecka,
pani Bobrownicka, Józef Pleskaczewski
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Przed kościołem w Żupranach (lata 30 XX wieku).
Od lewej: Józef Pleskaczewski, ksiądz Rudziński (? lub Rusznicki), NN, pani Pleskaczewska ?, Antoni Czarniecki, Franciszek Stręk
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej
Spotkanie towarzyskie w domu pani Józefy Rodziewiczowej
z domu Zawadzkiej (lata 30 XX wieku).
Siedzą od lewej: NN, ksiądz Rudziński (? lub Rusznicki), Helena Pleskaczewska, ksiądz Piekarski, Stefan Czarniecki, Apolonia Czarniecka, Józefa Rodziewiczowa, Marysia Borzęcka, pani Borzęcka (żona komendanta posterunku policji, wywiezione na Syberię po aresztowaniu męża/ojca). Stoją od lewej: NN, Helena Czaplińska, Józef Pleskaczewski, NN, Franciszek Stręk, Antoni Czarniecki, NN
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Fotografia rodziny Czarnieckich z Żupran (lato 1939 roku).
Antoni Czarniecki (nauczyciel w Żupranach, a od roku 1935
w pobliskim Kisielewie), jego żona Apolonia oraz dzieci:
Barbara (ur. 15.02.1935 - matka Anny Czarnieckiej) i Stefan (jak widać Antoni był zwolennikiem ówczesnej mody strzyżenia się mężczyzn latem "na zero").
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej
Spotkanie towarzyskie w Żupranach (lata 30 XX wieku).
Od lewej: NN, Apolonia Czarniecka, NN, Franciszek Stręk (niżej),
ks. Rudziński (? lub Rusznicki), Antoni Czarniecki
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
W Żupranach (lata 30 XX wieku).
Siedzą od lewej: Antoni Czarniecki, ks. Rudziński (? lub Rusznicki), Józef Pleskaczewski i Franciszek Stręk; z tyłu stoją NN
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej
Spotkanie towarzyskie w Żupranach.
Od lewej: stoi NN, siedzi ks. Piekarski, Antoni Czarniecki, NN, NN, NN, NN, NN, Apolonia Czarniecka, Franciszek Stręk
- ze zbiorów M. Skrzydłowskiej opublikowanych przez T. Dino.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Ks. Paweł Piekarski - proboszcz żuprański w latach 1925 - 1937.
Ks. Piekarski jest pochowany niedaleko kaplicy na wileńskiej Rossie.
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej.
Dedykacja dla państwa Czarnieckich od ks. Pawła Piekarskiego
na odwrocie jego zdjęcia
(prawdopodobnie na zakończenie posługi w parafii Żuprany)
- fotografia ze zbiorów A. Czarnieckiej.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Józef i Aniela (z domu Pereświat - Sołtan) Pleskaczewscy
- rodzice Józefa Pleskaczewskiego - kierownika szkoły w Żupranach,
własciciele folwarków Zarzecze i Podgórze koło Żupran
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
Ślub Józefa i Heleny (z domu Knobelsdorf) Pleskaczewskich
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Józef Pleskaczewski - kierownik szkoły w Żupranach,
zdjęcie z okresu służby w Armii Gen. Andersa
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
Widok z Żupran
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Rzeka Oszmianka pod Żupranami
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
Przejażdżka łódką po Oszmiance pod Żupranami
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski
w czasie wizytacji parafii w Żupranach
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
Powitanie arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego
w czasie wizytacji parafii w Żupranach
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Procesja wokół kościoła w Żupranach
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
Hrabina Hutten - Czapska
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Na saniach w Żupranach
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.
Na saniach w Żupranach
- fotografia ze zbiorów M. Skrzydłowskiej
opublikowanych przez T. Dino.