Galeria zdjęć z Żupran
wykonanych przez Piotra Jamskiego
i przygotowanych do publikacji w ramach projektu EURUS

Galeria zawiera fotografie z lat 1994 - 2000, dokumentujące architekturę i wyposażenie świątyni parafialnej w Żupranach. Uprzejmie dziękujemy Panu Piotrowi Jamskiemu za wyrażenie zgody na ich publikacje na naszym portalu oszmianszczyzna.pl.

fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - stan z roku 1999
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - stan z roku 2000 Kościół parafialny w Żupranach - stan z roku 1999
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - stan z roku 1999
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - stan z roku 2000
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Dom parafialny (obecnie plebania) w Żupranach - stan z roku 2000 Dom parafialny (obecnie plebania) w Żupranach - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Dzwon z kościoła w Żupranach - stan z roku 1994 Dzwon z kościoła w Żupranach - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - ambona - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - nawa główna - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - ołtarz główny - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach
- nawa główna widok w stronę chóru - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - nawa boczna - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - nawa główna - stan z roku 2000
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - balaski - stan z roku 2000 Kościół parafialny w Żupranach
- żyrandole w nawie głównej - stan z roku 2000
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - organy - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach
- figura nad ołtarzem głównym - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach
- figura nad ołtarzem głównym - stan z roku 1994
Kościół parafialny w Żupranach
- witraż nad ołtarzem głównym - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach
- obraz w ołtarzu głównym - stan z roku 2000
Kościół parafialny w Żupranach
- ławka kolektorska - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach
- tablica ku czci Franciszka Bohuszewicza - stan z roku 1994
Kościół parafialny w Żupranach
- tablica upamiętniająca Henryettę hr. Plater-Zyberkową
- stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach
- tablica upamiętniająca Jadwigę hr. Hutten-Czapską - stan z roku 1994
Kościół parafialny w Żupranach
- tablica upamiętniająca Adama hr. Hutten-Czapskiego
- stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach
- tablica upamiętniająca hr. Hutten-Czapskich - stan z roku 1994
Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - obrazy - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994 Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994
fotografia genealogia kresy oszmiański
Kościół parafialny w Żupranach - obraz - stan z roku 1994