CZYTAJ o Żemłosławiu w "RZECZPOSPOLITEJ"

OGLĄDAJ Żemłosław na Kresy.pl

Усадьба Умястовских в Жемыславле

OGLĄDAJ Żemłosław w fotografii Walerego Pierłuchina

Film o Żemłosławiu na YouTube

oszmiański kresy genealogia okładka książki Moje Sobotniki oszmiański kresy genealogia okładka książki Żemłosław

18 maja 2012 roku
SPŁONĘŁA CZĘŚĆ DACHU PAŁACU W ŻEMŁOSŁAWIU ! ! !
(patrz galeria zdjęć Żemłosław - pożar)

genealogia kresy oszmiański Kazimierz Niechwiadowicz nad rzeką Gawią 1998

Nad Gawią – nowa, bardzo współczesna i bardzo osobista książka Kazimierza Niechwiadowicza, dziesięciomiesięcznego ekspatrianta z Grodzieńszczyzny z 1958 roku, szuka wydawcy lub sponsora.

ZOBACZ TEKST nowej książki Kazimierza Niechwiadowicza "NAD GAWIĄ"

"(...) Może ujrzałbym walecznych rycerzy Wielkiego Księstwa jak poją konie w czystej Gawii ? A może dziadka Bronisława okadzającego ule, babcię Marysię siedzącą z bojką do masła i siebie w krótkich spodenkach na szelkach, zapiętych z tyłu na krzyż ? (...)"
[K. Niechwiadowicz]


Gawia genealogia kresy oszmiański

Kazimierz Niechwiadowicz odwiedził niedawno (w październiku 2011) rodzinne strony, w tym Lidę oraz leżące na Oszmiańszczyźnie Sobotniki. A ponieważ już od czasów I Rzeczypospolitej wiadomo, że "Oszmiana z Lidą razem idą" :)) to z przyjemnością zamieszczam jesienny widok Gawii w Sobotnikach oraz relację z wyprawy.
TUTAJ przeczytasz fragmenty relacji pod tytułem "Październik w bliskich stronach".
Miłej lektury...


Plan zespołu pałacowo - parkowego
w Żemłosławiu


Żemłosław genealogia kresy oszmiański

1 - pałac Umiastowskich;
2 - oficyny: lewa i prawa;
3 - spichlerz;
4 - "skarbczyk";
5 - pomnik czerwonoarmisty z czasów ZSRR;
6 - figura Matki Bożej;
7 - zakole rzeki Gawii

Żemłosławska Fundacja Naukowa
Władysława i Janiny Hrabiostwa Umiastowskich
przy Uniwersytecie Wileńskim


Żemłosław genealogia kresy oszmiański

Od roku 1920 hrabina Janina Umiastowska nosiła się z zamiarem realizacji planów przeznaczenia majątku na cele publiczne. Ostatecznie dnia 6 marca 1922 r. przekazała dobra żemłosławskie Uniwersytetowi Stefana Batorego w Wilnie na cele oświatowe - ustanawiając Żemłosławską Fundację Naukową. Akt przyjęcia darowizny ze strony USB podpisał ówczesny rektor, prof. Wiktor Staniewicz. Szczegóły dotyczące tej fundacji oraz dzieje rodu Umiastowskich zostały opisane przez Czesława Jankowskiego w broszurze pod tytułem: "Fundacja Żemłosławska w województwie wileńskim" wydanej w Wilnie w roku 1926". Klikając na okładkę można zapoznać się z jej treścią opublikowaną przez Podlaską Bibliotekę Cyfrową.